Prywatyzacja w gdyńskim porcie w fazie finałowej

cze 27, 2014 | Port Gdynia

1prywatycacjawgdynskimporceiMinęły prawie 133 miesiące od  momentu sprzedaży przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 100% udziałów w pierwszym prywatyzowanym podmiocie eksploatacyjnym gdyńskiego portu. Na podstawie umowy podpisanej 30 maja 2003 roku całość udziałów w spółce BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. zakupiła międzynarodowa korporacja ICTSI, z siedzibą na Filipinach. Kolejne lata to kolejne prywatyzacje, do których  zarządy portów zostały zobligowanie przez ustawodawcę. Dzisiejsza umowa prywatyzacji gdyńskiego terminalu drobnicowego jest uwieńczeniem ostatniego etapu prywatyzacji terminali portowych  grupy kapitałowej ZMPG-a S.A.,  w których Zarząd Portu był właścicielem  100 % udziałów.

Przyjęty w Polsce model zarządzania portami zakłada rozdzielenie sfer zarządzania
i eksploatacji, co w praktyce oznacza wyłączenie publicznych podmiotów zarządzających portami z rynku usług operatorskich. Celem trwającej od lat w gdyńskim porcie prywatyzacji podmiotów grupy kapitałowej ZMPG-a S.A. jest doprowadzenie do pełnej realizacji  tych założeń. Przypomnijmy, że ostatnie prywatyzacje miały miejsce w roku 2011 – kiedy to sprywatyzowano dwie spółki portowe – MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. oraz WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. Zysk ze sprzedaży udziałów w obydwu podmiotach przeznaczony został przez Zarząd gdyńskiego portu na realizację inwestycji w obszarze infrastruktury portowej.

26 czerwca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się uroczyste podpisanie umowy zbycia 100% udziałów spółki BTDG – Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki OT Logistics S.A. Umowa opiewa na kwotę  57.830.000,00 złotych.

Proces prywatyzacji BTDG Sp. z o.o. rozpoczął się w roku 2012 i obejmował 100% pakiet udziałów. Przyjętym trybem prywatyzacji były negocjacje prowadzone na podstawie publicznego zaproszenia. W roku 2013 przeprowadzona została zasadnicza część procedury prywatyzacyjnej, w wyniku której wyłączność otrzymała spółka OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie. Nowy właściciel terminalu drobnicowego – OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkudziesięciu spółek. Grupa Kapitałowa OT Logistics jest największym polskim i jednym z większych środkowoeuropejskich przedsiębiorstw w branży TSL, działającym jako „one-stop-shop”, oferującym usługi z zakresu transportu wodnego śródlądowego, spedycji i logistyki (w tym usługi portów morskich), a sama Spółka największym podmiotem na polskim rynku żeglugi śródlądowej (ponad 80% udział w rynku) i jednym z większych w Unii Europejskiej (ponad 6% udziału w rynku). W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała blisko 500 mln zł przychodów. Jest obecnie właścicielem ponad 95% udziałów Portu Handlowego Świnoujście. W dniu 18 lipca 2013 r. spółka zadebiutował na giełdzie, jako 444 spółka notowana na rynku głównym.

Głównym przedmiotem działalności zakupionego przez inwestora terminalu jest świadczenie usług przeładunku, sztauowania i składowania ładunków drobnicowych ( konwencjonalnych, w technologii ro-ro i sto-ro), skonteneryzowanych, ponadgabarytowych, jak również  klasycznych ładunków masowych.

Pozyskanie  tak istotnego inwestora, jakim jest  OT Logistics S.A. z pewnością przyczyni się do zwiększenia  konkurencyjności gdyńskiego terminalu na niełatwym rynku usług portowych – mówi Janusz Jarosiński Prezes Zarządu ZMPG-a S.A. – Finalizacja całego procesu zagwarantuje również  Zarządowi Portu stabilne wpływy z tytułu umowy dzierżawy przez okres 30-tu lat oraz z opłat portowych z tytułu realizacji zagwarantowanego poziomu przeładunków. Pozyskane środki finansowe ze zbycia udziałów natomiast będą mogły zostać przeznaczone na statutowe cele działalności, tj. rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.