PRS podpisał umowę o współpracy z Rejestrem Żeglugi Ukrainy

sty 31, 2024 | Polskie nowości

25 stycznia br. siedzibę Polskiego Rejestru Statków SA w Gdańsku odwiedziła delegacja Rejestru Żeglugi Ukrainy (RSU). Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy pomiędzy dwoma towarzystwami klasyfikacyjnymi.

Zawarcie porozumienia w formie pisemnej jest finalnym rezultatem spotkań i rozmów, które zostały podjęte w lipcu ubiegłego roku na spotkaniu Polskiego Forum Technologii Morskich. Już wówczas Prezes PRS, Henryk Śniegocki, zadeklarował chęć nawiązania współpracy z ukraińskim Rejestrem, widząc w tym nie tylko korzyść dla obu organizacji, ale i potencjał na zwiększenie bezpieczeństwa na morzu, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji politycznej.

Rejestr Żeglugi Ukrainy aspiruje do członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS. PRS, jako członek IACS, jest gotowy wspierać RSU w przejściu procedury wstąpienia do Stowarzyszenia, co jest jednym z ważnych celów ukraińskiego towarzystwa klasyfikacyjnego. Oba rejestry będą wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie wspierać w realizacji usług w różnych lokalizacjach na świecie.

PRS