PRS będzie nadzorować budowę pierwszego „Kormorana”

wrz 30, 2013 | Polskie nowości

1prsW poniedziałek 23 września br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum, którego liderem jest gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. na budowę niszczyciela min typu „Kormoran 2” dla Marynarki Wojennej RP. Pozostali członkowie konsorcjum to Stocznia Marynarki Wojennej i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Dwa dni później, 25 września, Remontowa Shipbuilding podpisała umowę z Polskim Rejestrem Statków na sprawowanie nadzoru klasyfikacyjnego nad tą budową.

Umowę pomiędzy stocznią Remontowa Shipbuildnig a Polskim Rejestrem Statków podpisali prezesi zarządów: Stoczni – Andrzej Wojtkiewicz oraz PRS – Dariusz Rudziński.

O wyborze PRS jako towarzystwa klasyfikacyjnego zadecydowało kilka czynników. Jednym z nich jest fakt posiadania przez PRS własnych, kompletnych Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych. Są w nich uwzględnione wszelkie mające zastosowanie wymagania: klasyfikacyjne, konwencyjne, standardy, normy i procedury wojskowe oraz cywilne, tak narodowe jak i międzynarodowe, w tym NATO, UE i ONZ
Nie bez znaczenia jest również doświadczenie nabyte w czasie wcześniejszej współpracy PRS z Marynarką Wojenną oraz Stocznią. Stocznia Remontowa Shipbuilding przed laty, jako Stocznia Północna, zbudowała dla polskiej Marynarki wiele jednostek, część z nich pod nadzorem PRS.

Ulokowanie budowy okrętu dla MW RP w stoczni Remontowa Shipbuilding oraz zatrudnienie do nadzoru nad budową narodowego towarzystwa klasyfikacyjnego to przykład działania dobrze służącego rozwojowi polskich instytucji i przedsiębiorstw.

fot. Od lewej: Waldemar Nowak – Członek Zarządu Remontowa Shipbuilding, Janusz Dilling – Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych (PRS), Dariusz Rudziński – Prezes Zarządu PRS, Andrzej Wojtkiewcz – Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding, Grzegorz Pettke – Członek Zarządu PRS

Polski Rejestr Statków

Od lewej: Waldemar Nowak – Członek Zarządu Remontowa Shipbuilding, Janusz Dilling – Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych (PRS), Dariusz Rudziński – Prezes Zarządu PRS, Andrzej Wojtkiewcz – Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding, Grzegorz Pettke – Członek Zarządu PRS