Prospekt OT Logistics zatwierdzony

cze 7, 2013 | Żegluga Śródlądowa

1otlogisticsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła 6 czerwca br.,  prospekt emisyjny OT Logistics S.A. Szczecińska Spółka, operująca w sektorze logistyczno –transportowym stara się o dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ofercie publicznej Spółka zaoferuje sprzedaż akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie.

OT Logistics S.A., to nowoczesna firma świadcząca usługi logistyczne, funkcjonująca na rynku europejskich przewozów towarowych. Wokół niej powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkunastu spółek zajmujących się działalnością spedycyjno – transportową.

OT Logistics S.A. z roku na rok rozwija się niezwykle dynamicznie, regularnie poszerzając obszar swojej działalności m.in. pod względem geograficznym, aktywnie działając m.in. w Niemczech, Holandii czy na Białorusi.

Historia Spółki (pierwotna nazwa Odratrans), sięga roku 1946. Silna pozycja rynkowa budowana przez kilkadziesiąt lat, pozwoliła na początku lat dziewięćdziesiątych na konsolidację branży i przekształcenie lokalnej firmy transportowej w globalnego gracza na rynku transportu i logistyki. Wdrażana już od kilkunastu lat strategia rozwoju firmy, zakłada stworzenie silnej Grupy Kapitałowej. Dzięki konsekwencji w działaniu udało się zbudować przedsiębiorstwo, które dysponuje dziś zapleczem pozwalający na realizację na rzecz Klientów kompleksowych usług oferowanych na najwyższym światowym poziomie.