Prom Mazovia wrócił ze stoczni

mar 30, 2023 | Polskie nowości

Kolejny prom pływający w barwach Polferries przeszedł duży remont w szczecińskiej stoczni Gryfia. Z końcem lutego na dok trafiła Mazovia, zdobiona na dziobie charakterystyczną łowicką wycinanką. Zarówno w części podwodnej, jak i nawodnej przeprowadzono szeroki zakres prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

Poza częściową wymianą powłoki dna jednostki, podjęto także kapitalne remonty części mechanicznej sterów strumieniowych na dziobie i statku. Wymieniono zawory hydrauliczne oraz dokonano niezbędnych ustawień i kalibracji. Wymieniono uszczelnienia czterech płatów śrub po dwa na każdej burcie. Skontrolowano uszczelnienia oraz podjęto prace konserwacyjne stabilizatorów promu. Przeprowadzono kontrolę stanu wszystkich zbiorników balastowych.

W części nawodnej odświeżono kolory na poszyciu Mazovii. Kadłub zabezpieczono przed korozją oraz odnowiono powłokę malarską na dziobie.

Zrealizowano prace konserwacyjne wrót wjazdowych od wewnętrznej strony oraz odnowiono i zakonserwowano powłokę pokładu samochodowego nr 3. Na pozostałych pokładach ładunkowych położono zabezpieczenie antykorozyjne, odświeżono powłokę lakierniczą oraz odnowiono izolację pokładów zewnętrznych. Rufowa rampa wjazdowa przeszła istotne prace związane z wymianą łożysk głównych, regeneracją zawiasów oraz remontem jej siłowników. Dokonano przeglądu i certyfikacji środków ratunkowych oraz przeprowadzono testy obciążeniowe żurawików. Naprawiono oraz certyfikowano wyposażenie przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, sprzęt nawigacyjny i radiowy. Mostek wyposażono w nowoczesny klimatyzator sufitowy. System sterowania i monitoringu siłowni okrętowej przeszedł gruntowny przegląd i konserwację – czytamy w komunikacie.

Zmodernizowano także część pasażerską promu. Przeprowadzono prace modernizacyjne w łazienkach pasażerskich, kabinach i korytarzu lewej burty na pokładzie siódmym. Dokonano prac konserwacyjnych urządzeń w kuchni, barach i punktach obsługi pasażerów i inne, liczne zmiany służące poprawie komfortu podróży pasażerów.

Prom Mazovia wrócił do rozkładu Polferries, operując już na linii Świnoujście-Ystad. Jednostka przeszła pośredni przegląd klasowy dokonany przez Polski Rejestr Statków. Obecnie z eksploatacji wyłączono prom Cracovia, który zacumował w stoczni pierwszego dnia wiosny, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

źródło: Polferries