Projekt AM w Szczecinie uznany za flagowy w Strategii Unii Europejskiej

sie 26, 2015 | Polskie nowości

1abcesabalt logo4

Projekt ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał status projektu flagowego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR – Strategy for the Baltic Sea Region) i został uwzględniony w ogłoszonym w czerwcu tego roku Planu Działania tej strategii.

Koncepcja projektu ESABALT „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku” polega na stworzeniu zintegrowanego systemu służącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego. Zawierać on będzie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu pozycjonowania, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communications).

Naczelnym celem projektu jest opracowanie systemu technologicznego do gromadzenia i udostępniania informacji dla żeglugi komercyjnej oraz żeglugi rekreacyjnej. Służyć ma to zwiększeniu wiedzy o aktualnej sytuacji na morzu dla wszystkich jednostek pływających w basenie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem monitoringu ruchu morskiego w czasie rzeczywistym oraz systemem obserwacji środowiska o istotnym znaczeniu dla transportu morskiego i zapobiegania wypadkom morskim. Nowatorskim elementem koncepcji ESABALT jest zastosowanie technik crowdsourcingu do zbierania i integracji informacji (marynarze mogą podnieść poziom bezpieczeństwa przesyłając do systemu istotne, z punktu widzenia żeglugi, informacje poprzez serwis internetowy). Podobne koncepcje zostały już wprowadzone w życie np. w nawigacji samochodowej – użytkownicy przekazują informacje o ruchu drogowym lub wypadku z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. ESABALT pozwoli na wprowadzenie technologii crowdsourcingu w obszarze Bałtyku (w przyszłości obszar ten może być rozszerzony na inne akweny).

Projekt realizowany jest tylko przez czterech partnerów, co rzadko zdarza się w inicjatywach odgrywających tak znaczącą rolę w strategiach Unii Europejskiej.

W ESABALT konsorcjum tworzą:

– Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny (Finnish Geospatial Research Institute) – lider projektu

– Furuno Finland Ltd. – znacząca firma w branży morskiej, producent sprzętu i oprogramowania nawigacyjnego, m.in. ECDIS, na rynki światowe 

– SSPA (Szwecja) – znana na rynku firma software’owa, oferująca wszelkiego rodzaju systemy informatyczne dla gospodarki morskiej, w tym systemy lądowe i statkowe

– Akademia Morska w Szczecinie (została zaproszona do współpracy przez Fiński Badawczy Instytut Geoprzestrzenny)

To ogromne wyróżnienie dla konsorcjum, w którym działamy – mówi dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik projektu w AM w Szczecinie – Świadczy o uznaniu dla wypracowanych w ramach ESABALT rozwiązań i daje możliwość do kontynuowania tego tematu w kolejnych podobnych projektach.

Działania, którymi głównie zajmuje się Akademia Morska w Szczecinie to:

– identyfikacja użytkowników i opracowanie specyfikacji wymagań (na podstawie ankiet i badań grup docelowych), która stanowić będzie podstawę opracowania projektu systemu, a następnie jego prototypu

– analiza ekonomiczna i pozaekonomiczna na wykonalność całego systemu

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu dotyczą:

1. udoskonalenia koncepcji i jej walidacji

2. identyfikacji użytkowników i interesariuszy oraz analizy wymagań

3. architektury systemu

4. weryfikacji koncepcji systemu i jego podsystemów w warunkach laboratoryjnych i morskich (obecny etap prac)

5. ekonomicznej i pozaekonomicznej analizy wykonalności

6. opracowania tzw. „mapy drogowej” dla głównych zadań i kierunków rozwiązań systemu

Rozwiązanie to zawierać będzie informacje niezbędne do oceny pokrywy lodowej na morzu, rozmiarów plamy rozlewu substancji chemicznych (w przypadku wycieku), wysokości fal, prądów, jak również prędkości i kierunku wiatru. Dodatkowo opracowane zostaną trzy wyspecjalizowane, włączone do systemu usługi, w skład których wejdą: inteligentna nawigacja morska i usługa określania kursów statków, efektywny system reagowania w sytuacjach nagłych zagrożeń oraz monitoring i raportowanie środowiskowe ze szczególnym naciskiem na funkcjonalności transgraniczne. Dodatkowe usługi mogą zostać dołączone w przyszłości – koncepcja ESABALT jest rozwojowa i otwarta na nowe usługi, które mogą pojawić się w przyszłości.

Projekt otrzymał rekomendacje fińskiego Ministerstwa Transportu oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dofinansowanie, jakie AM w Szczecinie otrzymała na realizację projektu w ramach programu BONUS Joint Baltic Sea System Research Programme wynosi 83 292,00 euro (całkowity budżet projektu to 494 572,80 euro). Okres realizacji: marzec 2014 – marzec 2016.