Profesor Dorota Pyć obejmie stanowisko wiceminister ds. gospodarki morskiej w MTBiGM

wrz 9, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

1DPycZ dniem 4 września 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, powołał  Panią Dorotę Pyć na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jednocześnie, z dniem 3 września 2013 r., Premier RP odwołał Panią Annę Wypych-Namiotko ze stanowiska Podsekretarza Stanu w MTBiGM.

——————————–

Profesor Dorota Pyć

Urodzona 29 marca 1971 r. w Gdyni.

W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Gdańskim, w 2000 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego tej uczelni. Od marca 2013 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG.

Od 2000 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG.  W latach 2007 – 2013 była wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz w Akademii Morskiej w Gdyni.

Ostatnio prowadziła badania w zakresie prawa morskiego i prawa ochrony środowiska w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG.

Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA Gdańsk.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa morskiego i prawa morza.