Prezydent podpisał ustawę o wyposażeniu morskim

sty 2, 2017 | Polskie nowości

1abcadp17

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą m.in. zasady przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki firm czy zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność tego wyposażenia. Ustawa implementuje prawo europejskie.

Prezydent ustawę podpisał w środę, o czym na swoich stronach Kancelarii prezydenta RP poinformowała w piątek.

Przez termin wyposażenie morskie rozumie się wyroby umieszczone na statkach UE, które, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, wymagają zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego, czy statek znajduje się na terytorium Unii Europejskiej w czasie, gdy wyposażenie morskie jest na nim umieszczone.

„Implementacja prawa Unii Europejskiej ma zapewnić jednolite i zharmonizowane stosowanie zasad w zakresie nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim, w szczególności w zakresie kompleksowego i precyzyjnego określenia obowiązków podmiotów działających na tym rynku, polepszenia nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi i poprawienia skuteczności stosowania tzw. klauzuli ochronnej przez organy nadzoru rynku” – napisano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Jak wskazano, zakres regulacji nowej ustawy pokrywa się co do zasady z dotychczas obowiązującą ustawą z 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim i dotyczy określenia zasad przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego oraz obowiązków jego producentów, wskazania zasad i trybu autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposobu notyfikacji tych jednostek oraz zasad funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim.

Nowa ustawa implementuje ponadto szereg nowych rozwiązań w sektorze nadzoru rynku wyposażenia morskiego wprowadzonych przez unijną dyrektywę.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Źródło: PAP