Prezydencka debata o przyszłości!

paź 30, 2014 | Port Szczecin

1tytuloweKandydaci na prezydenta Szczecina wzięli udział w debacie na temat przyszłości lokalnej gospodarki morskiej. W programie zostały przewidziane prezentacje aktualnej sytuacji branży w poszczególnych sektorach: sektor portowo-logistyczny, sektor przemysłu stoczniowego, sektor szkolnictwa morskiego, sektor turystyki morskiej i rzecznej.

Podczas debaty pretendenci przedstawili swoje pomysły na ożywienie gospodarki morskiej w Szczecinie.

Sektor portowo – logistyczny reprezentował Rafał Zahorski – Przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin. Przedstawił on główne postulaty/problemy, którymi mógłby zająć się przyszły, bądź dotychczasowy Prezydent Miasta Szczecin m.in. dokończenie budowy drogi S – 3 i fakt nie znalezienia się tego projektu na liście inwestycji priorytetowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków centralnych. Kolejnymi zagadnieniami było obniżenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych z 3 % na 0,3% oraz użeglownienie rzeki Odry.

Większość kandydatów odnosząc się do powyższych zagadnień obiecywała zmiany „ Zmiany zależą od Prezydenta ” – mówiła kandydatka Małgorzata Jacyna – Witt odnosząc się do zagadnienia o stawkach portowych. Z kolei całkiem odmienne stanowisko prezentuje Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin – „ Wniesienie własności tych nieruchomości do portu, rozwiązuje wszystkie problemy – mówię o tym od paru lat, niestety odbijam się w Warszawie od ściany ”.

Dla Dawida Krystka zmiana stawek portowych to tylko zmiana jednego zdania w ustawie.

W sektorze przemysłu stoczniowego Arkadiusz Świech reprezentujący firmę Finomar oraz Zachodniopomorski Klaster Morski poruszył również temat stawek portowych – „ Zmiany prawne są podstawą do odbicia się od dna inwestycyjnego.”

W kolejnych sektorach kandydaci na prezydenta z dumą mówili o szczecińskich uczelniach wyższych w kontekście Szkolnictwa Morskiego, który przedstawił dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk – Prorektor ds. Morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie.1drug1ie1

„ Przestrzeń edukacji w Szczecinie wygląda bardzo dobrze, mamy wspaniałe uczelnie, mamy współprace między uczelniami, mamy szkolnictwo zawodowe ”  – Mówił Piotr Krzystek.

Przystąpienie Szczecina do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski to jeden z motorów napędowych tworzenia wspomnianego przez prezydenta zawodowego szkolnictwa morskiego.

Ostatnim zagadnieniem była turystyka morska, gdzie również kandydaci popierali dotychczasowe osiągnięcia w tym sektorze i ich kontynuację w przyszłości.

„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to rewelacyjna inicjatywa i w tym kierunku należy pójść.” – mówił Łukasz Tyszler kandydat PO.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej, Radę Interesantów Portu Szczecin, Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego ”Business Club Szczecin” oraz „Obserwatora Morskiego”.

Po dwu godzinnej debacie w odczuciu reprezentantów szczecińskiej i zachodniopomorskiej gospodarki morskiej okazało się, że wielu z kandydatów nie jest merytorycznie przygotowana do rozwiązania problemów związanych z branżą morską.

Wybory już 16 listopada a w Państwa gestii jest wybór najlepszego kandydata, który będzie popierał działania ludzi morza.

1amorza-i-oceany-PNG-logo-big