Prawo uprawiania żeglugi pod polską banderą

maj 17, 2016 | Prawo Morskie

1abcplbandera2k16

Żeglugę pod polską banderą może uprawiać tylko statek o polskiej przynależności.

Terenowy organ administracji morskiej, na którego obszarze działania znajduje się port rozpoczęcia podróży, może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na wykonywanie przez czas oznaczony stałego przewozu między portami polskimi przez statek podnoszący banderę państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.