Prawa habilitacyjne na Wydziale Mechanicznym

sty 27, 2013 | Akademia Morska Szczecin

AMSzczecinWydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie zdobył prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Otrzymanie praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego to krok na przód w rozwoju wydziału – Nauka to jeden z filarów działalności Akademii Morskiej w Szczecinie, a ciągłe podnoszenie kompetencji kadry naukowej wpisuje się w strategię rozwoju naszej uczelni. Uprawnienia habilitacyjne to wynik pracy wielu osób zatrudnionych na wydziale, w zasadniczy i bardzo istotny sposób podnoszą jego rangę – dają nam możliwość m.in. prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich) – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Janusz Grabian, prof. nadzw. Akademii Morskiej w  Szczecinie.

Wydział Mechaniczny, który uzyskał pełne prawa akademickie, kształci studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Absolwenci wydziału pracują w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przy obsłudze i eksploatacji siłowni okrętowych statków morskich i lądowych systemów energetycznych, remontach maszyn i urządzeń okrętowych i przemysłowych oraz jako specjaliści diagności maszyn i urządzeń oraz siłowni wiatrowych.

Kadrę naukową wydziału tworzą pracownicy z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego, doktora inżyniera oraz magistra inżyniera, a także pracownicy posiadający najwyższy stopień morski — starszego oficera mechanika okrętowego oraz osoby z dyplomem oficera elektryka i elektroautomatyka okrętowego. Są autorami wielu podręczników i skryptów m.in. z zakresu elektrotechniki, automatyki, silników i siłowni okrętowych, mechatroniki, diagnostyki maszyn i urządzeń, ochrony  środowiska, niezawodności eksploatacji dla pracowników naukowych i studentów politechnik, a także współpracują z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz publikują w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Wydział posiadał do tej pory uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Stopnie i tytuły naukowe są przyznawane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów (CK) na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wniosek o otrzymanie takich składany jest do CK (zasięga ona opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przez kierownika jednostki, ubiegającej się o prawa do nadawania tytułu. Pod uwagę brane są m.in. poziom działalności naukowej oraz liczba osób z tytułem profesora lub doktora habilitowanego. Spełnione muszą być warunki  dot. m.in.  osiągnięć profesorów i doktorów habilitowanych w zakresie kształcenia kadr naukowych, bazy badawczej i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych. Wydział musiał również otrzymać pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.