Pracownicy AM w Szczecinie podbijają USA

mar 21, 2013 | Akademia Morska Szczecin

1Logo Top Innovators 500Czworo pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie zostało laureatami prestiżowego programu stażowego TOP 500 INNOVATORS – Science, Management, Commercialization. Już po raz drugi potencjał pracowników Akademii Morskiej w Szczecnie został dostrzeżony i będą się oni mogli szkolić w Stanach Zjednoczonych.

Grono wybrańców tworzą: dr inż. Piotr Wołejsza i dr inż. Witold Kazimierski z Wydziału Nawigacyjnego, dr inż. Leszek Chybowski z Wydziału Mechanicznego oraz mgr Dorota Idziaszczyk z Centrum Transferu Technologii Morskich (zakwalifikowana w ubiegłorocznej edycji stażu na 9. miejscu). Wszyscy wyjadą na 2 miesiące do USA na najlepsze uczelnie na świecie (Stanford University oraz University of California w Berkeley w Dolinie Krzemowej). Wybrani pracownicy AM w Szczecinie znaleźli się w gronie 116 finalistów z 63 instytucji naukowych w kraju – dr Wołejsza oraz dr Kazimierski zajęli 5. i 6.  miejsce na liście finalistów.
Uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez wybitnych praktyków, wizytach studyjnych i stażach organizowanych w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach USA.  Będą mieli możliwość obserwowania pracy zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, dzięki czemu nauczą się w jaki sposób skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. W programie stażowym duży nacisk położony jest również na rozwijanie kompetencji miękkich – poprzez pracę w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie konfliktów.

O miejsce w tegorocznej, trzeciej edycji  starało się 376 kandydatów z całej Polski –  szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii. Ocenie poddawano aplikacyjność badań kandydatów, innowacyjność prowadzonych przez nich projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.