Powstaje Biuro Gospodarki Morskiej w szczecińskim Urzędzie Miejskim

mar 22, 2012 | Szczecin

umsMamy dobrą wiadomość dla szczecińskiej gospodarki morskiej. Z dniem 1 kwietnia powstaje w Urzędzie Miejskim w Szczecinie Biuro do Spraw Gospodarki Morskiej, które będzie podległe Dariuszowi Wąsowi, wiceprezydentowi Szczecina. Biuro będzie zajmowało się m.in. wspieraniem produkcji i usług sektora morskiego, współpracy w celu stworzenia warunków rozwoju funkcji gospodarczych w strefie portowej. Ponadto biuro będzie zajmowało się transportem morskim, śródlądowym, pasażerskim i towarowym oraz rozwojem i dywersyfikacją funkcjonowania sektora morskiego. Kto będzie kierował nowym biurem, tego – na razie – nie możemy zdradzić. (bt)