Powołano Zarząd ZMPG-a S.A. VI kadencji

kw. 30, 2014 | Port Gdynia

1Port-Gdynia- logo -poziom3W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia V kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, podjęła w dniu 28 kwietnia b.r. uchwały o powołaniu Zarządu VI kadencji w dotychczasowym składzie :

Pan Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu  / Dyrektor Naczelny,

Pan Walery Tankiewicz – Wiceprezes Zarządu /Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem,

Pani Krystyna Szambelańczyk – Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami.

Nowa, VI kadencja rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok, które planowane jest na dzień 20 czerwca, 2014r.