Powołano Radę Nadzorczą PŻB na nową kadencję

lip 5, 2012 | PŻB

Baltivia29.06.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie:  

1.Pani Monika Domańska – przedstawiciel SP

2.Pani Magdalena Krasińska – przedstawiciel SP

3.Pani Dorota Mystkowska – przedstawiciel SP

4.Pan Mariusz Dubiński – przedstawiciel pracowników

5.Pan Witold Kozal – przedstawiciel pracowników  

Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki, do kompetencji której zgodnie ze Statutem należy powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, nie dokonywała zmian w składzie Zarządu Spółki i funkcję Członka Zarządu Spółki pełni Pan Piotr Redmerski.

Magdalena Kobos

rzeczniczka MSP