Powołanie Przewodniczącego – CMKE

sty 30, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

1namiotkoW dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powołał Panią Annę Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM na Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

24 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 115), regulujące sprawy związane m.in. ze składaniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych egzaminami kwalifikacyjnymi prosimy o sprawdzanie bieżących informacji na stronie CMKE (zakładka Gospodarka morska i śródlądowa – CMKE).