Postulaty Kongresu w Sejmie i Ministerstwie

lis 24, 2014 | Szczecin

1kongrunnamedPostulaty 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie zostały przekazane władzom w Sejmie RP.

Jednym z nich było wpisanie Kongresu na listę oficjalnych wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, która rozpocznie się w lipcu 2015 r. Kongres otrzymał wstępną akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla realizacji postulatu.

Treść wszystkich wniosków i postulatów będzie omawiana podczas najbliższego posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 26 listopada. Podczas spotkania w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju przedstawi informację na temat przekazanych postulatów.

Z treścią wniosków i postulatów mogą się Państwo zapoznać tutaj