Postępuje budowa Centrum Offshore w Gdańsku

lip 11, 2022 | Polskie nowości

Centrum Offshore, inwestycja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowana w bliskim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, pnie się w górę. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 r.

W Centrum realizowane będą m.in. kompleksowe działania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach. Informacje te niezbędne są w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego.

Budowa Centrum Offshore UMG w Gdańsku wynika z zaplanowanych na lata 2020-2024 celów strategicznych uczelni – mówi prof. dr hab.inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Zgodnie z założeniami, zadaniem Centrum ma być tworzenie lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Centrum może stać się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”. Będzie ono siedzibą certyfikowanych laboratoriów, których funkcjonowanie wpisuje się w proces przygotowania i realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową. Powstanie Centrum Offshore, umożliwi prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego. Obecnie, poza UMG, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju takich prac nie wykonuje – dodaje Rektor UMG.

Realizowana inwestycja składa się z dwóch budynków dwu-kondygnacyjnych połączonych łącznikiem na poziomie 1. piętra.

W budynku nr 1 prace budowlane stanu surowego zrealizowane zostały w 95 proc. – informuje Filip Malata, Kanclerz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Na przestrzeni ostatniego miesiąca wykonany został montaż dźwigarów betonowych w hali oraz stropów ostatniej kondygnacji. Obecnie trwają prace związane z realizacją attyk oraz szybu windy. W budynku nr 2 prace stanu surowego zostały już zakończone. Rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej, realizowane jest pokrycie dachu, prowadzone są również prace związane z instalacjami sanitarnymi, tj. instalacja chłodu, grzewcza, deszczowa – podsumowuje Kanclerz UMG.

W łączniku wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego, postawiono fundamenty oraz słupy i ściany kondygnacji 0. Aktualnie trwają prace związane z realizacją belek żelbetowych, na których zostaną ułożone stropy prefabrykowane.

Na terenie zewnętrznym z kolei trwa realizacja prac sieciowych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż instalacji elektrycznej, wentylacji oraz prace wykończeniowe.

Centrum OFFSHORE w liczbach:

– Dwa budynki dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m2
– Magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m2 (wys. 7,5 m)
– Powierzchnia laboratoryjna, biurowa, warsztatowa oraz zaplecze socjalne
– ok 200 stanowisk pracy,
– Bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m, z czego 200 m nabrzeża przeładunkowego (20 kN/m2).

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 r.

Uniwersytet Morski w Gdyni