Postęp prac przy budowie statku pożarniczego „Strażak-28”

mar 30, 2022 | Polskie nowości

Jeszcze w tym roku flota statków pożarniczych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. powiększy się o nową jednostkę „Strażak-28”. O postępie prac związanych z budową statku poinformowano na konferencji prasowej.

Wykonawca

Statek budowany jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu: Konsorcjum CELNET Sp. z o.o. S.K. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Klasa

Nowy statek pożarniczy będzie dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Jego wyposażenie będzie odpowiadać wymaganiom przepisów klasyfikacyjnych nadzorującego budowę Towarzystwa Klasyfikacyjnego dla zapewnienia klasy statku równoważnej symbolowi klasy Polskiego Rejestru Statków: KM TUG/FIRE FIGHTING SHIP 1 II L2 IWS.

Zadania

„Strażak-28” zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową, m.in. będzie przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście.

Wymiary

Statek będzie mierzyć 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać będzie max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda.

Zaawansowanie projektu

Postęp rzeczowy inwestycji wynosi 45 proc. a finansowy 40 proc. Przekazano dokumentację statku zatwierdzoną przez Towarzystwo Klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków). Stocznia wykonała i dostarczyła kadłub mocny wraz z oświadczeniem wydanym przez Towarzystwo Klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków). Obecnie wykonawca realizuje prace malarskie pomieszczeń wewnątrz kadłuba budowanej jednostki.
W odniesieniu do robót budowlanych, to zakończono etap wykonania kadłuba mocnego, wykonano i połączono większość sekcji statku. Rozpoczęły się prace zbrojeniowe, ślusarskie i wyposażeniowe. Pierwsze zbiorniki przechodzą próby szczelności.

Wartość

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł.
Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Czas

Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.

Korzyści

Poprawiając bezpieczeństwo żeglugi oraz przeładunków ładunków niebezpiecznych o nowoczesne systemy zapobiegania pożarom, a także rozlewom olejowym, na wejściu do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Dodatkowo dzięki podwyższeniu poziomu ochrony przeciwpożarowej na akwenach portowych oraz imprez masowych zyskają właściciele ładunków i ogół społeczeństwa. W rezultacie porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

„Strażak-28” będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ S.A. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Źródło: ZMPSiŚ S.A.