Postęp prac na terenie budowy terminalu LNG

maj 29, 2013 | Terminal LNG

1TerminalLNGZaawansowanie terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu w ostatnich trzech miesiącach br. wzrosło o 13,6 proc. – oznacza to, że budowa jest już gotowa niemal w 60 proc. Wzrostowa tendencja dotyczy także liczby podwykonawców prowadzących roboty budowlane na terenie terminalu. Aktualnie liczba osób pracujących na placu budowy wynosi od 800 do 1000 i jest dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Za najbardziej istotne wydarzenia w ostatnich miesiącach na placu budowy należy uznać prace związane z betonowaniem kopuł obu zbiorników LNG. Zakończono betonowanie pierwszej warstwy, obecnie kończy się betonowanie drugiej, finalnej powłoki kopuły na drugim ze zbiorników. W tym samym czasie wewnątrz obu zbiorników prowadzone są prace montażowe i spawalnicze, głównie izolacji gazoszczelnych i termicznych. Równolegle trwają prace budowlane w pozostałych częściach terminalu – montaż konstrukcji stalowych estakad, rurociągów przesyłowych czy prace fundamentowe budynków. W części morskiej terminalu kończy się natomiast montaż stalowej konstrukcji pomostu wokół ramion rozładowczych. Ramiona zostaną dostarczone na platformę rozładunkową pod koniec maja, ich montaż rozpocznie się w kolejnych tygodniach.

– Cieszy nas, jako inwestora powstającej w Świnoujściu infrastruktury, że konsorcjum z sukcesem odbudowało potencjał realizacyjny. W pierwszym kwartale bieżącego roku prace budowalne wzrosły o ponad 10 procent. Jest to wynik niespotykany przy tego typu inwestycjach, zwłaszcza, że został osiągnięty w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki działaniom, o które jako Inwestor wnioskowaliśmy, w tym m.in. wprowadzeniu pracy zmianowej, wydłużeniu czasu pracy czy przejęciu części podwykonawców bezpośrednio przez konsorcjum, projekt wchodzi w sezon budowalny w dobrej kondycji i mamy nadzieję, że przełoży się to w najbliższych miesiącach na zmniejszenie odchylenia, które powstało w zeszłym roku. Praktyka uczy, że budowa terminali jest zadaniem niezwykle trudnym, zdecydowana większość obiektów jest oddawana do użytku w terminie późniejszym niż początkowo zakładany – mówi Rafał Wardziński, Prezes Polskiego LNG.

17 maja br. postęp prac na terenie terminalu LNG sprawdzał Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Minister stwierdził, że jest zadowolony z faktu, iż w ostatnich miesiącach budowa terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu wyraźnie przyspieszyła. Dodał, że świnoujska inwestycja to wzrost znaczenia polskiego know-how, a także powiększenie zasobów infrastrukturalnych państwa o wartą ponad 4 mld zł inwestycję (terminal LNG, falochrony i basen portowy, nabrzeże i gazociąg przesyłowy o łącznej długości ok. 80 km).

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu pozwoli na odbiór drogą morską gazu ziemnego praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Pierwsza umowa na dostawy skroplonego gazu z Kataru, podpisana między PGNiG a spółką Qatargas, będzie obowiązywać od 2014 do 2034 roku – kontrakt zakłada dostarczanie 1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Początkowa moc regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 gazu ziemnego – docelowo przewidywana jest rozbudowa mocy terminalu poprzez budowę trzeciego zbiornika kriogenicznego do poziomu 7,5 mld m3, co stanowi około 50 proc. obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce.

Dzięki inwestycji Polska uzyska dostęp do globalnego rynku LNG, co wpłynie na poprawę pozycji w procesie negocjacji dostaw gazu ziemnego oraz zwiększy liczbę źródeł, z których możliwy będzie import surowca. Ze względu na relatywnie dużą moc regazyfikacyjną terminalu LNG, będącego największym i najbardziej zaawansowanym projektem w zakresie budowy mocy regazyfikacyjnych w basenie Morza Bałtyckiego, oraz fakt, że inwestycja zbiega się w czasie z planami rozbudowy polskiego systemu gazowego, przewiduje się, że instalacja w Świnoujściu będzie wpływała na rynek gazu w całym regionie.