Postęp prac na budowie parkingów w Portach Szczecin – Świnoujście

lut 5, 2015 | Port Szczecin

1parkingi2015Już w połowie tego roku porty w Szczecinie i Świnoujściu będą dysponować nowymi miejscami postojowymi dla pojazdów kołowych. Trwająca inwestycja pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe” to niejako kontynuacja prowadzonej modernizacji infrastruktury dostępu do portów morskich od strony ich zaplecza.

Budowa rozpoczęła się w połowie roku 2014, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec czerwca 2015 roku. Łącznie w obu portach powstaje 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha. Zapewnią one miejsca dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych. Dla tych ostatnich przebudowany już został dotychczasowy plac (wraz z budową nowych miejsc) w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego ZMPSiŚ SA. Dzięki temu, z miejsc parkingowych korzystają nie tylko pracownicy ZMPSiŚ SA, ale i klienci portu oraz wszystkie podmioty, które swoje siedziby mają zlokalizowane w rejonie Łasztowni.

Place dla ciężkich pojazdów budowane są w rejonach przeładunków drobnicowych i masowych w Szczecinie, a także na terminalu promowym w Świnoujściu i na wjeździe do Portu Handlowego w Świnoujściu. Część z nich budowana jest od podstaw i tam prace budowlane postępują szybciej. Pozostałe są modernizowane przy uwzględnieniu jednoczesnej ich eksploatacji. Niezależnie od tego, zaawansowanie prac jest wysokie i wynosi obecnie 75 procent. Zakończone zostały już wszystkie roboty ziemne. Obecnie trwają prace nawierzchniowe oraz dla budynków sanitarnych – prace wykończeniowe.

Inwestycja jest niezwykle istotna dla sprawnej obsługi środków transportu w portach. Dzięki niej uporządkowany zostanie ruch kołowy, czas obsługi samochodów zostanie skrócony, poprawi się także bezpieczeństwo. Stanie się tak dzięki wyeliminowaniu potencjalnych kolizji sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi, parkującymi obecnie na drogach portowych. Ponadto łatwiejsze będzie monitorowanie ruchu samochodowego przez Straż Graniczną, służbę celną oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów.

Budowa miejsc postojowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu jest możliwa dzięki funduszom unijnym, z których korzysta Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujściu SA. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie zakłada całkowitą wartość zadania na poziomie 72,2 mln złotych, a dofinansowanie unijne – w wysokości 60 mln złotych.


1logosy