Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego 14 lutego 2014 r.

lut 19, 2014 | Polityka Morska

1posiedzenie KKPM 14 02 1414 lutego 2014 r. na zaproszenie podsekretarz stanu Doroty Pyć odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Podczas posiedzenia omówiono stan zaawansowania prac nad projektem kodeksu morskiego i przyjęto, że zostanie on opracowany przez KKPM do końca grudnia 2014 r.

Ponadto poruszono kilka szczegółowych kwestii, w tym rozważano możliwość stworzenia alternatywnej do hipoteki morskiej możliwości zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych oraz odniesiono się do problemu statusu prawnego budowli hydrotechnicznych posadowionych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej i strefy bezpieczeństwa wokół nich. Ponadto, ustalono, że w najbliższym czasie komisja ponownie ustosunkuje się do projektu ustawy o pracy na statkach morskich.

W posiedzeniu udział wzięli: przewodnicząca KKPM prof. Maria Dragun-Gertner oraz wiceprzewodniczący KKPM mec. Michał Rzeszewicz, członkowie KKPM: prof. Zdzisław Brodecki, mec. dr Krzysztof Kochanowski, mec. Ewa Krzysztoporska, prof. Jerzy Młynarczyk, prof. Janusz Symonides, a także sekretarz KKPM Paweł Krężel i dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska.

 

MiR