Poseł RP Arkadiusz Litwiński:”Przeniosłem się do Komisji Infrastruktury, by osobiście…”

lis 9, 2012 | Szczecin

ALNawiązując do naszej rozmowy nt. Nowelizacji dotyczącej wieczystego użytkowania w portach. Gdyby dziś zadano mi oficjalnie pytanie na temat wspomnianej Nowelizacji, to moja odpowiedz brzmiała by tak:

 – Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny pod koniec lutego br. wyraził wspólne stanowisko popierające starania o nowelizację prawa, eliminującą problem niezrozumiale odmiennego traktowania przez samorząd i sądy użytkowników wieczystych terenów portowych u ujścia ODRY i Ujścia Wisły.

Przy zdecydowanej deklaracji Pani Poseł Renaty Zaremby co do woli osobistego zajęcia się właściwym projektem nowelizacji zespół oczekuje na efekty podjętych przez nią starań w tym zakresie. Konkretny projekt idący we właściwym kierunku został złożony u Marszałka Sejmu w połowie czerwca br. (druk sejmowy nr 561). Na początku września odbyło się pierwsze czytanie tego projektu w Komisji Infrastruktury i przekazano go do specjalnej podkomisji w celu dalszej nad nim pracy. Pod koniec października rząd wyraził pozytywne stanowisko co do tego projektu, zastrzegając jednak możliwość wprowadzenia poprawek w dalszych pracach legislacyjnych. Z moich informacji wynika, że w najbliższych dniach zakończony zostanie cykl roboczych spotkań z właściwymi przedstawicielami ministerstw tak by można było je wypracować i nadać większe tempo. Zmuszony jestem przyznać dość powolnym pracom nad oczekiwaną przez nas nowelizacją. Licząc na szybkie dokończenie misji jakiej podjęła się Pani Poseł Renata Zaremba, mając jednak na uwadze zobowiązania wynikające ze stanowiska ZZP z końca lutego (dostępne również na stronie www.litwinski.com.pl) i własną ocenę sytuacji nie wykluczam zwiększenia swojego osobistego zaangażowania w tym procesie legislacyjnym. W tym też celu przed kilkoma tygodniami poprosiłem o przeniesienie mnie ze składu sejmowej Komisji Gospodarki do Komisji Infrastruktury, w której zresztą już pracowałem w poprzedniej kadencji.    

BT