Porty polskie zachęcają czeskich partnerów do współpracy

lip 2, 2015 | Port Szczecin

1mostrzekapraga

W ostatnim dniu czerwca br. odbyły się po raz kolejny obchody Dni Morza w Pradze. Głównymi założeniami tegorocznego wydarzenia była prezentacja oferty polskich portów, skierowanej na czeski rynek a także nawiązanie kontaktów handlowych i wymiana do-świadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorcami.

Dni Morza w Pradze to międzynarodowe spotkanie promujące działalność trzech największych portów morskich: Gdańska, Gdyni i zespołu Szczecin-Świnoujście – portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spotkaniu, zorganizowanym przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli logistyki i firm spedycyjnych z Czech.

Z partnerami czeskimi najbliższe kontakty mają przede wszystkim porty w Szczecinie i Świnoujściu. Szczecin-Świnoujście to największy tranzytowy partner – najpierw dla Czechosłowacji – a później dla Czech i Słowacji. To tutaj przewija się najwięcej towarów, które trafiają do obu naszych sąsiadów. Przez wiele lat czeska flota swą bazę miała właśnie w szczecińskim porcie, co ma odbicie w nazwie jednego z nabrzeży – nb. Czeskiego (pierwszy statek w powojennej historii portu, z ładunkiem 1409 ton czechosłowackich wyrobów hutniczych, załadowano w Szczecinie już w maju 1947 roku). Przewozy tranzytowe z/do Czech przez Szczecin i Świnoujście od wielu lat stanowią istotną pozycję w obrotach tych portów – rocznie ponad milion ton ładunków. W 2014 było to 1,3 mln ton, głównie ładunki drobnicowe, węgiel, ruda i towary z grupy tzw. inne masowe. Od wielu lat z portami współpra-cują huty czeskie i słowackie.

Czeskim przedsiębiorcom kompleks portowy Szczecin-Świnoujście oferuje swój uniwersalny charakter, a także dobre połączenia drogowe, kolejowe i wodne. Porty znajdują się na najkrótszej trasie przebiegającej ze Skandynawii do środkowej i południowej Europy. Terminal promowy w Świnoujściu, lider  połączeń na południowym Bałtyku, tworzy wirtualny most łączący Europę Środkową ze Skandynawią. Dla czeskich klientów atrakcyjna może być także  polityka zachęcania inwestorów do lokowania biznesu w obu portach. Znajdują się tu atrakcyjne tereny rozwojowe. O tym, że warto zainwestować, przekonała się już czeska firma DEZA, która od wielu lat eksploatuje w porcie w Świnoujściu swój terminal do przeładunku paku płynnego.

Takie przedsięwzięcia podkreślają tylko, że porty w Szczecinie i Świnoujściu mają doskonałe warunki by nadal być czeską bramą na Bałtyk.

 

Karolina Bierdzińska