TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r. Terminal LNG technicznie będzie odbierał skroplony gaz w 2015 r., chyba, że się wydarzy jakiś "kataklizm" - poinformował w środę sejmową komisję gospodarki wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek autorstwa SLD o przedstawienie przez rząd sejmowi informacji o stanie budowy terminala LNG w Świnoujściu oraz o kontrakcie na dostawy skroplonego gazu, jakie PGNiG zawarło z katarskim dostawcą.

- Termin oddania terminala do użytku w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju, nie ma też zagrożenia dla interesów ekonomicznych PGNiG - mówił Gawlik. Podkreślił, że trwają renegocjacje kontraktu PGNiG z Qatargas i trwa ustalanie terminów zawinięć gazowców w 2015 r., które - zgodnie z zasadami rynku przewozów morskich - powinny zostać ustalone do końca listopada roku poprzedniego. Natomiast ustalenie terminów nie wiąże się z uzgodnieniem innych warunków - zaznaczył.

Odnosząc się do informacji, jakoby Qatargas miał odsprzedać innemu podmiotowi kontrakt z PGNiG, Gawlik podkreślił, że żadna zmiana dostawcy gazu nie nastąpiła.

Prezes Polskiego LNG Tomasz Pepliński zapewnił z kolei, że średnie zaawansowanie budowy to 94 proc., przy czym w niektórych sektorach to już 99 proc. Główne zbiorniki są po próbie ostatecznej, budowa ich izolacji jest zaawansowana w 80-90 proc., wykonano ponad połowę prób ciśnieniowych na rurociągach - wymieniał.

Terminal jest jedną z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznaną przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.

Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu - do 7,5 mld m sześc. rocznie. We wtorek spółka Polskie LNG i koncern PGNiG podpisały list intencyjny ws. rozbudowy terminala o trzeci zbiornik. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo gazowe Polski. Rozważany jest w niej udział kapitałowy PGNiG. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo - Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie.

 

Źródło: wnp.pl

Synergia technologii z nauką

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Synergia technologii z naukąWcześniej kompleksowe analizy mające wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu, obecnie ścisła współpraca w zakresie badań i rozwoju, w tym praktyk studenckich i staży naukowych. Akademia Morska w Szczecinie i Polskie LNG S.A. podpisały porozumienie określające kierunki wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego w Polsce.

Współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi i akademickimi w celu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii to kluczowy element budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wynikająca z tego innowacyjność jest istotnym elementem poprawy wydajności i wzrostu gospodarczego. Praktyka pokazuje, że współdziałanie podmiotów komercyjnych z jednostkami badawczo-rozwojowymi jest motorem napędowym przemian gospodarczych. Przykładów nie trzeba szukać daleko, choćby w Świnoujściu.

- Współpraca Polskiego LNG i Akademii Morskiej trwa od lat - mówi dr inż. Maciej Gucma z Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego szczecińskiej Akademii Morskiej. - Kompleksowe analizy naszej uczelni miały wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu.

Zespół naukowców Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej uczelni był m.in. autorem szeregu badań symulacyjnych i analitycznych wejścia metanowców do nowo budowanego terminalu. Opracowania te były podstawą konstrukcji terminalu i portu, a obecnie są niezbędne podczas szkolenia kadr, mających obsługiwać terminal. Badania prowadzone w Akademii Morskiej pozwoliły zbadać poziom bezpieczeństwa wejścia jednostek do portu. W efekcie uczelnia otrzymała od armatora jednostek LNG, globalnej firmy Qatargas, akredytację na prowadzenia tego typu badań i będzie mogła przeprowadzać analizy bezpieczeństwa dla konkretnych statków wpływających do polskiego portu.

- W wyniku przeprowadzonych badań określono poziom bezpieczeństwa wprowadzanych do portu zewnętrznego w Świnoujściu i terminalu LNG statków typu Q-Flex, które w przyszłym roku będą zawijać do Świnoujścia – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A.

Akademia Morska w Szczecinie brała także udział przy opracowywaniu wspólnie z Pionem Eksploatacji spółki Polskie LNG instrukcji odnoszących się do bezpiecznego rozładunku metanowców zgodnie najwyższymi międzynarodowymi standardami. Oprócz ogólnych warunków świadczenia usług określa ona prawa i obowiązki użytkownika terminalu oraz operatora, zasady zawinięć tankowców do nabrzeża i podejść do stanowiska rozładunkowego, a także wytyczne dotyczące wyładunku LNG oraz warunki korzystania z infrastruktury portowej.

- Dokument taki jest niezbędny, by optymalnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z instalacji, do jakich podłączany będzie statek, i by w odpowiedni sposób przeprowadzić proces regazyfikacji. Takie określanie warunków rozładunku LNG zapewni bezpieczeństwo w każdych warunkach – dodaje dr inż. Maciej Gucma.

Uczelnia od samego początku bierze czynny udział w pracach nad optymalnym rozwiązaniem budowy terminalu LNG. Opracowanie naukowo-badawcze wykonane dla PGNiG, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście było podstawą projektu budowy falochronu zewnętrznego w Świnoujściu i stanowisk przeładunkowych LNG. Rozwiązano w nim również kompleksowo sprawy bezpieczeństwa, w tym wpływu terminalu na środowisko morskie.

Podpisane porozumienie dotyczy dalszego zakresu współpracy naukowo-badawczej Polskiego LNG i Akademii Morskiej. Planowana jest wspólna działalność dydaktyczna, w szczególności z Wydziałem Nawigacyjnym uczelni, m.in. w zakresie specjalistycznych szkoleń oraz, już po uruchomieniu terminalu, praktyk i staży dla studentów.

- Porozumienie przewiduje także wymianę informacji naukowo-technicznych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wsparcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych – dodaje Maciej Mazur. Przedstawiciele stron porozumienia stworzą zespoły eksperckie, które będą opracowywać programy dydaktyczne, wykłady i warsztaty.

Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesemW terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną pierwszego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obciążeniem 100 tysięcy ton wody, potwierdziły odpowiednią jakość wykonanych prac konstrukcyjnych. Wykonawca inwestycji przystąpił do analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG.

Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i przygotowania do przyszłej eksploatacji. Równolegle z pracami budowlanymi, które są prowadzone zarówno w części morskiej i lądowej inwestycji, wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami robót oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów. Jednym z kluczowych zdarzeń w ramach tego procesu, są próby wodne najważniejszych obiektów terminalu LNG, czyli zbiorników magazynowych. Polegają one na wtłoczeniu do każdego ze zbiorników około 100 tysięcy metrów sześciennych wody morskiej, czyli  około 100 milionów litrów, w celu sprawdzenia zachowania konstrukcji pod obciążeniem.

- Próbę wodną pierwszego zbiornika zakończono sukcesem. Konstrukcja pod obciążeniem 100 tysięcy ton zachowała wszystkie parametry projektowe. Badania geodezyjne oraz szereg testów pomiarowych w trakcie wtłaczania cieczy, jej pozostawienia w zbiorniku na czas badań, a następnie opróżniania konstrukcji wykazały, że parametry, zarówno pod względem osiadania obiektu, jak i przechyłów, mieszczą się we wszystkich normach – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A. – Dowodzi to prawidłowości wykonywania konstrukcji.

Badanie pierwszego zbiornika trwało około dwóch tygodni. Dziennie przybywało od 8 do 10 tysięcy metrów sześciennych wody -  lustro wody podnosiło się około 2 metry na dobę. W sumie, zbiornik został wypełniony do wysokości 22 metrów, czyli w około 60 procentach jego nominalnej pojemności. Wynika to z faktu, iż woda jest cięższa od skroplonego gazu. Po zakończonej próbie, wnętrze pierwszego zbiornika jest dokładnie czyszczone i osuszane. Konsorcjum realizujące inwestycję przystąpiło jednocześnie do analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG. Dotychczas wtłoczono połowę planowanej ilości wody. Odbyły się dwa testy. Wyniki obu są pozytywne i potwierdzają jakość wykonanych prac także w przypadku tego zbiornika. Spółka Polskie LNG poinformuje o ostatecznych wynikach tej próby po jej zakończeniu.

- Celem badań obciążeń działających na konstrukcje zbiorników jest ocena zgodności ich wykonania z normami i parametrami wskazanymi w projekcie. Zbiornik ma prawo osiąść, ale w wyznaczonych w projekcie normach i w sposób równomierny. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wszystkie wartości zostały zachowane – dodaje Maciej Mazur.

Wtłoczone do zbiornika 100 tysięcy metrów sześciennych wody to tyle, ile wystarczyłoby do wypełnienia 33 pełnowymiarowych basenów olimpijskich. Wytworzone obciążenie 100 tysięcy ton to równowartość ciężaru prawie 4 tysięcy tramwajów, 100 samolotów Boeing 787 Dreamliner, 10 Wież Eiffla czy niemal 50 okrętów ORP Błyskawica.

Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m szesc. i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu– do 7,5 mld m szesc. rocznie. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie. Jego budowa wpłynie na cały regionalny rynek gazu.

Inwestycja zostanie ukończona na przełomie roku i będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku. Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji przekroczył we wrześniu br. 92.9 proc. Nadzór nad jakością realizowanych prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Techniczny oraz Nadzór Inwestorski.

Terminal LNG

Terminal LNG będzie gotowy na przełomie 2014 i 2015 r.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Terminal LNG będzie gotowy na przełomie 2014 i 2015 r.Terminal LNG będzie gotowy na przełomie 2014 i 2015 r., a w połowie 2015 r. będzie mógł odbierać komercyjnie gaz skroplony; wykonawca kontynuuje budowę i nic nam nie wiadomo, by miał zamiar odstąpić od kontraktu - powiedział PAP Maciej Mazur z Polskiego LNG.

"Inwestycja zostanie ukończona, zgodnie z ostatnimi informacjami, na przełomie roku, i będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w połowie 2015 roku. Wykonawca kontynuuje prowadzone prace i nic nam nie wiadomo, by miał zamiar odstąpić od kontraktu" - powiedział Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG.

To reakcja na odniesienia medialne o tym, że konsorcjum, na czele którego stoi włoski koncern Saipem domaga się kolejnego aneksu do kontraktu na budowę gazoportu w Świnoujściu oraz zwiększenia zapłaty za zlecenie, grożąc, że w przeciwnym razie zerwie umowę.

Źródło: wnp.pl

Posłowie na budowie terminalu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Posłowie na budowie terminaluTerminal LNG w Świnoujściu ma działać w połowie przyszłego roku. Obecnie zaawansowanie inwestycji przekracza 90 proc. Nie ma zagrożenia, że trzeba będzie płacić za nieodebrany skroplony gaz z Kataru. Takie zapewnienia usłyszeli posłowie, którzy we wtorek złożyli wizytę na budowie terminalu.

Do Świnoujścia przyjechało 20 posłów, w tym 15 z sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Przez kilka godzin zwiedzali teren budowy terminalu, a także falochron i nabrzeże w nowym porcie zewnętrznym.

– Jesteśmy zbudowani rozmachem inwestycji, która w ponad 90 proc. jest gotowa – mówił po wizytacji na konferencji prasowej Tomasz Aziewicz (PO), przewodniczący komisji skarbu. – Usłyszeliśmy, że w połowie przyszłego roku terminal będzie gotowy do komercyjnej działalności i jest to realny termin.

W poselskiej wizytacji uczestniczył minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który podkreślił, że inwestycja jest realizowana odpowiedzialnie.

Prezes spółki Polskie LNG (inwestora) Tomasz Pepliński powiedział, że sama budowa powinna się zakończyć na przełomie 2014 i 2015 roku.

– Następnie, do przełomu pierwszego i drugiego kwartału 2015 r., trwać będzie etap prób i testów – wyjaśniał T. Pepliński. – Przypłynie też pierwszy metanowiec i nastąpi schłodzenie instalacji. Później jej poszczególne części zostaną uruchomione i odbędzie się pierwsza wysyłka gazu do sieci.

Według prezesa Polskiego LNG, najważniejsza będzie faza rozruchu i sprawdzenie bezpieczeństwa wszystkich elementów.

– Łącznie przewidujemy przeprowadzenie 650 testów, przy czym 91 już wykonano – dodał T. Pepliński.

Minister Karpiński zapewnił, że nie ma groźby płacenia za nieodebrany gaz z Kataru.

– Kontrakt zaczyna się w 2015 roku i cały czas jesteśmy w terminie – mówił minister.

Bardziej sceptyczni byli posłowie opozycyjni, którzy odwiedzili budowę.

– Rząd uprawia propagandę sukcesu – stwierdził poseł Marek Suski (PiS). – Budowa się posuwa, ale są duże opóźnienia. Pytaliśmy, czy to wpłynie na wzrost kosztów inwestycji, a także o kontrakt katarski. Dowiedzieliśmy się, że negocjacje z Katarem trwają, a to znaczy, że jednak jest groźba opóźnienia – dokładnej daty rozpoczęcia działalności terminalu nie ma.

Zdaniem posła Michała Jacha (PiS), zapowiadane terminy wydają się optymistyczne.

– Życzyłbym sobie, aby były dotrzymane, bo terminal jest bardzo poważnym wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa – zaznaczył poseł Jach. – Jednak przy takiej ilości procedur i skomplikowaniu technologicznym może się zdarzyć, że coś nie wypali i odbiory się opóźnią.

Według wcześniejszego harmonogramu, terminal miał zacząć działać do końca czerwca br.

Dodajmy, że zespół SLD-TR ds. podsłuchów zapowiedział we wtorek, że skieruje wniosek do prokuratury o zbadanie nieprawidłowości przy budowie gazoportu. Wniosek o skontrolowanie inwestycji ma trafić też do NIK. Oba kluby chcą powołania komisji śledczej w sprawie opóźnień.

Tekst i fot. (ek)

Źródło: 24kurier.pl