TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Terminal w Świnoujściu dostał zgodę na przyjęcie pierwszej dostawy LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Terminal w Świnoujściu dostał zgodę na przyjęcie pierwszej dostawy LNG

Terminal LNG w Świnoujściu uzyskał zgodę na rozpoczęcie procedury schładzania i rozruchu technologicznego terminalu z użyciem skroplonego gazu ziemnego (LNG) z metanowca, jaki przypłynie z Kataru do Polski w grudniu tego roku. Pozwolenie jest wymagane przepisami prawa, a wydaje je Transportowy Dozór Techniczny.

Decyzje podjęto po zakończonej w pierwszej połowie listopada operacji wstępnego schładzania rurociągów. Proces przeprowadzano za pomocą azotu, który został dostarczony do Świnoujścia w formie ciekłej specjalnymi cysternami. Podczas testów instalacja była sprawdzana pod kątem ewentualnych odkształceń i przemieszczeń spowodowanych schłodzeniem instalacji. Proces zakończył się wynikiem pozytywnym. W części instalacji osiągnięto schłodzenie na poziomie od zakładanego -130 stopni Celsjusza do nawet -150 stopni.

- Proces był prowadzony w systemie ciągłym, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, przy stałym udziale Nadzoru Inwestorskiego - firmy Multiconsult oraz inwestora - spółki Polskie LNG - mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.

Na terenie terminalu LNG w Świnoujściu trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia pierwszego metanowca. Pierwszy statek ze skroplonym gazem ziemnym przypłynie do świnoujskiego portu w grudniu br. Druga dostawa LNG do Świnoujścia, która zapewni gaz na dalsze próby eksploatacyjne, zostanie przeprowadzona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Początkowo dzięki instalacji na terminalu LNG będzie można zapewnić jedną trzecią polskiego zapotrzebowania na gaz. W przypadku rozbudowy obiektu zdolność regazyfikacyjna terminalu wyniesie 7,5 mld m3 rocznie, co odpowiada połowie zapotrzebowania naszego kraju na ten surowiec. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie. Instalacja, wraz z nowymi gazociągami, interkonektorami, wirtualnym i fizycznym rewersem na gazociągu jamalskim, a także podziemnymi magazynami i własnym wydobyciem, zwiększy niezależność energetyczną Polski.

 

Polskie LNG

Minister Skarbu Państwa z roboczą wizytą na terminalu LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Minister Skarbu Państwa z roboczą wizytą na terminalu LNG

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa, odwiedził plac budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Z przedstawicielami spółki Polskie LNG oraz włoskiego wykonawcy Saipem rozmawiał o pozostałych do zakończenia budowy pracach oraz szczegółowych warunkach określonych w podpisanym wczoraj aneksie do umowy na budowę tej instalacji.

Zgodnie z aneksem, generalny wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac budowlanych i odebrania pierwszej dostawy gazu LNG w tym roku. Okres ten, gwarantujący pełną funkcjonalność operacyjną terminalu LNG, uwzględnia dochowanie wszelkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa oraz kontroli jakości. Jednocześnie nie ulegnie zmianie wynagrodzenie umowne wykonawcy, co oznacza, że inwestor na podstawie aneksu nie dopłaci do realizacji inwestycji. Konsorcjum zaakceptowało ponadto wyższe kary umowne związane z terminową realizacją prac. Całkowite wynagrodzenie w ramach kontraktu wynosi 2,4 mld zł. Ponadto, wykonawca przyjął na siebie dodatkową, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie odpowiedzialność za proces dostawy LNG na rozruch terminalu.

- Aneks do umowy dokładnie reguluje zadania generalnego wykonawcy inwestycji i terminy, w jakich powinny one zostać wykonane. Zbliżające się uruchomienie terminalu LNG wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu – powiedział Andrzej Czerwiński.

Obecnie stan zaawansowania projektu, zgodnie z raportami wykonawcy, wynosi 98,2 proc. Praktycznie zakończone są prace budowlane. Kończone jest instalowanie izolacji oraz malowanie zbiorników. Dostawy wszystkich urządzeń na terenie terminalu zostały zrealizowane w 100 proc. Równolegle wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów.

Podpisano umowę na opracowanie Studium Wykonalności rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Podpisano umowę na opracowanie Studium Wykonalności rozbudowy terminalu LNG w ŚwinoujściuPolskie LNG SA zawarło w dniu 8 kwietnia br. z firmą Tractebel Engineering SA umowę na opracowanie wielowariantowego Studium Wykonalności w zakresie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o trzeci zbiornik i inwestycje towarzyszące.

Dynamicznie rozwijający się rynek LNG w Europie, w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, otwiera przed operatorami terminali LNG nowe możliwości.

- Polskie LNG SA, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, analizuje możliwości rozbudowy infrastruktury w celu dostosowania jej do świadczenia nowych usług wykraczających poza obecny zakres regazyfikacji i przeładunku na cysterny samochodowe, co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniło się do optymalnego wykorzystania możliwości projektu i zwiększenia jego konkurencyjności – mówi Tomasz Pepliński, Prezes Zarządu Polskiego LNG SA.

Analizowana rozbudowa wiązałaby się ze zwiększeniem mocy regazyfikacji i zaoferowaniem wysoko wyspecjalizowanych usług przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające, przez co polski terminal LNG stałby się ważnym punktem przeładunkowym surowca dla mniejszych instalacji operujących w regionie, a także bunkrowania jednostek paliwem LNG. Mając na uwadze powyższe, w dniu 8 kwietnia br. Polskie LNG SA zawarło z firmą Tractebel Engineering SA umowę na opracowanie wielowariantowego Studium Wykonalności w zakresie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o trzeci zbiornik i inwestycje towarzyszące. Wielowariantowe Studium Wykonalności, stanowić będzie pogłębioną analizę w zakresie m.in. technicznym, finansowym, środowiskowym i formalno-prawnym. Dokument wskaże najbardziej optymalny wariant ewentualnej rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu.

Polskie LNG

Zbiorniki na gaz skroplony przeszły ekstremalne testy

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Zbiorniki na gaz skroplony przeszły ekstremalne testyDwa gigantyczne zbiorniki, to serce terminalu LNG. Poddawana przeciążeniom konstrukcja wyszła z testów bez szwanku.

Powierzchnia każdego z nich, równa płycie stadionu piłkarskiego, przez ostatnie tygodnie poddawana była technicznym torturom.

- Najpierw nalewaliśmy ogrom wody - 100 tysięcy litrów do każdego zbiornika, a później były testy pneumatyczne - nadciśnienie, podciśnienie. Wszystkie parametry mają dobre - tłumaczy Anna Starosta z Polskiego LNG.

Do tych zbiorników będzie tłoczone błękitne paliwo z gazowców.

- Ogromne statki o długości 315 metrów będą wpływać do Świnoujścia ze skroplonym gazem, czyli LNG - mówi Starosta.

Pierwszą okrętową syrenę będzie można usłyszeć w gazoporcie w 2015 roku. Tak deklaruje wykonawca - mówi Maciej Mazur z Polskiego LNG.

- Konsorcjum, na czele z włoską firmą Saipem wskazuje, że 2015 to będzie ten rok, kiedy terminal zostanie uruchomiony. Podanie dokładnej daty jest uwarunkowane zakończeniem trwających rozmów - tłumaczy Mazur.

Dokładny termin poznamy, po zakończeniu negocjacji jakie z Polskim LNG prowadzi włoska firma Saipem. Włosi domagają się anulowania kar umownych związanych z opóźnieniem inwestycji - miała być ukończona 30 grudnia 2014 - chcą też dodatkowych pieniędzy. W grę wchodzi kilkaset milionów złotych.

Dziś budowa jest ukończona w 96 procentach. Brakujące cztery procenty to prace wykończeniowe, które obejmują m.in. sadzenie drzew na terenie gazoportu. Te dowiozła już na budowę ciężarówka.

Terminal będzie kosztował około trzech miliardów złotych. Jest dofinansowany z budżetu UE. W dwóch zbiornikach zmieści się jedna trzecia rocznego zapotrzebowania Polski na gaz.

Skraplanie gazu ziemnego jest alternatywną metodą transportu gazu. LNG jest bezwonnym, nietrującym i niepalnym płynem. Rozlany szybko wyparowuje i rozprzestrzenia się jako gaz ziemny, nie pozostawiając osadów na glebie lub w wodzie, to oznacza, że nie ma ryzyka skażenia środowiska.

 

Źródło: radioszczecin.pl

Gawlik: terminal LNG jest gotowy w ok. 97 proc.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Gawlik: terminal LNG jest gotowy w ok. 97 proc.Terminal LNG w Świnoujściu jest gotowy w ok. 97 proc. - poinformował w środę wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. Dodał, że inwestycja jest "bardzo bliska końca".

"Dzisiaj jesteśmy na etapie, który sprawia, że ta inwestycja jest zrealizowana w ok. 97 proc." - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej wiceminister Gawlik.

Komisja rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Na początku marca NIK w swym raporcie ocenił, że niewłaściwa realizacja zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw sprawiły m.in., że wciąż nie uruchomiono gazoportu w Świnoujściu, który miał być gotowy latem 2014 r.

"Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy bardzo blisko końca i w nieodległym pewnie czasie uda się tę inwestycję zakończyć" - zapewnił posłów w środę Gawlik.

W trakcie posiedzenia poseł PiS Tadeusz Dziuba ocenił, że raport NIK odnosi się do inwestycji, która ma fundamentalne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa.

"Niezrealizowanie w możliwie szybkim czasie inwestycji takiej rangi, moim zdaniem, nie może być niczym usprawiedliwione. Czuję jednak potrzebę, abyśmy w kontekście tego raportu NIK wysłuchali też informacji polskiego wywiadu i kontrwywiadu cywilnego. Jakie są ich ustalenia i oceny tej realnie istniejącej sytuacji. Sądzę, że byłoby to bardzo pożądane uzupełnienie" - mówił poseł Dziuba.

Komisja w głosowaniu zgodziła się na to, aby wyspecjalizowane służby przedstawiły opinię w tej sprawie.

W opublikowanym raporcie na temat prac przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu NIK zarzuciła niewłaściwą realizację zadań przez spółki Gaz-System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw, co spowodowało m.in. przesunięcie uruchomienia inwestycji, która miała być gotowa latem 2014 r. "Opóźnienia w realizacji inwestycji terminalu w Świnoujściu przesuwają termin rozpoczęcia odbioru dostaw gazu LNG z Kataru oraz rodzą ryzyko utraty środków UE, wykorzystanych do współfinansowania inwestycji" - napisano w raporcie NIK.

Przekroczenie planowanego terminu odsunęło w czasie możliwość dywersyfikacji dostaw gazu poprzez umożliwienie dostaw do Polski gazu skroplonego i może też spowodować konsekwencje finansowe dla PLNG oraz PGNiG SA - dodała Izba.

Resort skarbu w przesłanym PAP stanowisku podkreślił wówczas, że budowa gazoportu jest obecnie zaawansowana w 95,7 procentach i inwestycja weszła w najważniejszą fazę realizacji.

"Wykonawca gazoportu domaga się dopłaty za - jak twierdzi - dodatkowe prace. Części tych roszczeń strona Polska nie uznaje. Natomiast upublicznianie szczegółów sporu osłabia pozycję negocjacyjną polskiego inwestora i może narazić Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Właśnie dlatego, że spółka Polskie LNG jest w trakcie negocjacji z włoskim wykonawcą terminalu, który wysuwa dodatkowe roszczenia finansowe, minister skarbu zwrócił się do prezesa NIK o nieujawnianie treści raportu do czasu, gdy zostaną one sfinalizowane. W negocjacjach wykonawca wykorzystuje podawane do publicznej wiadomości terminy ukończenia inwestycji, żeby przedstawiać kolejne wnioski o zwiększenie finansowania. Nie ma na to zgody" - napisano w oświadczeniu.

Jak zapewniał na początku marca rząd, terminal będzie gotów w tym roku. "Liczę, że termin tegoroczny zostanie jak najbardziej dotrzymany. () Stopień zaawansowania prac jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Pozwala myśleć, że już wkrótce ten terminal będzie służył do odbioru skroplonego gazu" - mówił w dniu publikacji raportu NIK szef gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz Marcin Kierwiński na antenie radiowej Jedynki.

 

Źródło: wnp.pl