TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga

Czytaj więcej: Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do TrelleborgaDziałanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg-Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu”.  Środki na  realizację projektu pochodzić będą z funduszy TEN-T.

Idea tworzenia autostrad morskich związana jest z koniecznością rozwijania alternatywnych połączeń transportowych przeznaczonych dla transportu intermodalnego.

Od strony organizacyjnej oraz inwestycyjnej zarówno ZMPSiŚ S.A., jak i szwedzcy partnerzy w porcie w Trelleborgu  - podobnie, jak i armatorzy operujący na tej linii – są przygotowani do obsłużenia dodatkowej masy towarowej.

Obecnie połączenie pomiędzy obydwoma portami obsługuje 6 promów. Wielkość obrotu towarowego na tej trasie wyniosła tylko w br. 3,1 mln ton z ogólnych 6,8 mln ton wymiany towarowej ze Skandynawią realizowanej na terminalu promowym w Świnoujsciu.

Monika Woźniak-Lewandowska

Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście Głównym celem strategii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest zapewnienie obydwu portom wiodącej pozycji na południowym Bałtyku. Obecnie realizowanych jest pięć dużych projektów współfinansowanych ze środków UE. Mieliśmy okazje zwiedzić część z nich.

„Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu“

Celem głównym tego projektu jest stworzenie warunków w zakresie obsługi jednostek LNG, ich bezpiecznego cumowania i wyładunku LNG oraz przesyłu gazu do części lądowej Terminala.

Inwestycja składa się z 5 elementów: stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania, estakady, platformy technologicznej i p.poż oraz robót czerpalnych na akwenie.Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

Jako pierwsze zostały wykonane podpory estakady, która łączy część morską z cześcią lądową i umożliwia transport gazu. Jest ona posadowiona na belkach utwierdzonych w dnie. Członek Zarządu ds. Rozwoju Portów Krzysztof Sadowski i nasz przewodnik po porcie wyjaśniał: „Ciekawostką platformy ujęcia wody p.poż i wody technologicznej jest to,  że pod płytami posadowionego na platformie budynku znajdują się dwie duże czerpnie wody o głębokości -12m, w których tłoczona będzie woda morska do systemu p.poż.  Na płycie znajduje się również główny budynek zasilający cały system bezpiecznego cumowania gazowca."

Kolejnym zwiedzonym elementem była platforma rozładowcza,  zlokalizowana  ok. 700 m w głąb morza, gdzie zaczyna się droga gazu ze statku dzięki czterem ramionom rozładowczym.

„Zwiększenie powierzchni parkingowych w portach Szczecin i Świnoujście“

Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście Na terenie portu Świnoujście widać było postęp prac związanych z budową nowych parkingów. Prace prowadzone są na obszarze o łącznej powierzchni 9,3 ha, obejmującym w sumie pięć miejsc z czego dwa z nich zlokalizowane są w Świnoujściu. Pierwszy - w Porcie Handlowym, parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, który pomieści ponad 100 samochodów na terenie prawie 2,5ha. -W lipcu tego roku tutaj był las a teraz mogą Państwo zobaczyć jak jesteśmy daleko zaawansowani“ – powiedział Krzysztof Sadowski.

Drugi – parking dla pojazdów ciężarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Budowa parkingów jest niezbędna i szczególnie ważna dla mieszkańców miasta, po jej zakończeniu znacznie usprawniony będzie ruch na drogach dojazdowych, jak i na terenie samego portu.

Nowych parkingów możemy się spodziewać już w pierwszej połowie 2015 r. Kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie 585 miejsc postojowych, w tym 183 dla samochodów osobowych, pozostałe przeznaczone są dla ciężarówek. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN. Przypominamy : Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 63 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie unijne 49 mln zł.

Mieliśmy również okazję zobaczyć postęp prac związanych z projektem: „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu“Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

W południowej części portu w Świnoujściu powstaje obecnie nowe stanowisko promowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek o maksymalnej długości 220 m.

Jednostek nieobsługiwanych dotychczas w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej. Nowe stanowisko promowe poprawi pozycję konkurencyjną świnoujskiego terminalu na rynku przewozów promowych.

W ramach tej rozbudowy infrastruktury portowej przewiduje się między innymi budowę nowego nabrzeża, galerii pasażerskiej o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękawa pasażerskiego łączącego galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy oraz budowę sterowni obsługującej pracę pochylni. W połowie 2015 roku ma nastąpić ostateczne jej rozliczenie. Koszt całkowity inwestycji to 99 mln zł, planowane dofinansowanie z UE - 49,6 mln złotych.

Osiągnięcie wyznaczonych celów nie będzie możliwe bez poprawy parametrów dostępu do portów od strony morza i lądu.

Spółka stawia także dalszą integrCzytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście ację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe. Jednak spełnienie tego warunku będzie zależało w znacznej mierze od podmiotów zewnętrznych - Urzędu Morskiego w odniesieniu do pogłębienia toru wodnego, Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii modernizacji drogi ekspresowej S3,  PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie modernizacji magistrali kolejowych  CE59 i E59, gminy Szczecin i Świnoujście w zakresie dróg dojazdowych do obu portów.

-tłumaczymy w Ministerstwie - Port nie kończy się na wybudowaniu nowych nabrzeży. Musi mieć spełnione warunki dowozowo-odwozowe. Jeżeli my stworzymy odpowiedni potencjał, to również trzeba zapewnić infrastrukturę dostępową, która jest układem drogowym i kolejowym. Nie ukrywam, że lobbujemy bardzo mocno za modernizacją odcinka S3 – dodał Krzysztof Sadowski.Czytaj więcej: Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

>> Zapraszamy do Galerii Zdjęć <<

Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

Czytaj więcej: Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w ŚwinoujściuW południowej części portu w Świnoujściu powstaje obecnie nowe stanowisko promowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek o maksymalnej długości 220 m. Realizacja tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw obecnym trendom przewozów promowych na Bałtyku i oczekiwaniom armatorów, którzy zamierzają wprowadzać do eksploatacji coraz większe jednostki.

W ramach tej rozbudowy infrastruktury portowej przewiduje się między innymi budowę nowego nabrzeża pozwalającego na cumowanie i obsługę promów typu RO-PAX, galerii pasażerskiej o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękawa pasażerskiego łączącego galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy, budowę sterowni obsługującej pracę pochylni, rozbudowę infrastruktury drogowej, parkingów, placów manewrowych wraz z instalacjami.

Długość nowego nabrzeża wynosić będzie 242,15 m, jego głębokość techniczna to 12 m. Nowopowstała infrastruktura portowa umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220 m, tym samym poprawi pozycję konkurencyjną świnoujskiego terminalu na rynku przewozów promowych. Wybudowanie nowego nabrzeża pozwoli także na cumowanie w tej części portu największych pełnomorskich statków wycieczkowych, jakie  mogą wejść na Bałtyk.

Koniec budowy planowany jest na jesień 2014. W połowie 2015 roku ma nastąpić ostateczne jej rozliczenie. Koszt całkowity inwestycji to 99 mln zł, planowane dofinansowanie z UE to 49,6 mln złotych.

Wzrost przeładunków w Portach Szczecin - Świnoujście

Czytaj więcej: Wzrost przeładunków w Portach Szczecin - ŚwinoujściePrzeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu systematycznie rosną. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku, przeładowano w obu portach 17,5 mln ton. Jest to wynik lepszy o 4,5%, porównując wyniki za analogiczny okres ubiegłego roku.

Zwiększone obroty odnotowano niemal we wszystkich grupach towarowych, z wyjątkiem przeładunków rudy.

Do września b.r. przeładowano 7,7 mln ton drobnicy. Jest to o 10% więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W grupie tej odnotowano wzrost przeładunków kontenerów na poziomie 20,1%.

Również wiodące towary z grupy ładunków masowych wpisują się w ogólny trend zwiększających się przeładunków. Porównując trzy kwartały ubiegłego i bieżącego roku, w Portach Szczecin-Świnoujście przeładowano 3,6 mln ton węgla (6,4% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku) i 1,1 mln ton zbóż (wzrost 6,5%)

O 15,6% w obu portach wzrosły także przeładunki towarów z tzw. grupy „inne masowe”.  Wśród nich znalazły się m. in. nawozy, kruszywa, kamień wapienny, metanol i kwas siarkowy. Od początku roku przeładowano 2,4 mln ton  towarów z tej grupy.

Również w przeładunkach ropy widoczny jest wzrost. W ciągu dziewięciu miesięcy 2014 roku przeładowano 1,23 mln ton ropy, czyli o 1,3% więcej niż w poprzednim okresie.

W całym ubiegłym roku łączny tonaż ładunków, jakie zostały przeładowane w zespole portowym Szczecin-Świnoujście, wyniósł niemal 22,8 mln ton. Według prognoz, 2014 będzie pod tym względem lepszy - prognozy zakładają przekroczenie 23 mln ton.

Powyższe wyniki przeładunków to sukces polityki realizowanej przez Zarząd Spółki. Świadczą one o skutecznym  dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji na rynku transportowym, a także o odpowiednio zaplanowanych i realizowanych inwestycjach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, który na dzień dzisiejszy jest jednym z największych inwestorów regionie.

„Tom Sawyer”, nowy prom kursujący między Świnoujściem a Trelleborgiem

Czytaj więcej: „Tom Sawyer”, nowy prom kursujący między Świnoujściem a TrelleborgiemMoże zabierać na swój pokład jednorazowo 120 samochodów ciężarowych oraz 400 pasażerów.

Niemiecki armator TT Line, wprowadza nowy prom na linię Świnoujście-Trelleborg. "Tom Sawyer" będzie zawijać do świnoujskiego portu raz w tygodniu, a po raz pierwszy już w najbliższą niedzielę.

W tym roku, ilość ciężarówek obsługiwanych przez terminal promowy w Świnoujściu, wzrosła 10-cio krotnie. Także pasażerów jest o osiem procent więcej, w odniesieniu do roku ubiegłego.

To najlepszy wynik od wielu lat, a obsługa terminalu uważa, że to zasługa otwarcia kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S-3 i wprowadzeniu nowych promów.

"Tom Sawyer" przypłynął już do Polski, podczas jego pobytu sprawdzano czy furty jednostki pasują do nabrzeży. Statek ma 177 metrów długości i będzie obsługiwany przy stanowisku numer pięć.

Niemiecki armator TT Line, zwiększył też liczbę odejść do Szwecji innego swojego promu - Nils Dacke. Statek w ciągu jednego dnia będzie zawijał do Świnoujścia dwa razy.

Źródło: radioszczecin.pl