TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wzrasta potencjał przewozowy Terminalu Promowego w Świnoujściu

Czytaj więcej: Wzrasta potencjał przewozowy Terminalu Promowego w ŚwinoujściuNa terminalu promowym w Świnoujściu wprowadzany jest kolejny – dziesiąty już - prom łączący Świnoujście ze Szwecją. Tym razem jest to jednostka należąca do niemieckiego operatora promowego TT-Line, który posiada 6 nowoczesnych ro-paxów i świadczy usługi na trasach Travemünde – Trelleborg (od 1962) oraz Rostock-Trelleborg (od 1992).  Niemiecki operator zadbał  jednak, aby jednostka wprowadzona na trasę Świnoujście-Trelleborg  pływała pod polską banderą i z polską załogą.

7 stycznia 2014 do Świnoujścia po raz pierwszy przybył prom tego niemieckiego operatora – jest to m/f Nils Dacke, dysponujący 2200 m linii ładunkowej oraz 162 kabinami dla ponad 300 pasażerów. Prom ten będzie oferować 6 zawinięć tygodniowo. Po zarejestrowaniu w pierwszych dniach stycznia jednostki w PRS, trwają w Świnoujściu inspekcje związane z dopuszczeniem promu do żeglugi na nowej trasie. Jednostka do Świnoujścia przybyła z Travemünde. Po zakończeniu procedury odbioru, m/f Nils Dacke popłynie do Trelleborga. Na chwilę obecną  zabierze 47 samochodów ciężarowych, 20 samochodów osobowych oraz 70 pasażerów.

Wprowadzenie kolejnego - dziesiątego już - promu  do oferty terminalu promowego w Świnoujściu, który stanowi integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej,  zwiększy potencjał przewozowy dla wszystkich klientów i armatorów.

Terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o., jako jeden z nielicznych operatorów portowych, uchronił się przed kryzysem gospodarczym ostatnich lat. Zawdzięcza to systematycznemu wzrostowi przewozów na obsługiwanych przez ten terminal liniach promowych pomiędzy Świnoujściem a Szwecją. Z roku na rok Terminal Promowy w Świnoujściu notuje wzrosty w przeładunkach drobnicy promowej. W 2012 roku łącznie przeładowano tam 508,2 tysięcy pojazdów i 6,4 mln ton ładunków oraz obsłużono prawie 0,8 miliona pasażerów. Rok 2013 zakończył się kolejnym wzrostem dla terminalu – wyniki za ubiegły rok to między innymi ponad 7% wzrost ilości samochodów ciężarowych przewiezionych pomiędzy Świnoujściem, a szwedzkimi portami Ystad i Trelleborg.  Ilość ładunków liczona z wagą pojazdów wyniosła 6,6 miliona ton.

Porównując także wyniki świnoujskiego terminalu do przewozów realizowanych na połączeniach promowych innych linii bałtyckich, gdzie obserwowana jest stagnacja lub nawet regres, wyraźny wzrost przeładunków świnoujskiego terminalu promowego jest charakterystyczny - potwierdza jego wysoką pozycję konkurencyjną na rynku przewozów promowych. Dzieje się tak, dzięki ilości promów pływających pomiędzy Świnoujściem a portami Ystad i Trelleborg. Ich ilość pozwala na stworzenie wirtualnego mostu pomiędzy Polską a Szwecją.

Dynamiczny rozwój terminalu  możliwy jest zarówno dzięki wysiłkowi armatorów promowych. Niemożliwy byłby jednak bez stałej rozbudowy i dostosowywania infrastruktury terminalu do potrzeb i wymagań jego klientów. Obecnie realizowana jest na nim inwestycja infrastrukturalna, związana z budową nowego stanowiska promowego nr 1. Inwestycja ta, z kosztami całkowitymi na poziomie  153 mln zł i przy wsparciu funduszy unijnych na poziomie prawie 71 mln zł, ma na celu wyjście naprzeciw tendencjom rynkowym związanym z obsługą większych promów. W ten sposób nowo wybudowane stanowisko promowe umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o max. dł. 220m - czyli takich, które nie są obecnie obsługiwane w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.  Zgodnie z planami, nowe stanowisko nr 1 oddane zostanie jeszcze w tym roku.

Również w przyszłej perspektywie unijnej 2014-2020 planuje się inwestycję zwiększającą potencjał Terminalu Promowego w Świnoujściu. Chodzi o przystosowanie infrastruktury Czytaj więcej: Wzrasta potencjał przewozowy Terminalu Promowego w Świnoujściuterminalu  do obsługi transportu intermodalnego, m. in. poprzez modernizację (połączenie) stanowisk promowych nr 5 i 6. Prace zakłada się przeprowadzić w latach 2015-2018, a ich szacunkowy koszt wynosi 127,8 mln PLN. Już teraz Terminal Promowy w Świnoujściu jako jedyny w Polsce - i jeden z 8 na Bałtyku – obsługuje promowe przewozy kolejowe. Dzięki odpowiedniemu układowi torów, placów manewrowo – składowych, terminal może być przystosowany także do przeładunku jednostek transportu intermodalnego.

Znaczenie w obsłudze transportu intermodalnego wiąże się także z idealnym położeniem terminalu promowego na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą.  Posiadając znaczny potencjał przeładunkowy wraz z istniejącymi połączeniami promowymi, terminal spełnia rolę autostrady morskiej, będącej elementem korytarza tranzytowego północ – południe, biegnącego z południa Europy, m. in. przez Węgry, Polskę do Skandynawii.

Potencjał rozwojowy Terminalu Promowego w Świnoujściu dostrzegany jest na rynku przewozów promowych także poprzez wprowadzanie na linie promowe kolejnych jednostek. Już w ubiegłym roku linia promowa Świnoujście-Ystad została zasilona przez Polską Żeglugę Batycką promem m/f Baltivia, pływającym wcześniej u tego operatora na linii Gdańsk-Nynäshamn.

W ten sposób na liniach promowych pomiędzy Świnoujściem a Skandynawią do dnia dzisiejszego pływało obecnie dziewięć promów, z których operatorem dwóch (tj. m/f Baltivia i m/f Wawel) jest Polska Żegluga Bałtycka, a operatorem pozostałych siedmiu promów (tj. m/f Galileusz, m/f Gryf, m/f Wolin, m/f Polonia, m/f Skania oraz m/f Mikołaj Kopernik i m/f Jan Śniadecki) jest Unity Line, działający także na rzecz armatora Euroafrica Linie Żeglugowe.

Wprowadzenie w dniu dzisiejszym, tj. 7 stycznia 2014, kolejnego - dziesiątego już - promu  do oferty terminalu promowego w Świnoujściu, który stanowi integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej,  zwiększy potencjał przewozowy dla wszystkich klientów i armatorów.

Nowe torowisko na nabrzeżu Portowców w porcie w Świnoujściu

Czytaj więcej: Nowe  torowisko na nabrzeżu  Portowców  w  porcie w Świnoujściu26 września br., czyli na kilka dni przed umownym  terminem zakończenia  robót, wykonano na nabrzeżu Portowców w Świnoujściu nowe torowisko dla dźwignic obsługujących przeładunek produktów  zbożowych i paszowych.

Dla firmy specjalizującej się w wykonywaniu tego typu robót, praca polegająca na wykonaniu w systemie „pod klucz” przebudowy torów poddźwignicowych  na długości ok. 234,20 m, stała się wyzwaniem, nie mającym precedensu w dotychczasowej praktyce wymiany torów poddźwignicowych.

Wszystkie prace, tj. m. in. demontaż dotychczasowych szyn, usunięcie zdegradowanych elementów podbudowy, podlewki oraz powierzchni górnej, żelbetowej belki podwaliny, wywiercenie ponad 1800 otworów dla kotew, zamocowanie nowych blach ślizgowych i nowej szyny A-100, odtworzenie przebiegu przewodów  instalacji odgromowej torowiska, a także utwardzenie nawierzchni w rejonie torowiska i zasobni wraz z odwodnieniem – odbywały się przy niezakłóconych operacjach przeładunkowych dla statków planowo cumujących przy nabrzeżu. Dodatkową trudność, niespotykaną na innych nabrzeżach, stanowił fakt iż, szyna odwodna znajduje się na pirsie oddzielonym od nabrzeża powierzchnią basenu barkowego.

Marek Kowalewski, Prezes Spółki Port Handlowy Świnoujście, na terenie której realizowana była inwestycja, stwierdził: „Po  wykonaniu wszystkich prac, torowisko na nabrzeżu odzyskało właściwe cechy użytkowe, co przywróci możliwość pracy z pełną wydajnością urządzeń i niewątpliwie wpłynie  na podniesienie stopnia bezpieczeństwa i komfortu obsługi na nabrzeżu Portowców”.
Wykonawcą robót torowych z ramienia konsorcjum: INFRA - PORT Szczecin  i  ZEDIOS  Pruszków, był Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej „ZEDIOS” Sp. z o.o. Prace rozpoczęły się w kwietniu br. Całkowita wartość zrealizowanych robot wyniosła ok. 3,4 ml. zł

Przeładunek zbóż na nabrzeżu Portowców, zlokalizowanym w tej części portu, której operatorem jest Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o., wykonywany jest  dla powstałego w 2011 terminalu zbożowego. Terminal ten został wybudowany dla amerykańskiej firmy Bunge, będącej wiodącym na świecie producentem branży rolno-spożywczej. Łączna pojemność magazynów płaskich na terminalu BTP w Świnoujściu wynosi 50 tys. ton. Roczną zdolność przeładunkową określa się na ok. 700 tys. ton. Terminal umożliwia obsługę statków pełnomorskich, w tym również statków typu panamax. Wybudowanie terminalu zbożowego w świnoujskim porcie było największą inwestycją Grupy Bunge, z ostatnio realizowanych projektów w Polsce oraz Europie.

Fot. Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o.

Żmurkiewicz: damy kasę!

Czytaj więcej: Żmurkiewicz: damy kasę!Świnoujście dołożyłoby nawet 20 procent z na budowę tunelu pod Świną. Reszta pochodziłaby z Unii Europejskiej. Rząd nie musiałby na inwestycję przeznaczać żadnych pieniędzy z budżetu państwa. To nowa propozycja Janusz Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia skierowana do decydentów w Warszawie.

W hotelu Hampton by Hilton w Świnoujściu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Właśnie tam gospodarz Świnoujścia przedstawił nową propozycję na finansowanie tunelu i poprosił przedstawicieli sejmików o wsparcie.

- Dzisiaj jest ostatni moment na to, żeby zapadły decyzje o budowie tunelu pod Świną. Mamy wszystkie konieczne dokumenty. Chcemy, żeby tunel wrócił na listę indykatywną. Zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi boryka się rząd. Dlatego chcemy przeznaczyć do 20 procent środków z budżetu miasta na budowę stałej przeprawy. Resztę stanowiłoby dofinansowanie z Unii Europejskiej - mówił J. Żmurkiewicz.

Grzegorz Grzelak, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego stwierdził, że budowa tunelu powinna być rozwiązaniem krajowym. Zauważył też, że to olbrzymie obciążenie dla miasta, nawet bogatego. Skąd więc Świnoujście weźmie tyle pieniędzy? J. Żmurkiewicz liczy na 50 milionów złotych podatku z terminalu LNG.

- Mam już zapewnienie Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego, że pomoże. Marszałek ma lepsze możliwości jeżeli chodzi o rozmowy z marszałkami. Liczę, że także sejmik województwa wspomoże starania marszałka i nasze - dodał gospodarz kurortu.
Obecnie na wyspę Uznam można dostać się jedynie dzięki promom lub okrężną drogą przez Niemcy. Utrzymanie przeprawy kosztuje 30 milionów złotych z czego państwo daje rocznie 22 miliony. Dostępne dla wszystkich Karsibory to wysłużone jednostki. Jak wskazują urzędnicy, jeden z nich przeszedł ostatnio gruntowny remont, ale trzy kolejne też wymagają napraw. Modernizacja jednego Karsibora to około 15 milionów złotych. Za kilka lat również promy "Bieliki" będą potrzebowały remontu. Poza tym rosną koszty eksploatacji. Prezydent Świnoujścia przekonuje, że wystarczy wybudować tylko jedną nitkę tunelu za 800 milionów złotych, a wszyscy, którzy mówią o dwunitkowym tunelu za półtora miliarda złotych to ci, którzy „źle życzą tunelowi". Urzędnicy ze Świnoujścia są w kontakcie z ekspertami odpowiedzialnymi za budowę tunelu w Gdańsku. Jak zdradził prezydent, w toku wymiany spostrzeżeń dowiedział się, że na razie jest „zły klimat" do budowy tunelu w Świnoujściu...

Bartosz TURLEJSKI

fot. R. Stachnik

Źródło: kurier24.pl

Nowa suwnica kontenerowa w Porcie Handlowym Świnoujście

Czytaj więcej: Nowa suwnica kontenerowa w Porcie Handlowym ŚwinoujścieW sierpniu 2013r. spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics- Port Handlowy Świnoujście Sp. Z o.o. podpisał umowę na dostawę suwnicy kontenerowej. Suwnica przybędzie do Świnoujścia w październiku b.r. i będzie gotowa do pracy od stycznia 2014r. Dzięki tej inwestycji terminal kontenerowy będzie zdolny do obsługi statków o maksymalnych parametrach pozwalających na wejście do Portu Świnoujście.

Po długiej przerwie pierwszy kontenerowiec zawinął do Świnoujścia w kwietniu 2013r. i rozładował próbną partię 61 TEU. Obecnie regularnie co 2 tygodnie, do PHŚ zawija m/v „Godafoss” (kontenerowiec linii Blue Line Eimskip), obsługując połączenie z Islandią, a po drodze zawijając m. in. do Rotterdamu oraz do portów szwedzkich i duńskich.

Pełne uruchomienie terminalu kontenerowego PHŚ planowane jest na I kwartał 2014 roku, po zainstalowaniu i uruchomieniu suwnicy kontenerowej na Nabrzeżu Hutników. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zwiększenie obrotów w świnoujskim porcie.

7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytku

Czytaj więcej: 7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytkuUroczyste otwarcie wyremontowanych dróg przy ulicy Nowoartyleryjskiej w Świnoujściu z udziałem Ryszarda Warzochy - Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Krzysztofa Sadowskiego - Członka Zarządu ds. Rozwoju Portów ZMPSiŚ SA oraz Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Miasta Świnoujście.

W rejonie przeładunków Portu Handlowego Świnoujście zakończona została część robót związanych z inwestycją pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,  prowadzoną przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Tym samym otwarty zostaje zmodernizowany odcinek inwestycji drogowej, obejmujący ul. Nowoartyleryjską, ul. Barlickiego, ul. Kasztanową oraz wiadukt będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.

Pierwotny termin oddania do użytkowania planowany był na kwiecień 2014, jednak dzięki mobilizacji i intensyfikacji działań ZMPSiŚ SA oraz Wykonawcy Firmy Budimex i ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty budowlane na tym etapie inwestycji zostały zakończone przed terminem.

Na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu, w rejonie Portu Handlowego Świnoujście. Przebudowie poddane zostały drogi m. in. na Czytaj więcej: 7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytkuodcinku ul. Nowoartyleryjskiej – na długości 1,3 km, ul. Kasztanowej – 0,4 km i ul. Barlickiego – na długości 0,4 km. W ramach prac przebudowie został poddany także wiadukt, będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Barlickiego.  Dzięki zakończeniu prac drogowych w rejonie Portu Handlowego w Świnoujściu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających  i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż zmodernizowana ulica Nowoartyleryjska w przyszłości będzie mogła stanowić główny dojazd do portu zewnętrznego, spinając tym samym istniejące z nowopowstałymi terenami portowymi. Ponadto mając na względzie realizację kompleksowego programu inwestycyjnego w obecnej perspektywie finansowej, ZMPSiŚ SA w ramach inwestycji przygotował nowy posterunek ochrony portu. Nowa lokalizacja posterunku uwzględnia realizację w najbliższym czasie zadania pn.: Budowa miejsc postojowych w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Niezależnie od zakończenia prac w rejonie Portu Handlowego Świnoujście, wyprzedzająco do przyjętego harmonogramu, trwa cały czas przebudowa dróg w porcie w Szczecinie. Przewiduje się, że cały proces inwestycyjny dla projektu przebudowy dróg w portach Szczecin i Świnoujście także zostanie zrealizowana przed planowanym terminem.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej dla obu portów - inwestycja realizowana przy wsparciu funduszy unijnych – rozpoczęła się w 2011, a zakończy się według planów w 2014. W ramach projektu Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. W porcie w Świnoujściu projekt przebudowy obejmuje niemal 3 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do 2014 roku w obu portach zmodernizowanych zostanie łącznie prawie 9 kilometrów dróg.

Dzięki realizacji tej inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona zostanie także szerokość dróg z 6 do 7 m. Znacznie zwiększy się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN. Realizowane zmiany korzystnie wpłyną na usprawnienie ruchu w portach oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów zarówno w drodze do portów, jak i na ich terenie. Poprawi się dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego. Przebudowa infrastruktury drogowej umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Przedsięwzięcie to ma szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.

Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla tej inwestycji wynosi 44.304 tys. PLN, koszt całkowity inwestycji to 64.526 tys. PLN. Beneficjentem tego projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.