TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Ponad 720 milionów złotych z UE na inwestycje transportowe

Czytaj więcej: Ponad 720 milionów złotych z UE na inwestycje transportowe

Środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na modernizację kolei oraz rozwój żeglugi morskiej i śródlądowej w Polsce. 20 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało sześć umów o dofinansowanie z czterema Beneficjentami - PKP PLK S.A., Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Dzięki środkom unijnym w sektorze kolejowym zostaną zlikwidowane kolejne bariery ograniczające mobilność osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących koleją. Inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w obszarze rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej przyczynią się zaś m.in. do wzrostu konkurencyjności portu w Szczecinie i portów położonych u ujścia Odry oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania portów na środowisko naturalne.

„Sześć umów na realizację inwestycji w pięciu województwach z dofinansowaniem unijnym o wartości ponad 721 milionów złotych. Tak możemy podsumować podpisane dzisiaj umowy. Ale to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska. Szczególnie bliski jest mi projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach , który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus” - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem umowy z PKP PLK S.A. jest przebudowa peronów w 15 lokalizacjach na 3 liniach kolejowych: linii nr 272, 353 oraz 1, które są objęte transeuropejskimi korytarzami transportowymi przebiegającymi przez terytorium Polski. Przebudowa pozwoli na osiągniecie standardów europejskich tych obiektów. Całość inwestycji realizowana będzie na terenie województw: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Dofinansowany projekt:

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013

-Wartość całkowita projektu: 119,2 mln zł

-Wartość dofinansowania UE: 81,6 mln zł

Realizacja projektu: marzec 2023 r.

„Cieszę się, że polska kolej staje się coraz bardziej dostępna. Znacząco zwiększa się liczba peronów i przejść o oczekiwanym przez wszystkich standardzie obsługi, z pełną dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na sieci kolejowej co roku przybywają także nowe przystanki, co istotnie ułatwia podróże. Działania PKP Polskich Linii Kolejowych przyczyniają się do likwidacji białych plam transportowych na terenie Polski. Konsekwentnie dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej” – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Kończymy 2019 rok ze świetnym wynikiem w zakresie wartości przekazanego beneficjentom unijnego dofinansowania. Od początku tej perspektywy CUPT, włącznie z dziś podpisanymi, zawarł aż 286 umów, na mocy których sektor transportu w Polsce otrzymał ze środków POIiŚ już ponad 73 mld złotych. Dzięki skutecznej współpracy z beneficjentami polski transport staje się coraz bardziej konkurencyjny, ekologiczny, innowacyjny i dostępny.” – powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości Joanna Lech p.o., Dyrektora CUPT.

Pięć pozostałych umów o dofinansowanie dla projektów z sektora żeglugi morskiej i śródlądowej CUPT zawarł z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Przedmiotem umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest przyznanie środków na modernizację i odbudowę zabudowy regulacyjnej na Odrze Swobodnie Płynącej co poprawi warunki nawigacyjne i powstrzyma degradację Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Dofinansowany projekt:

Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II

- Wartość całkowita projektu: 117,2 mln zł

- Wartość dofinansowania UE: 84,2 mln zł

Realizacja projektu: marzec 2023 r.

Trzy umowy o dofinasowanie zawarte z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zapewnią środki na inwestycje przyjazne środowisku oraz zwiększające konkurencyjność portów w Szczecinie i w Świnoujściu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej w przedmiotowych portach oraz zwiększenie dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków masowych w Porcie Szczecin.

Dofinansowane projekty:

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

- Wartość całkowita projektu: 433 mln zł

- Wartość dofinansowania UE: 226 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

- Wartość całkowita projektu: 315,9 mln zł

- Wartość dofinansowania UE: 150,2 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

- Wartość całkowita projektu: 118,3 mln zł

- Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Przedmiotem podpisanej umowy z Gminą Miastem Świnoujście są środki na dofinansowanie przebudowy dróg do portu w Świnoujściu od strony lądu. Inwestycja ma na celu wzmocnienie konkurencyjności portu poprzez przebudowę drogowego układu komunikacyjnego wyprowadzającego i doprowadzającego ruch.

Dofinansowany projekt:

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - Etap I

- Wartość całkowita projektu: 144 mln zł

- Wartość dofinansowania UE: 121,7 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

„Polska od 2004 r. rokrocznie jest największym beneficjentem unijnych funduszy w sektorze transportu. To dzięki Unii Europejskiej udało się wybudować prawdziwą sieć, w większości darmowych autostrad i dróg ekspresowych. Projekty, które dzisiaj otrzymują wsparcie unijne to inwestycje promujące transport kolejowy, wodny śródlądowy oraz transport morski. Można oczekiwać, że zrównoważony transport będzie jeszcze mocniej promowany w nowej perspektywie.” – podkreślił Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.(opr. CUPT)

Relacja z uroczystosci podpisania: https://twitter.com/i/broadcasts/1RDGlNQRWyqxL

 

Ruszają przetargi na S3 Szczecin-Troszyn

Czytaj więcej: Ruszają przetargi na S3 Szczecin-Troszyn

Ruszają przetargi na projekt i budowę drogi S3 od Szczecina do Troszyna - poinformowała w środę szczecińska GDDKiA. Odcinek jest niezbędny do ukończenia całej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami.

Do publikacji w dzienniku urzędowym UE zostały wysłane ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn o długości 33 kilometrów - poinformowały służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. W ciągu najbliższych dni ogłoszenia o postępowaniach mają pojawić się na platformie zamówień publicznych Dyrekcji.

Odcinek drogi od Świnoujścia do Troszyna składa się z dwóch fragmentów objętych odrębnymi przetargami; Świnoujście-Dargobądz i Dargobądz-Troszyn. Oferty cenowe w przetargach powinny być znane pod koniec stycznia 2020 r. Kryteria oceny to cena (60 proc.), okres gwarancji (30 proc.) i skrócenie czasu na ukończenie z 39 miesięcy do 36 miesięcy (10 proc.). Na wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej przewidziano 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odcinek S3 Świnoujście-Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej S3 od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Drogowcy podkreślają znaczenie gospodarcze tej części S3, która skomunikuje port morski i gazoport w Świnoujściu.

Droga ekspresowa na odcinku Świnoujście - Troszyn będzie rozpoczynała się od ronda, którego lokalizacja przewidziana jest na wylocie z tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Jest to również obszar terminalu promów morskich w Świnoujściu. Trasa będzie się kończyła na istniejącej obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic.

Nowa droga będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W zakres inwestycji wchodzi również budowa drugiego mostu na obwodnicy Wolina i estakady na obwodnicy Międzyzdrojów. Na przebiegu nowej trasy, która w większości będzie przebiegała w pobliżu drogi krajowej nr 3, powstanie łącznie siedem węzłów oraz miejsce obsługi podróżnych między Dargobądzem, a Wolinem. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

Źródło: PAP 

ZMPSiŚ: Świnoujski port się rozwija

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Świnoujski port się rozwija

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA powiększył o blisko 10 ha swoje tereny w świnoujskim porcie. Działkę kupiono od PKN Orlen.  

Nowo nabytą powierzchnię ZMPSiŚ SA planuje przeznaczyć na rozbudowę zaplecza terminalu promowego, w tym pod budowę parkingów. Ma to poprawić dojazd do terminalu oraz odciążyć okoliczne ulice, zwłaszcza w sytuacji spiętrzania się ruchu ciężarówek zmierzających na promy.

Rozbudowa terenu portowego wynika także z faktu, iż obecnie terminal jest wykorzystywany niemal w stu procentach swoich możliwości infrastrukturalnych i przeładunkowych. Dodatkowo z każdym rokiem średnio o 10 procent wzrasta wolumen obsługiwanej drobnicy promowej. Jest to sygnał dla Zarządu o konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój terminalu. Dodatkową motywacją jest obecna pozycja lidera - terminalu promowego na południowym Bałtyku, w zakresie połączeń ze Skandynawią. Aktualnie połączenia ze Szwecją obsługuje 12 promów. Niemal każdego dnia wykonywanych jest 11 kursów w relacji z portami w Trelleborgu i Ystad. ZMPSiŚ SA chcąc utrzymać tę pozycję lidera, musi rozwijać potencjał przeładunkowy terminalu, a ten obecnie wynosi 9 mln ton.

Warto też dodać, że Zarząd zamierza rozwijać infrastrukturalnie również rejon ładunków masowych. Temu celowi ma służyć pozyskiwanie kolejnych nieruchomości pod działalność portową. Celem jest z jednej strony rozwijanie potencjału przeładunkowego świnoujskiego portu, z drugiej zaś zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla portu, po to by działalność portowa była jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ

 

OT Port Świnoujście zwiększa potencjał przeładunków agro, powstanie nowy elewator zbożowy

Czytaj więcej: OT Port Świnoujście zwiększa potencjał przeładunków agro, powstanie nowy elewator zbożowy

OT Port Świnoujście, należący do Grupy Kapitałowej OT Logistics, przebuduje obecny magazyn surowców chemicznych na Nabrzeżu Chemików na elewator zbożowy. Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2017 r. Docelowy potencjał składowy elewatora wyniesie 82 500 ton zboża i innych produktów agro. Wartość inwestycji zamknie się kwotą ok.  40 mln zł.

Przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy jest realizowana w ramach pierwszego etapu budowy terminalu Agro w Świnoujściu. Obiekt usytuowany na dzierżawionym przez OT Port Świnoujście Nabrzeżu Chemików będzie miał 50 m szerokości i 254 m długości. Elewator będzie dysponował powierzchnią składową wynoszącą łącznie 82 500 ton zboża. 

Inwestycja w nowy elewator ma duże znaczenie dla naszego portu i wpisuje się w realizację ogłoszonej w kwietniu nowej strategii rozwoju OT Logistics. Jako Grupa dążymy do dalszego zwiększenia naszego udziału w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich, w związku z czym tego typu inwestycje są naturalnym elementem rozwoju działalności operacyjnej portów. Chcemy również stać się liderem obsługi produktów rolnych w basenie Morza Bałtyckiego. Rata przeładunkowa OT Portu Świnoujście w zakresie towarów agro wynosi obecnie 15 000 ton na dobę. Szacujemy, że dzięki tej inwestycji przeładunki produktów rolnych w naszym porcie wzrosną o 1 mln ton rocznie – informuje Zarząd OT Port Świnoujście Sp. z o. o. 

W obiekcie zostaną zastosowane zaawansowane technologie umożliwiające załadunek i wyładunek zboża z samochodów i wagonów kolejowych. Wydajność rozładunku z samochodów i zasypu zboża ma wynieść co najmniej 500 ton/h. Z kolei wydajność zasypu elewatora z wagonów kolejowych jest szacowana na minimum 500 ton/h. Docelowa wydajność rozładunku z elewatora będzie wynosić 2000 ton/h.

Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu została firma FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Zakończenie przebudowy elewatora jest planowane na wrzesień 2017 r. 

Nabrzeże Chemików o długości 282,50 m obsługuje statki o maksymalnym zanurzeniu 13,20 m. Obecnie jest ono wykorzystywane do przeładunku rudy żelaza oraz kruszyw budowlanych.

 

OT Logistics

 

 

 

 

 

Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowców

Czytaj więcej: Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowcówW grudniu zeszłego roku zakończono prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, mających obsługiwać terminal LNG - podaje w komunikacie Urząd Morski w Szczecinie.

Na odcinku około 35 kilometrów tor został pogłębiony do 14,5 m i poszerzony do 200 metrów. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do portu w Świnoujściu.
„Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
Urząd informuje, że była to największa inwestycja hydrotechniczna w jego historii.

Zgodnie z ustawą „ o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, Urząd Morski w Szczecinie zrealizował kilka inwestycji: falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m, obrotnicę dla statków oraz pogłębił istniejący tor podejściowy do portu i zbudował na nim nowe znaki nawigacyjne.
Wszystkie te zadania o wartości ponad miliarda złotych zostały zrealizowane z budżetu państwa, z programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008 – 2014.

Ł.Z.

Czytaj więcej: Tor wodny dostosowany do potrzeb gazowców