TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Janusz Motyliński: „Przewidywana łączna wartość inwestycji wynosi 190 mln zł.”

  • Kategoria: Port Police

Czytaj więcej: Janusz Motyliński: „Przewidywana łączna wartość inwestycji wynosi 190 mln zł.”Morza i Oceany: - Poproszę Pana Prezesa o przybliżenie nam morskiego Portu Polickiego, mówi się czwartego w Polsce?


Janusz Motyliński, prezes Zarządu Morskiego Portu Police: - Port Police to właściwie trzy terminale, w naszej nomenklaturze nazywane: Port Barkowy, Port Morski i Terminal Mijanka. W porcie barkowym i morskim przeładowywane są: fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, sól potasowa, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek i itp. Na Mijance przeładowywany jest płynny amoniak i kwas siarkowy. Portem Police zarządza powołana przez Zakłady Chemiczne Police SA we współpracy z Gminą Police Sp z o.o. Zarząd Morskiego Portu Police.
W minionych latach bywały takie okresy, że rocznie w naszym porcie przeładowywaliśmy ok. 2 500 000 ton ładunków, co plasuje nas na 4 miejscu w Polsce pod względem wolumenu przeładunków masowych. Zdecydowana większość przeładunków realizowana jest pod potrzeby Zakładów Chemicznych, sporadycznie otrzymujemy zlecenia spotowe  od innych firm np. Kemipolu. Policki Port jako jedyny w Polsce ma charakter portu wewnątrzzakładowego, nie tylko ze względu na infrastrukturę przystosowaną wyłącznie do obsługi ZCh Police, ale również ze względu na osobowość prawną, ponieważ w strukturze kapitału zakładowego nie ma Skarbu Państwa ani majątku komunalnego, co czyni być może nasz  Zarząd Portu jedynym morskim portem prywatnym w Polsce.


Morza i Oceany: ZCh. Police pozyskały liczącego się na polskim i europejskim rynku silnego partnera kapitałowego. Jakie korzyści z tego tytułu zyska Port Police?


Janusz Motyliński: - W sierpniu br minął rok od pozyskania przez ZCh Police silnego partnera kapitałowego. Wejście do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów przyniosło wiele korzyści, zapewniając  w dłuższej perspektywie stabilizację i bezpieczeństwo biznesowe Zakładom. Powstała największa grupa chemiczna w Polsce i w Europie Środkowowschodniej, która oferuje bardzo bogate portfolio swoich produktów.
Ścisły związek i uwarunkowanie kondycji ZCh Police bezpośrednio przekładają się na wyniki Zarządu Portu Police. Jak dotychczas w br. zrealizowaliśmy ponad 1,5 mln przeładunków, mniejsze ilości zanotowaliśmy w załadunku amoniaku, ale wynika to z osiąganych efektów synergii w Grupie Kapitałowej, ponieważ nadprodukcja amoniaku ulokowana jest w obrębie grupy kapitałowej, a nie jak wcześniej bywało wysyłana na eksport.


Morza i Oceany: - Coraz głośniej mówi się o przyszłorocznym kryzysie, ale jakoś to nie przedkłada się na notowania portowych gigantów. Czy w tym gronie jest Port Police?


Janusz Motyliński: - Pomimo tego, że ze wszystkich stron słyszy się o nadciągającym kryzysie, w Polickim Porcie nie zanotowałem przesłanek świadczących o jakimś załamaniu i ograniczaniu działalności w roku 2013. 


Morza i Oceany: - Porozmawiajmy o inwestycjach. Czy są przewidziane?


Janusz Motyliński: - Zarząd Morskiego Portu Police jest w posiadaniu kompletnego projektu, łącznie z pozwoleniem na budowę, inwestycji pn „Rozbudowa terminalu morskiego, budowa nabrzeża wraz z drogą dojazdową i linią kolejową na terenie Morskiego Portu w Policach”. Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmuje min: budowę nabrzeża uniwersalnego o długości 230 m, wybudowanie nowej dwukierunkowej drogi łączącej Terminal Morski z ulicą Jasienicką, budowę dróg wewnętrznych w celu komunikacji wewnątrz portu i budowę torów kolejowych wraz z bocznicami.
Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego nastąpi radykalne poszerzenie aktualnych możliwości portu, aktywizacja obszaru portowego oraz włączenie go w nowoczesny drogowy i kolejowy układ komunikacyjny. Spowoduje połączenie funkcji transportowej na obszarze Portu Morskiego w Policach z realizacją funkcji gospodarczych tj przemysłowej, handlowej i dystrybucyjnej. Przewidywana łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 190 mln zł. Zarząd Morskiego Portu Police wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stąd też decyzje o podjęciu inwestycji na taką skalę, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego podejmowane będą na poziomie Grupy.
Aktualnie w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów finalizowane są prace związane z przeprowadzeniem fuzji z Zakładami Azotowymi Puławy, po przeprowadzaniu której opracowana zostanie koncepcja funkcjonowania logistyki w całej grupie obejmującej cztery wielkie zakłady w Policach, Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie. Można się spodziewać, że Policki Port ze względu na istniejące synergie znajdzie w niej poczesne miejsce.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Tomasz Melan: „Sytuacja jest stabilna"

  • Kategoria: Port Police

Czytaj więcej: Tomasz Melan: „Sytuacja jest stabilnaTomasz Melan, prezes Zarządu Morskiego Portu Police: Dla Zarządu Morskiego Portu Police styczeń 2012 roku był najlepszym miesiącem w historii dla Spółki pod względem przychodów. Biorąc pod uwagę dwa miesiące br. można powiedzieć, że sytuacja jest stabilna i bardzo podobna do analogicznego okresu w roku 2011. Wielkość przeładunków w dwóch miesiącach br. wyniosła ponad 347.000 ton i była niemal identyczna jak w 2011 roku. Dla porównania w 2010 roku było to 244.000 ton. Odpowiadając na pytanie czy widoczne są pierwsze oznaki kryzysu, zacytowałbym dr Wojciecha Narucia Wiceprezesa Z.Ch. Police z ostatniej debaty Północnej Izby Gospodarczej: „Obserwując to co się dzieje w Polsce, twierdzę, że kryzysu nie ma. Ale to nie jest tak, że nie przygotowujemy się na jego nadejście. Przeprowadzamy analizy i cały obserwujemy rynek. Póki co jesteśmy optymistami.”

B.T.

XXX

Zakłady Chemiczne "POLICE" SA są jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Pod względem przeładowywanej masy towarowej Port Police jest czwartym portem w Polsce. Rocznie przeładowywanych jest tu ok. 2,5 mln t ładunków. Port należy do Zakładów Chemicznych "POLICE" SA i pracuje obecnie prawie wyłącznie na potrzeby Spółki. Port Police jest użytkowany jako terminal przeładunkowy towarów masowych takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy. 22 września 2004 r. Zarząd Z.Ch. "POLICE" zdecydował o powołaniu spółki zarządzającej gruntami i infrastrukturą zakładowego portu. W paĽdzierniku tego roku uchwałę o utworzeniu podmiotu "Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o." przyjęli radni gminy Police. Spółka została zarejestrowana 23 listopada 2004 r., a 1 stycznia 2005 r. rozpoczęła działalność.

To był dobry rok

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Police

Czytaj więcej:  To był dobry rokW 2010 roku nastąpił znaczny wzrost przeładunków w porównaniu z 2009 rokiem co jest odzwierciedleniem poprawy funkcjonowania Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. Przeładunki portu w 2010 roku wyniosły prawie 2 mln. ton.

- Rok 2010 należy zaliczyć do bardzo udanych – mówi Mieczysław Cybulski, kierownik Zakładu Transportu Wodnego ZCh „POLICE” SA. – W porównaniu z rokiem 2009 wielkość przeładunków wrosła ponad dwukrotnie.

Przeładunki portu w 2010 roku wyniosły 1 953 tys. ton na co składają się wyładunki surowców 1 488 tys. ton (fosforyty ponad1 mln ton, ilmenit 98 tys., sól potasowa 315 tys., pozostałe 47 tys. ton),  oraz załadunki nawozów 448 tys. ton i pozostałych towarów prawie17 tys. ton. W porównaniu z 2009 rokiem wielkość przeładunków wzrosła o 235% natomiast w porównaniu do lat poprzednich są niższe o 15-20%.

- W minionym roku obsłużyliśmy 477 statków i barek – dodaje M. Cybulski. – Z surowcami przypłynęło 208 jednostek. Z kolei z produktami z zakładów wyszło 269. Na szczęście nie odnotowaliśmy większych awarii które by w sposób znaczący wpłynęły na podstawową działalność portu.


W ramach inwestycji zmodernizowane zostało nabrzeże Mijanki i zmieniony został sposób jej użytkowania, w wyniku czego na terminalu kwasu siarkowego mogą być obsługiwane statki do 24 tys. DWT , a na terminalu amoniaku do 15 700 DWT. Przed modernizacją na całym nabrzeżu mogły cumować statki do 10 tys. DWT. Akwen pogłębiono do 10 metrów. Dla potrzeb rozmieszczanie ładunku sypkiego w ładowni statków przywożących fosforyty zakupiono nową ładowarkę.

- W bieżącym roku z powodu ograniczenia środków na inwestycje realizujemy tylko jedno zadanie „Modernizacja obudowy stacji przesypowej P-101” – wyjaśnia M. Cybulski.

W styczniu br. przeładowano prawie 240 tys. ton w tym: fosforytów około130 tys. ton, soli potasowej 35 tys. ton, a nawozów niemal 60 tys. ton.
Tekst i zdjęcia: Rafał Kużmiczonek