TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Przeładunki zboża w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Przeładunki zboża w Porcie Gdynia

Od stycznia do października 2020 roku w Porcie Gdynia przeładowano 4146,6 tys. ton zboża, co oznacza większy wynik, niż za cały rok 2019 (3220,5 tys. ton).

Dynamika wzrostu przeładunków zboża za pierwsze 3 kwartały 2020r. wyniosła 76,5%

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje zakupić do końca tego roku dwa terminale zbożowe, jeden w Porcie Gdynia, zaś drugi w Świnoujściu. Terminale mają poprawić warunki eksportu polskiego zboża.

Terminal przeładunkowy specjalizujący się w przeładunkach zbóż i nasion roślin oleistych jest niezbędny polskiemu rolnictwu, które stanowi jeden z filarów gospodarczych kraju. Państwo w celu realizacji strategicznych założeń rozwojowych powinno dysponować niezależnym od operatorów ogólnodostępnym terminalem przeładunkowym - poinformował Mariusz Rytel z biura prasowego KOWR.

W Porcie Gdynia funkcjonują terminale zbożowe, które posiadają doskonałe warunki do świadczenia usług realizowanych w standardach HACCP and GMP+B3 w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa obrotu ładunków. Dysponują one powierzchnia magazynową o pojemności co najmniej 71 tys. ton, w skład której wchodzą magazyny płaskie, silosy oraz elewatory zbożowe. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego, która usprawni transport z i do portów morskich.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje zakupić do końca tego roku dwa terminale zbożowe, jeden w Porcie Gdynia, zaś drugi w Świnoujściu. Terminale mają poprawić warunki eksportu polskiego zboża.

Są plany, by dla terminalu w Porcie Gdynia stworzyć tzw. port suchy zewnętrzny - terminal Agro. Między innymi w tym właśnie celu KOWR powołał spółkę Bydgoszcz Emilianowo. Spółka jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Chodzi o program środowiskowo-funkcjonalny, ocenę oddziaływania na środowisko i ubieganie się o pozwolenie na budowę - skomentował Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Port Gdynia SA

Wsparcie rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Wsparcie rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

We wrześniu br. Sejm zdecydował o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów oraz budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych). Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro.

Środki przeznaczone zostaną na budowę falochronu zewnętrznego, który jest elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Budowa nowego falochronu daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu. Jedną ze strategicznych inwestycji Portu Gdynia jest Port Zewnętrzny.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i operatorem Portu Zewnętrznego. Inwestycja pod nazwą „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” jest priorytetowym zadaniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, które uzyskało akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i zostało umieszczone w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w formule PPP. Pozwala ona wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.

Wiele portów na świecie jest realizowanych w formule PPP, jest jak najbardziej właściwa, gdyż zapewnia finansowanie, z założenia jest o wiele bardziej efektywna, niż realizacja w formule tradycyjnej, badania wykazują, że takiego typu inwestycje są o wiele szybsze. Co najważniejsze, tego typu inwestycje muszą być korzystne dla szeroko pojętego interesu publicznego. Każdorazowo przeprowadza się dogłębne analizy i rozmawia z potencjalnymi partnerami – to wszystko w przypadku Portu Zewnętrznego zostało zrobione. Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że formuła PPP inwestycji Port Zewnętrzny jest optymalna – mówi Alina Sarnacka, specjalistka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Port Zewnętrzny to dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA priorytet i konsekwentnie realizowane są kolejne kamienie milowe tego projektu. Dzięki tej ogromnej inwestycji powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy na samym terminalu oraz ponad 4200 w otoczeniu branżowym, a szacowane wpływy do budżetu państwa będą każdego roku wynosić od 3 do nawet 4 mld zł, nie licząc tego, co już dziś generuje działalność wszystkich terminali w Porcie Gdynia. W pierwszym roku prognozowane obroty w terminalu kontenerowym wyniosą około 13% maksymalnych, natomiast w drugim roku około 26%. Oznacza to, że wpływy do Budżetu Państwa przewyższą sumę poniesionych przez Urząd Morski nakładów inwestycyjnych już w drugim roku działania terminala.

Jest to ostatni moment, aby przystąpić do realizacji tego projektu, który jest inwestycją na dekady – nie możemy patrzeć na nią pod kątem popytu z perspektywy roku czy dwóch, jeżeli ma on nam służyć przez 30, 40, czy nawet 50 lat. Czas najwyższy, abyśmy zaczęli realizować duże projekty w formule PPP w Polsce i ten projekt idealnie się do tego przedsięwzięcia nadaje. Realizując szereg analiz z tym związanych wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać z inwestorami, którzy wskazują, że aby ten projekt odniósł sukces musi posiadać światowej klasy operatora portowego, który zna ten biznes. Partner ten powinien być nie tylko operatorem, ale powinien również mieć wpływ na tę inwestycję od początku, móc ją doprecyzować i zrealizować w pełni według swoich oczekiwania – dlatego formuła PPP jest w pełni uzasadniona do realizacji tego typu przedsięwzięcia - skomentował Maciej Ziomek, przedstawiciel firmy doradczej EY.

Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

 

Port Gdynia SA

Na przełomie września i października wniosek o decyzję środowiskową ws. Portu Zewnętrznego w Gdyni

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Na przełomie września i października wniosek o decyzję środowiskową ws. Portu Zewnętrznego w Gdyni

Na przełomie września i października władze Zarządu Morskiego Portu Gdynia wystąpią o pozwolenie środowiskowe na budowę Portu Zewnętrznego - poinformował we wtorek dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą ZMPG Maciej Krzesiński.

"Mamy zaawansowane badania środowiskowe, które są najdłuższym i najtrudniejszym etapem przed tym, aby wbić przysłowiową pierwszą łopatę w ziemię, choć w naszym przypadku należy mówić raczej o dnie wody" - wyjaśnił na konferencji prasowej przedstawiciel gdyńskiego portu.

Konferencję i debatę nt. Portu Zewnętrznego w Gdyni zorganizowano podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju, odbywającego się na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

"Jesteśmy po ocenie efektywności, która wykazała, że projekt Portu Zewnętrznego jest ekonomicznie uzasadniony. Projekt będzie realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" - podkreślił Krzesiński, omawiając rezultat pracy doradcy transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego.

W listopadzie ub. roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jako doradcę transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum wykonawców: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka i Wyg International.

"Zakończył się etap kluczowy. To kamień milowy, bo od niego były uzależnione, następne fazy tego projektu. Jest zainteresowanie partnerów prywatnych – podczas tego etapu prac badaliśmy też popyt. Ponadto, prowadzone badania rynkowe wykazały, że jest popyt na rynku, jeżeli chodzi o liczbę kontenerów. Na przełomie września i października powinniśmy mieć zamknięty raport środowiskowy i składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Równolegle, prawdopodobnie we wrześniu chcemy rozpocząć nabór na konkretnych partnerów prywatnych do realizacji tej inwestycji" - zapowiedział Krzesiński.

Port Zewnętrzny w Gdyni to prawie 2,5 km nowych nabrzeży. "To jest blisko podwojenie powierzchni dzisiejszego portu" - podkreślił Krzesiński.

Rozpoczęcie prac nad budową Portu Zewnętrznego rozpoczęło się w 2018 r.

"Przygotowanie dokumentów jest etapem najtrudniejszym, w przeciwieństwie do samej budowy. Samo przygotowanie fazy budowlanej szacujemy, że potrwa jeszcze ok. 3-4 lata, włącznie z wyborem wykonawcy i jego fizycznym wejściem na budowę. Myślę, że ok. 2024 r. będzie możliwe wejście na budowę, jeśli chodzi o pirs, natomiast w przypadku falochronu, który jest kluczowy, żeby budować pirs, możemy ruszyć nieco wcześniej, czyli na przełomie 2023/2024 r. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego powinny zawinąć na przełomie 2027/2028 r." - poinformował dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą ZMPG.

Krzesiński podał też szacunkowe koszty inwestycji w gdyńskim porcie.

"Netto mówi się o 3,2 miliardach złotych – to jest bardzo precyzyjnie policzone już z pewnym rezerwami, które też żeśmy założyli. Plus szacuje się, że ok. 500 mln zł będzie jeszcze konieczne na doposażenie tego terminala, ale to są w większości koszty po stronie partnera prywatnego" - objaśnił.

Pytany o to, w jakim procencie podmiot prywatny zaangażuje się finansowo w budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni Krzesiński odpowiedział, że będzie to przedmiotem negocjacji. "Większość tych kosztów jest na ogół po stronie prywatnej" - dodał.

"Startujemy z tym projektem w odpowiednim czasie. Jesteśmy przekonani, że jest potencjał na Bałtyku, jest rynek, który ten projekt może obsłużyć. Nie chcemy tego odkładać na później, ponieważ stworzą się bariery w postaci konkurencji, bo nie tylko my pracujemy nad tym projektem, inne porty też nad tym myślą" - powiedział wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciej Bąk.

 

Robert Pietrzak

Źródło: PAP 

ISO 45001:2018 dla Portowego Zakładu Technicznego SA

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: ISO 45001:2018 dla Portowego Zakładu Technicznego SA

W ponad dwudziestopięcioletniej historii gdyńskiego Portowego Zakładu Technicznego SA, zajmującego się montażem urządzeń kontenerowych, pracownicy PZT stworzyli dzięki swojej fachowości dobrą gdyńska markę, która jest obecnie znana i uznana na całym świecie.

W roku 2019, który był rekordowym pod względem obrotów, fachowcy z PZT SA wykonywali montaże suwnic dla terminali kontenerowych znajdujących się dosłownie na każdej półkuli począwszy od Nowego Jorku (USA) poprzez Maroko i Francję, a skończywszy na urządzeniach dla terminalu w Petersburgu (Rosja) czy Australii. Natomiast w Porcie Gdynia, przy nabrzeżu Bułgarskim trwała realizacja – rozpoczętego wiosną 2017 roku - montażu 86 automatycznych suwnic na szynach ASC (Automated Stacking Crane), dostarczonych już do dwóch amerykańskich terminali kontenerowych w Wirginii i w Norfolk. Ostatnia partia suwnic opuściła nasze place montażowe w lipcu 2020. Sukcesem została zakończona dostawa sześciu sztuk suwnic nabrzeżowych – STS do Terminalu NTB w Bremerhaven.

Staramy się podnosić na coraz wyższy poziom jakość wykonywanych przez nas usług montażowych, dlatego też z wielką satysfakcją stwierdzę, iż w ubiegłym tygodniu z sukcesem zakończył się audyt firmy przez audytorów z DNV-GL potwierdzający zgodność naszych systemów zarządzania BHP, co skutkuje przyznaniem certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018. To kolejny milowy krok w historii PZT SA, gdyż do tej pory mogliśmy wylegitymować się systemem OHSAS 18001, który i tak jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Mimo pandemii firma pracuje pełną mocą, zapotrzebowanie na montaże urządzeń typu „ straddle carrier” jest rosnące w terminalach kontenerowych na świecie, większość z nich została zamawiana jeszcze przed kryzysem stąd spory nawał prac – mówi Krzysztof Bąk. - We wrześniu wracamy do Bremerhaven – gdzie w kolejnym terminalu mamy do oddania do użytku dwie suwnice nabrzeżowe STS. Kontynuujemy realizacje montażu suwnic dla Izraela – w bieżącym roku mamy do wykonania jeszcze dziesięć suwnic. Nie sposób też nie wspomnieć o naszych modułowych zestawach transportowych – SPMT, które są w stałym ruchu, świadcząc usługi ciężkiego transportu dla sporej rzeszy pomorskich przedsiębiorstw - dodaje.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Port Gdynia rozbudowuje zaplecze w głębi lądu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia rozbudowuje zaplecze w głębi lądu

Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów zarówno w Polsce jak i w Europie.

Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego i modernizacje linii kolejowych. Nowością będzie rozwinięcie w Polsce idei „suchego portu” czyli terminalu przeładunkowego, który będzie bramą lądową dla trójmiejskich portów.

Rozwój transportu intermodalnego jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Polski i Unii Europej-skiej. Jednak aby porty morskie mogły przyjmować więcej ładunków skonteneryzowanych konieczna jest rozbudowa infrastruktury liniowej oraz sieci terminali intermodalnych. Duże porty zachodnioeuropejskie już wiele lat temu postanowiły przenieść część operacji logistycznych do terminali przeładunkowych zlokalizowanych w głębi lądu, które stanowią zaplecze magazynowo-logistyczne które odciążają terminale morskie. Przeniesienie części zadań przeładunkowych i składowania jednostek intermodalnych poza port morski pozwala zwiększyć jego możliwości operacyjne. Terminale morskie mogą wówczas przyjmować więcej statków i skupić na swoim core business, czyli na przeładunkach między transportem morskim a lądowym.

Głównym celem budowy suchych portów jest usprawnienie transportu pomiędzy portami morskimi a pozostałą częścią kraju. Budowa terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Portu do 2027 roku, która zakłada zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze towarów obsługiwanych przez Port Gdynia. Terminal ten zlokalizowany będzie na końcu linii nr 201, która po modernizacji zapewni szybki i sprawny przewóz towarów do naszego portu. Liczymy, że wpłynie to na wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych Portu Gdynia nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych, ale też wśród potencjalnych klientów z innych krajów. Jest szczególnie ważne dla realizowanych w Porcie Gdynia inwestycji takich, jak Port Zewnętrzny - powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Suchy port w Bydgoszczy

28 lipca powołano spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. To realizacja zawartego w 2019 r. porozumienia, którego sygnatariuszami byli PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka i wojewoda kujawsko-pomorski. Spółka celowa przygotuje projekt oraz dokumentację nowego centrum logistycznego.

Podczas spotkań roboczych, które odbyły się w ramach tej inicjatywy, przedyskutowano założenia projektu oraz określono działania, które należy podjąć, aby stworzyć warunki do realizacji budowy terminalu intermodalnego w Emilianowie. Prace zmierzają do powołania spółki celowej, która będzie odpowiadała za realizację projektu. Trwają też prace nad warunkową umową inwestycyjną związaną z realizacją projektu - poinformował Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.

Modernizacja magistrali kolejowej

Aby usprawnić połączenia towarowe i przygotować się na prognozowany wzrost wolumenu połączeń intermodalnych na tym kierunku zdecydowano o uruchomieniu trzeciej odnogi magistrali Bałtyk-Adriatyk. Linia kolejowa nr 201 zbudowana został w 1938 r. I była to obok budowy Portu Gdynia największa inwestycja polska w okresie międzywojennym. W 1922 r. polski Sejm podjął decyzję o budowie Portu Gdynia, a budowa nowej linii kolejowej była częścią tej inwestycji. Magistrala ta zapewniała połączenie przemysłowego regionu Śląska z Portem Gdynia z pominięciem Wolnego Miasta Gdańsk. Projekt Magistrali Węglowej wykonano w latach 1926–1928.

Plany inwestycyjne PKP PLK odnośnie linii 201 są ambitne i są odpowiedzią na wzrost przeładunków w Porcie Gdynia (o 2,3% w I kw. 2020). Modernizacja obejmie dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo-Gdańsk Osowa oraz trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa-Gdynia Główna. Ponadto linia zostanie zelektryfikowana oraz dostosowana do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla składów towarowych, co jest obecnie standardem w przypadku kolei intermodalnej.

Modernizacja linii nr 131 i 201 uraz utworzenie tu sieci terminali przeładunkowy w tym zwłaszcza w Byd-goszczy i Zduńskiej Woli Karsznicach może spowodować wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych trójmiejskich portów nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych ale tez wśród potencjalnych klientów z państw położonych za naszą południową granicą. To będzie kluczowy czynnik dla powodzenia realizowanych w Gdyni inwestycji takich, jak Port Zewnętrzny czy nowy Publiczny Terminal Promowy. Transport intermodalny wymaga budowy całego łańcucha różnych elementów infrastruktury. To złożone przedsięwzięcie, w którym o sukcesie decyduje dobra współpraca i koordynacja zarządów portów morskich, zarządcy infrastruktury kolejowej, terminali przeładunkowych oraz operatorów logistycznych.

 

Port Gdynia SA