TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Publiczny Terminal Promowy w idei #greenport

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Publiczny Terminal Promowy w idei #greenport

W czerwcu zakończona zostanie inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – nowy Publiczny Terminal Promowy. To największe przedsięwzięcie od blisko 50 lat w Porcie Gdynia, którego generalnym wykonawcą jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Inwestycja jest realizowana na obszarze 6 hektarów. Rozebrane zostało historyczne Nabrzeże Polskie i wykonano na nowo całą linię tego nabrzeża.

Dzięki tej inwestycji, która przekłada się na trwały rozwój portu, zwiększona zostanie dostępność transportowa od strony morza, zwiększając konkurencyjność portu.

Z inwestycji będą mogły korzystać nie tylko promy tj. Stena Line, ale także inni operatorzy promowi. Port Gdynia będzie mógł przyjmować jednostki o długości do 240 m, czyli o docelowej wielkości obsługiwanych promów, związanej z uwarunkowaniami rynku bałtyckiego.

Na wkrótce otwartym terminalu skorzysta zarówno Port Gdynia, jak i miasto Gdynia. Więcej pasażerów, turystów to przede wszystkim rozwój lokalnych branż. Powstaną też nowe miejsca pracy, zwiększy się ilość nowych usług związanych z transportem morskim i lądowym.

Istotnym aspektem nowego Publicznego Terminalu Promowego będzie możliwość zasilania prądem promów podczas postoju. Wpisuje się to w ideę tzw. „green port”. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie emisję spalin podczas postoju promów przy nabrzeżu. Ma to olbrzymie znaczenie dla gdyńskiego portu, który usytuowany jest w sąsiedztwie centrum miasta, a zatem zanieczyszczenia powietrza dotykałyby wielu mieszkańców Gdyni, zaś jego centrum traciłoby na atrakcyjności.

OPS czyli onshore power supply zwany też cold ironing, to system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie.

Zasilanie statków energią elektryczną podczas postoju w porcie wpływa bardzo korzystnie na środowisko poprzez: redukcję poziomu hałasu w porcie, niemal całkowitą redukcję hałasu i wibracji na statku, poprzez wyłączenie silników, wydłużenie żywotności silników pomocniczych na statku.

Badania wykazały, że 10 godzin korzystania z zasilania w porcie przez duży statek wycieczkowy redukuje emisje CO₂ o 22 tony, tlenków azotu o 1,4 tony i tlenków siarki o 1,2 tony.

System zasilania statków energią elektryczną z lądu oparty jest na dedykowanej stacji przekształtnikowej w postaci zabudowanego kontenera, linii kablowej ułożonej wzdłuż Nabrzeża Polskiego, w kanale kablowym, gniazdach kablowych, zlokalizowanych w 3 miejscach na nabrzeżu i żurawiku mobilnym (urządzeniu, które będzie się przemieszczało po nabrzeżu i podawało kabel z „gniazdkiem” do statku).

Układ tego typu posiada Kalskrona, Goteborg i Sztokhom (od grudnia 2020). Historycznie pierwszym portem, w którym zainstalowano system zasilania statków z lądu był amerykański Port of Los Angeles w czerwcu 2004 roku, a pierwszym statkiem, który z tego skorzystał był japoński kontenerowiec NYK Atlas – dodaje kpt. ż. w. Mieczysław Amielańczyk, który pływał jako starszy oficer na statkach pasażerskich: Albatros, Minerwa i Explorer, a wcześniej - jako II oficer na transatlantyku Stefan Batory. Pełnił również funkcję kapitana na statku-kasynie The Mercury, pływającym w rejonie Singapuru i cieśniny Malacca.

Natomiast w Polsce jest to pierwszy tego typu system, zatem jest on niewątpliwie nowatorski i w tym zakresie awangardowy: z całą pewnością ta inwestycja wytyczy sposób realizacji tego typu instalacji w polskich portach. Podwyższa standard obsługi statków i pozwala na realizację podłączenia statków cumujących do nabrzeża w oparciu o nowoczesną infrastrukturę.

Dobrze prosperujący biznes połączony z troską o środowisko to dzisiaj standard, który przyciąga kolejnych klientów. Realizując strategiczne inwestycje nie możemy zapomnieć o otaczającym nas środowisku. Budowa Publicznego Terminalu w Gdyni to przedsięwzięcie na szeroką skalę, który realizujemy w ramach zrównoważonego rozwoju – komentuje Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Moc naszego przyłącza dla statków jest wielkości 3,5 MW, co oznacza możliwość szybkiego "ładowania" akumulatorów danego promu, bez konieczności załączania silników diesla, które z całą pewnością są nieekologiczne i z tego powodu ograniczenie ich roli staje się celem szeregu proekologicznych działań w wielu dziedzinach gospodarki. System ma za zadanie zasilanie statków z pokładową instalacją 11kV 50Hz/60Hz z nabrzeżnej sieci energetycznej 15kV 50Hz.

Warto tu także podkreślić kwestię, jaką jest pojawianie się na rynku transportowym jednostek pływających, zasilanych jedynie silnikami elektrycznymi, które można z takiego przyłącza zasilić. Dzięki opisywanemu systemowi już we wrześniu Port Gdynia będzie miał możliwość obsługi tego typu statków.

Ciekawostką jest to, że urządzenie kontenerowe – stacja przyłączeniowa (przekształtnikowa) - z uwagi na szukanie optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji zagospodarowania terenu - została usytuowana tuż pod estakadą najazdową. - mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, generalnego wykonawcy inwestycji. – Wielkość tego kontenera i wysokość miejsca pod estakadą dawały nam jedynie ok. 50 cm luzu, co wykluczało wstawienie kontenera o wadze niemal 30 ton z pomocą dźwigu. Stacja ta została zatem wsunięta z wykorzystaniem szyn przesuwnych i siłowników, które ustawiły urządzenie w docelowej lokalizacji.

Port Gdynia jest węzłem bazowym transeuropejskiej sieci TEN-T i portem kategorii A. Jednym z dwóch polskich portów morskich jest połączony ze Szwecją Autostradą Morską Gdynia-Karlskrona. Miejsce Portu Gdynia jest związane, między innymi, z rolą jaką odgrywa w Korytarzu Bałtyk- Adriatyk, jest jednym z 9 kluczowych Korytarzy Transportowych sieci TEN-T.

Lokalizacja Publicznego Terminalu Promowego przy Nabrzeżu Polskim, zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami, stanowiącymi istotny element transportowego korytarza międzynarodowej wymiany handlowej. Pierwsze zawinięcie statków przy nowym terminalu planowane jest już we wrześniu tego roku, a wartość inwestycji to ok. 292 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi blisko 117 mln zł.

 

 Port Gdynia S.A.

FOT. Tadeusz Urbaniak 

Największa w historii polskich portów dostawa łopat turbin wiatrowych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Największa w historii polskich portów dostawa łopat turbin wiatrowych

Dostawa łopat śmigieł turbin wiatrowych wpłynęła do Portu Gdynia. MAG wspólnie z DSV pobili kolejny rekord. 190-metrowej długości drobnicowiec wielozadaniowy Tian XI dostarczył aż 114 łopat potocznie zwanymi śmigłami. Jest to największa w historii polskich portów pojedyncza dostawa łopat śmigieł turbin wiatrowych.

Ładunek robil wrażenie, zasztauowany w całości na pokładzie, z łopatami o długości 54 metry - każda.

Kolejny tego typu ładunek w tym roku rozładowany został w terminalu BCT Gdynia. Wyładunek trwał dwa i pół dnia, a dostarczone łopaty wyruszyły w dalszą podróż na farmy wiatrowe w Polsce. MAG tradycyjnie zapewnił obsługę agencyjną statku oraz obsługę portową.

Rosnący rynek energetyki wiatrowej w Polsce oraz sprawna obsługa łańcuchów logistycznych powoduje, że Port Gdynia jest liderem w obsłudze elementów turbin wiatrowych w tej części Bałtyku.

"Tego typu ładunki przyjmowane są w Porcie Gdynia coraz częściej. Intensywnie przygotowujemy się do projektów, które będą realizowane nie tylko na lądzie, tak jak w tej chwili ma to miejsce, ale również na Morzu Bałtyckim. Nasze terminale już dzisiaj są właściwie w 100% gotowe, zostały jeszcze do wykonania ewentualnie jakieś drobne prace inwestycyjne" - komentuje Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Zarówno lokalizacja, infrastruktura jak i doświadczenie w obsłudze tego typu ładunków powodują, że Port Gdynia zdaje się być miejscem pierwszego wyboru do obsługi morskich farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa może do 2030 r. dodać do PKB znaczną wartość oraz przyczynić się do powstania dodatkowych miejsc pracy. Już dziś zidentyfikowano ponad 100 polskich podmiotów, które z powodzeniem mogą zostać włączone w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na polskim Bałtyku.

Dla wielu polskich lokalnych przedsiębiorstw włączenie się w przemysł energetyki morskiej będzie okazją do znacznego rozwoju, stwarzając im możliwość uzyskania wysokich przychodów. Na początku lutego br.

W Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

26,3 mld euro wyniosły w 2020 r. europejskie inwestycje w nowe farmy wiatrowe na morzu - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu WindEurope - największej europejskie organizacji sektora energetyki wiatrowej.

W Europie jest obecnie 25 GW mocy offshore wind, w 2020 r. przybyło niecałe 3 GW. Zgodnie ze strategią UE, w 2050 r. w Unii powinno pracować 300 GW. Dziś w morskiej energetyce wiatrowej w Europie pracuje ok. 77 tys. ludzi, a w 2030 r. w sektorze powinno być 200 tys. zatrudnionych. W Europie jest obecnie 116 farm w 12 państwach, z czego 40 proc. mocy stanowią farmy brytyjskie. Inwestorzy dostrzegają, że offshore jest tanie, pewne i odporne na zawirowania ekonomiczne.

 

ZMP Gdynia

Kolejny kamień milowy w projekcie "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Kolejny kamień milowy w projekcie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA otrzymał kompleksowy projekt badań geologicznych, który obejmuje zarówno obszar nowych falochronów osłonowych Portu Gdynia, jak też pirsu Portu Zewnętrznego. Autorem projektu jest firma Wuprohyd Sp. z o.o. Dalszy krokiem będzie zatwierdzenie tego projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a następnie realizacja prac, którą planujemy na wiosnę 2021 roku.

Oprócz powyższego Zarząd Portu otrzymał opracowanie pod tytułem "Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni". To niezwykle ważne opracowanie środowiskowe, które potwierdziło czystość osadów i brak przeciwskazań do realizacji inwestycji z tego punktu widzenia. Jest to również potwierdzenie tego, że działania podejmowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Urząd Morski w zakresie ochrony środowiska są skuteczne. Badanie to jest elementem raportu oddziaływania na środowisko.

Oba opracowania są ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów prywatnych że inwestycja jest wykonalna pod względem środowiskowym. Opracowanie w postaci projektu badań geologicznych oraz same badania, które ruszą już w przyszłym roku stanowią natomiast konkretny wkład finansowy i organizacyjny Zarządu Portu w realizację projektu.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł.

Strategiczną inwestycją w fazie realizacji jest Port Zewnętrzny. Jako priorytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie, wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach tzn. wzrost przeładunków do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

 

Port Gdynia SA

Przeładunki zboża w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Przeładunki zboża w Porcie Gdynia

Od stycznia do października 2020 roku w Porcie Gdynia przeładowano 4146,6 tys. ton zboża, co oznacza większy wynik, niż za cały rok 2019 (3220,5 tys. ton).

Dynamika wzrostu przeładunków zboża za pierwsze 3 kwartały 2020r. wyniosła 76,5%

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje zakupić do końca tego roku dwa terminale zbożowe, jeden w Porcie Gdynia, zaś drugi w Świnoujściu. Terminale mają poprawić warunki eksportu polskiego zboża.

Terminal przeładunkowy specjalizujący się w przeładunkach zbóż i nasion roślin oleistych jest niezbędny polskiemu rolnictwu, które stanowi jeden z filarów gospodarczych kraju. Państwo w celu realizacji strategicznych założeń rozwojowych powinno dysponować niezależnym od operatorów ogólnodostępnym terminalem przeładunkowym - poinformował Mariusz Rytel z biura prasowego KOWR.

W Porcie Gdynia funkcjonują terminale zbożowe, które posiadają doskonałe warunki do świadczenia usług realizowanych w standardach HACCP and GMP+B3 w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa obrotu ładunków. Dysponują one powierzchnia magazynową o pojemności co najmniej 71 tys. ton, w skład której wchodzą magazyny płaskie, silosy oraz elewatory zbożowe. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego, która usprawni transport z i do portów morskich.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje zakupić do końca tego roku dwa terminale zbożowe, jeden w Porcie Gdynia, zaś drugi w Świnoujściu. Terminale mają poprawić warunki eksportu polskiego zboża.

Są plany, by dla terminalu w Porcie Gdynia stworzyć tzw. port suchy zewnętrzny - terminal Agro. Między innymi w tym właśnie celu KOWR powołał spółkę Bydgoszcz Emilianowo. Spółka jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Chodzi o program środowiskowo-funkcjonalny, ocenę oddziaływania na środowisko i ubieganie się o pozwolenie na budowę - skomentował Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Port Gdynia SA

Wsparcie rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Wsparcie rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

We wrześniu br. Sejm zdecydował o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów oraz budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych). Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro.

Środki przeznaczone zostaną na budowę falochronu zewnętrznego, który jest elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Budowa nowego falochronu daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu. Jedną ze strategicznych inwestycji Portu Gdynia jest Port Zewnętrzny.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i operatorem Portu Zewnętrznego. Inwestycja pod nazwą „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” jest priorytetowym zadaniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, które uzyskało akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i zostało umieszczone w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w formule PPP. Pozwala ona wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.

Wiele portów na świecie jest realizowanych w formule PPP, jest jak najbardziej właściwa, gdyż zapewnia finansowanie, z założenia jest o wiele bardziej efektywna, niż realizacja w formule tradycyjnej, badania wykazują, że takiego typu inwestycje są o wiele szybsze. Co najważniejsze, tego typu inwestycje muszą być korzystne dla szeroko pojętego interesu publicznego. Każdorazowo przeprowadza się dogłębne analizy i rozmawia z potencjalnymi partnerami – to wszystko w przypadku Portu Zewnętrznego zostało zrobione. Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że formuła PPP inwestycji Port Zewnętrzny jest optymalna – mówi Alina Sarnacka, specjalistka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Port Zewnętrzny to dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA priorytet i konsekwentnie realizowane są kolejne kamienie milowe tego projektu. Dzięki tej ogromnej inwestycji powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy na samym terminalu oraz ponad 4200 w otoczeniu branżowym, a szacowane wpływy do budżetu państwa będą każdego roku wynosić od 3 do nawet 4 mld zł, nie licząc tego, co już dziś generuje działalność wszystkich terminali w Porcie Gdynia. W pierwszym roku prognozowane obroty w terminalu kontenerowym wyniosą około 13% maksymalnych, natomiast w drugim roku około 26%. Oznacza to, że wpływy do Budżetu Państwa przewyższą sumę poniesionych przez Urząd Morski nakładów inwestycyjnych już w drugim roku działania terminala.

Jest to ostatni moment, aby przystąpić do realizacji tego projektu, który jest inwestycją na dekady – nie możemy patrzeć na nią pod kątem popytu z perspektywy roku czy dwóch, jeżeli ma on nam służyć przez 30, 40, czy nawet 50 lat. Czas najwyższy, abyśmy zaczęli realizować duże projekty w formule PPP w Polsce i ten projekt idealnie się do tego przedsięwzięcia nadaje. Realizując szereg analiz z tym związanych wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać z inwestorami, którzy wskazują, że aby ten projekt odniósł sukces musi posiadać światowej klasy operatora portowego, który zna ten biznes. Partner ten powinien być nie tylko operatorem, ale powinien również mieć wpływ na tę inwestycję od początku, móc ją doprecyzować i zrealizować w pełni według swoich oczekiwania – dlatego formuła PPP jest w pełni uzasadniona do realizacji tego typu przedsięwzięcia - skomentował Maciej Ziomek, przedstawiciel firmy doradczej EY.

Budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 1,5 mld zł i jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

 

Port Gdynia SA