TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Rekord przeładunków w porcie Darłowo

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Darłowo

Czytaj więcej: Rekord przeładunków w porcie DarłowoW roku 2012 do portu w Darłowie wpłynęło 113 statków handlowych, a przeładunki towarów zbliżyły się do 200 tysięcy ton. Obydwie te liczby to rekordy Portu Morskiego w Darłowie.

Lawinowo rosną przeładunki w porcie Darłowo. W roku 2010 obsłużono w darłowskim porcie 29 statków i przeładowano 44 tysiące ton towarów. W 2011 do portu Darłowo zawinęło 50 jednostek handlowych, a przeładunki osiągnęły poziom 72 tysięcy ton. W minionym 2012 wpłynęło 113 statków handlowych, a przeładunki wyniosły pond 190 tysięcy ton nie licząc wyładunku ryb morskich.

Oddział Morskiej Agencji w Darłowie, która jest główną agencją maklerską w porcie Darłowo podsumowała rok 2012 pod względem przeładunków i okazuje się, że są one rekordowe. Ubiegłoroczne obroty przekroczyły 185,4 tysiąca ton towarów. Przetransportowano je na 110 statkach - powiedział Maciej Góra kierownik Terminala Darłowo z Morskiej Agencji Gdynia. Przeładowuje się głównie kruszywo oraz w mniejszych ilościach wapno, dolomit, pszenicę i drewno. Pozostałe agencje z trzech statków przeładowały 4750 ton kruszywa.

Kruszywo jest potrzebne przede wszystkim do budowy fundamentów i dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych. W powiecie sławieńskim buduje się kilkaset siłowni wiatrowych. Tylko w gminie Darłowo powstanie ich setka. Do tej pory postawiono już 56 siłowni o łącznej mocy 112 megawatów - mówił wójt gminy Darłowo Franciszek Kupracz.

Port w Darłowie jest oczkiem w głowie darłowskiego samorządu – podkreślał wielokrotnie Arkadiusz Klimowicz burmistrz miasta Darłowo. Jednocześnie ze wzrostem przeładunków modernizowana i rozwijana jest infrastruktura portowa i drogi dojazdowe do portu. Aktualnie Urząd Morski w Słupsku przebudowuje w Darłowie Nabrzeże Skarpowe i Parkowe o łącznej długości 1337 kosztem 30,1 mln zł. Natomiast darłowski samorząd, który skomunalizował port, wspomagając się funduszami unijnymi przedłuża Nabrzeże Słupskie o długości 120 m kosztem 7,4 mln zł oraz buduje nowy basen rybacki kosztem 13,3 mln zł. Przebudowy i modernizacje umożliwią pogłębienie toru wodnego dla statków handlowych. W końcu stycznia 2013 planowane jest oddanie do użytku ulicy Nadmorskiej zbudowanej na wale przeciwpowodziowym kosztem prawie 9 mln zł, która skróci i ułatwi dojazd do portu rybackiego w Darłowie.

L. Walkiewicz

Miasto Darłowo

Waldemar Śmigielski: „Nasz port musi być otwarty dla podróżników, obieżyświatów, artystów, ale także ludzi przedsiębiorczych, robiących dobre interesy”

Czytaj więcej: Waldemar Śmigielski: „Nasz port musi być otwarty dla podróżników, obieżyświatów, artystów, ale...Morza i Oceany: - Port Darłowo staje się ważnym i znaczącym na portowej mapie Polski. Czym to tłumaczyć?

Waldemar Śmigielski, Dyrektor Zarządu Morskiego Portu Darłowo: - Zapewne ma Pan na myśli tempo wzrostu przeładunków w naszym porcie. Rzeczywiście w ostatnim okresie przyrost ilości statków handlowych, a co za tym idzie ilości ładunków, jest znaczący. I tak: w 2010r. przyjęliśmy 29 statków ( przeładowano 44 tys. ton), w 2011r. – 50 statków (72 tys. ton) a do końca października 2012r. już 104 statki i 170 tys.ton.
Myślę, że przyczyn takiego progresu jest kilka. Po pierwsze sposób zarządzania przestrzenią portową pozwalający głównym operatorom przeładunków rozwijać działalność w naszym porcie. Po drugie – stałe, wysokie zapotrzebowanie na kruszywa budowlane przez realizowane w północnej Polsce inwestycje. Nie bez znaczenia jest nasze położenie geograficzne z którego zaczynamy korzystać. Z Darłowa jest blisko do tych miejsc do których jest daleko z Gdańska, Gdyni lub Szczecina. Staramy się także w pełni wykorzystywać istniejącą infrastrukturę portową. I tu właśnie mamy jeszcze rezerwy.
Zarówno w imporcie – obecnie są to kruszywa, wapno, dolomit, jak i w eksporcie – zboża i drewno. Planujemy systematycznie zwiększać ilości towarów oraz ich asortyment ponieważ port Darłowo ma jeszcze duże możliwości.

Morza i Oceany: - Dominują usługi rybackie czy czysto portowe?

Waldemar Śmigielski: - Uważam, że dla małych i średnich portów polskiego wybrzeża jedyną słuszną drogą jest zrównoważony rozwój trzech funkcji: handlowej, rybackiej i turystycznej. Zaczęliśmy rozmowę od przeładunków, bo akurat w tej sferze skok ilościowy jest najbardziej spektakularny. Ale przecież rybacka funkcja portu nie zanika, a wręcz przeciwnie. Od kilku miesięcy działa w Darłowie Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb prowadzone przez Stowarzyszenie Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich. To w porcie Darłowo   produkcję prowadzi największa sieciarnia na polskim wybrzeżu – Baltic Net, a Stocznia M&W Darłowo stale  dokonuje napraw, przeglądów i remontów jednostek rybackich. Obecny jest także przemysł przetwórczy reprezentowany przez firmy „PortFish” i „Pirs”.

Morza i Oceany: - Jakie są szykowane nowe inwestycje na najbliższe lata?

Waldemar Śmigielski: - Różnorodność realizowanych i planowanych inwestycji portowych wynika z założenia zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji portu. Dosłownie „na dniach” zostanie ukończona marina na pomostach pływających dla ponad 60 jachtów żaglowych i motorowych. To inwestycja w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Do końca 2013r. zostaną oddane do użytku: przedłużenie o 120m Nabrzeża Słupskiego i nowy basen rybacki ze slipem, stacją paliw i stacją odbioru wód zaolejonych. Właśnie odebraliśmy od wykonawcy i przekażemy rybakom budynek magazynowy z zapleczem socjalnym. W połowie przyszłego roku zostanie zakończona inwestycja prowadzona przez Urząd Morski w Słupsku – przebudowa Nabrzeża Skarpowego i Parkowego. Będzie to ponad kilometr nabrzeża z ciągiem spacerowym i miejscami do cumowania jednostek rybackich i turystycznych.
Najbliższe dwa lata to także budowa terminala odpraw pasażerskich w ramach międzynarodowego projektu InterfacePlus.
Natomiast w ramach europejskiej perspektywy finansowej 2014-2020  przewidujemy remont przeładunkowych nabrzeży: Południowego, Gdyńskiego i Szczecińskiego oraz poszerzenie obrotnicy i budowę nowych nabrzeży typu ciężkiego ze stanowiskami do rozładunku statków handlowych.
Także trwają i będą trwały inwestycje poprawiające dostęp do portu od strony lądu. Jeszcze w listopadzie zostanie oddana do użytku ulica Nadmorska, łącząca port rybacki z siecią dróg powiatowych. Został też przekazany plac budowy wykonawcy II etapu budowy obwodnicy Darłowa wraz mostem drogowym na rzece Wieprzy. łączącej port z drogami krajowymi 37 i 6.

Morza i Oceany: - Jak wyglądają ostatnie przygotowania do otwarcia mariny?

Waldemar Śmigielski: - Budowa mariny zostanie ukończona na pewno do połowy listopada, natomiast oficjalne otwarcie planujemy jednak dopiero wiosną. Ponieważ otwarcie będzie takim małym świętem dla żeglarzy to uznaliśmy, że poczekamy aż będą mogli zawinąć do nas swoimi jachtami.
Chcemy aby otwarcie naszej przystani jachtowej było jednocześnie otwarciem sezonu żeglarskiego. Dlatego uroczystości planujemy wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim.

Morza i Oceany: - Czy dokonano analizy ilu żeglarzy skorzysta z niej w przyszłym roku?

Waldemar Śmigielski: - Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach odwiedzało darłowski port ok. 200-250 jachtów w sezonie szacuję, że w nowej marinie może ich być dwa razy więcej. Nadzieje na duży wzrost ilości turystycznych jednostek żaglowych i motorowych wiążę z akcjami promocyjnymi naszej mariny prowadzonej przez port i Miasto Darłowo, a także z promocją całego Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego prowadzona przez Zachodniopomorską Regionalna Organizację Turystyczną.

Morza i Oceany: - Czym nas jeszcze zaskoczycie? Oczywiście pozytywnie?

Waldemar Śmigielski: - Wkrótce, na terenie prywatnym, ale w granicach portu, zacznie rosnąć kompleks mieszkaniowo-usługowy „Marina Darłówko” realizowany przez zagranicznego inwestora  Myślę, że taki kilkupiętrowy waterfront w awanporcie, kojarzący się z nadwodną zabudową miast holenderskich, może być zaskoczeniem dla tych, którzy dawno nas nie odwiedzali.
Z pewnym zdziwieniem spotkał się pomysł organizowania w porcie wielu imprez nie mających morskiego charakteru. Jednak sądząc po reakcjach na kilkudniowy festiwal „Media i Sztuka” czy festiwal muzyki reggae, był to pomysł trafiony w dziesiątkę.  W porcie funkcjonuje na stałe artystyczna galeria „Terminal Sztuki” organizująca wystawy wszelkich sztuk wizualnych.
Chcemy aby nasz port pełnił taką rolę jaką porty pełniły od zawsze: okna na świat, miejsca gdzie nowości ze świata docierały najszybciej, miejsca spotkań podróżników, obieżyświatów, artystów, ale także ludzi przedsiębiorczych, robiących dobre interesy.

Dziękujemy
Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Waldemar Śmigielski: Będziemy znaczącym portem na bałtyku

Czytaj więcej: Waldemar Śmigielski: Będziemy znaczącym portem na bałtykuMorza i Oceany: - Port Darłowo nie należy do portów o wielkich możliwościach, ale o wielkich wyzwaniach. Mimo wszystko skutecznie realizuje swoją politykę rozwoju. Jak to wygląda w obecnej sytuacji? 

Waldemar Śmigielski, Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo: - Wielkim portem Darłowo nigdy nie będzie, ale może być znaczącym polskim portem południowego Bałtyku. Aby tak było musimy konsekwentnie realizować swoją wizję rozwoju, tzn. zrównoważonego rozwoju trzech funkcji naszego portu: turystyczną, rybacką i handlową.

I tak : właśnie trwa przetargowa procedura wyłonienia wykonawcy mariny jachtowej na ok. 70 jachtów wCzytaj więcej: Waldemar Śmigielski: Będziemy znaczącym portem na bałtyku „starym” basenie rybackim. To w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Realizujemy także projekt Interface Plus w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013” polegający na budowie terminala pasażerskiego dla ruchu międzynarodowego. Jednocześnie trwa przetarg na wykonawstwo 118m nowego nabrzeża Słupskiego na potrzeby rybaków. Trwa także budowa magazynów i zaplecza socjalnego dla rybaków a jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę nowego basenu rybackiego – większego i wygodniejszego niż stary, tzn. wyposażonego w slip, stację paliw i stację odbioru wód zaolejonych. Te inwestycje współfinansuje z kolei Europejski Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Jesteśmy także w fazie prac projektowych budowy nowych nabrzeży przeładunkowych w części handlowej naszego portu. Już teraz mimo, że jest kwiecień mogę powiedzieć, że osiągniemy w tym roku najlepszy wynik przeładunków w historii portu. W 2011r. było to 50 statków i 73 tys. ton ładunków. Dzięki dynamicznej pracy głównego operatora handlowego w naszym porcie – Morskiej Agencji Gdynia, w I kwartale 2012r. jest już 32 statki i ponad 50 tys. ton. 

- Czy możliwości przeładunkowe są już zamknięte Czy planujecie rozbudowę nabrzeży do przyjmowania nowych, większych jednostek. A może nie ma takiej potrzeby? 

Waldemar Śmigielski: Staramy się o przyjmowanie nie tyle większych jednostek, bo tu stoją na przeszkodzie restrykcje nawigacyjne naszego portu, co większej ich ilości. A perspektywy rysują się korzystnie. Związane jest to z boomem inwestycyjnym w Polsce. Głównym towarem przeładowywanym w Darłowie jest kruszywo z Norwegii i Danii, które na pniu idzie na budowę dróg i lądowych farm wiatrowych. Właśnie uzyskaliśmy kontrakt i od maja rozpoczynamy eksport drewna przez nasz port. Staramy się, aby wykonawcy wielkich inwestycji Urzędu Morskiego w Słupsku, czyli: remontu prawie 1,5 km nabrzeży Parkowego i Skarpowego oraz budowę umocnień brzegu morskiego na wschód od Portu Darłowo, wykorzystywali nasz port do przewozu materiałów.

Atutem Portu Darłowo jest jego położenie i wyraźne rozdzielenie części rybacko-turystycznej od części handlowej. Powoduje to, że mamy ponad kilometrowy odcinek wzdłuż toru wodnego do zagospodarowania nowymi nabrzeżami oraz kilkadziesiąt hektarów terenów wzdłuż tych przyszłych nabrzeży. Tak, że do zamknięcia możliwości przeładunkowych w Darłowie jeszcze bardzo daleko. Wręcz przeciwnie – znaczenie Darłowa jako portu handlowego będzie stale i długo rosnąć tym bardziej, że Miasto Darłowo równolegle rozwija sieć dróg wydatnie poprawiając dostęp do portu od strony lądu. 

Morza i Oceany: - Jak zatem zapowiada się dla Portu Darłowo 2012 rok? 

Waldemar Śmigielski: - Pod względem ilości przeładunków na pewno będzie to rok rekordowy. Jednak ze względu na wszystkie inwestycje o których wspominałem – będzie to rok trudny dla użytkowników portu. Terminy prac tak się ułożyły, że port będzie w pewnym momencie jednym, wielkim placem budowy. Dlatego bardzo proszę wszystkich użytkowników portu – rybaków, żeglarzy, marynarzy i stoczniowców o wyrozumiałość i cierpliwość. Pod koniec 2013r. będzie to nowoczesny, wielofunkcyjny port mający istotne znaczenie dla turystyki, handlu i rybołówstwa na południowym Bałtyku.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Nowa jednostka dla słupskiego UM

Czytaj więcej: Nowa jednostka dla słupskiego UMKilka dni temu w porcie Ustka nastąpiło przekazanie dla Urzędu Morskiego w Słupsku łodzi hybrydowej do wykonywania pomiarów sondażowych, model S-10500/K, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do prac hydrograficznych. Zamówienie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo” . Łączny koszt zakupu to kwota 2.245.980,00 zł. „HYDROGRAF-1” ma długość 10,5m , szerokość 3,5m i wyposażony jest w 2 silniki typu YANMARR, o mocy 220 KM każdy. Łódź będzie służyła do brzegowych pomiarów batymetrycznych i wyposażona została nowoczesny osprzęt jak m.in. echosonda jednowiązkowa, echosonda wielowiązkowa z czujnikiem, sonar holowany oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie. Sprzęt przeznaczony jest do monitoringu  parametrów realizowanej inwestycji. Po końcowym odbiorze portem bazowania łodzi będzie Darłowo.