TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

DCT liderem przemysłu kontenerowego Europy Środkowo-Wschodniej

Czytaj więcej: DCT liderem przemysłu kontenerowego Europy Środkowo-WschodniejPolska stoi przed ogromną szansą, by stać się kluczowym elementem łańcucha logistycznego między Azją a Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią. Dzięki temu nasz kraj może zyskać miliardy złotych z ceł, VAT oraz innych podatków, a wzrost zatrudnienia z tym związany może sięgnąć nawet 18 tys. nowych miejsc pracy.

By cel ten mógł zostać zrealizowany, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę portową, umożliwiające dynamiczny wzrost polskiego przemysłu kontenerowego. Geograficzna bliskość Polski z Rosją i innymi krajami z ograniczonym dostępem do morza, które będą w najbliższym czasie głównymi motorami napędzającymi gospodarkę europejską, otwiera przed Polską, a w szczególności przed DCT Gdańsk, wręcz nieograniczone możliwości rozwoju. Sektor kontenerowy potrzebuje także kompletnej i spójnej polityki, która wyrówna szanse konkurowania portów Polskich z największymi portami niemieckimi czy holenderskimi. DCT Gdańsk, jako lider sektora, aktywnie buduje zaplecze managerskie tak, by skutecznie konkurować z największymi graczami na rynku.

W ramach realizowanej strategii do kadry kierowniczej dołączył Adam Żołnowski należący do czołówki managerów polskich w obszarze strategii i relacji korporacyjnych. Adam Żołnowski, dotychczas Dyrektor w PricewaterhouseCoopers (PwC), odpowiedzialny był za sektor inwestycji zagranicznych. Adam zdobywał swoje bogate doświadczenie zawodowe m.in. jako Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ciągu kariery zawodowej pracował z największymi międzynarodowymi firmami, m.in. z LG, Samsung, Sharp, TRW, EoN, pomagając im w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Adam był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem Komisji Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych oraz doradcą rządu Uzbekistanu. Aktywnie pracował na rzecz sektora publicznego w Polsce m.in. prowadząc w PwC projekt tworzenia i wdrożenia strategii inwestycyjnej dla Pomorza. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych inwestycjom zagranicznym i konkurencji. Adam Żołnowski ukończył Uniwersytet Gdański, a także University of Sussex. Ukończył aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz Executive Management Program w Szwecji. - Zaangażowanie Adama w strategię i relacje korporacyjne DCT Gdańsk to część naszego planu zmierzającego do zwiększenia konkurencyjności naszego terminalu – mówi Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk.

– Polski przemysł portowy zmaga się z poważną konkurencją portów północnoeuropejskich, takich jak Hamburg czy Rotterdam, które tradycyjnie były używane jako główne porty przeładunkowe, obsługujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego sektor ten potrzebuje strategii i przywództwa, by przeprowadzane reformy i wdrażane polityki mogły wzmocnić jego rolę w Polsce. Jestem przekonany, że Adam, który posiada bardzo bogate doświadczenie, jest właściwą osobą, by kontynuować proces tworzenia strategii dla przemysłu kontenerowego, zapoczątkowany przez DCT Gdańsk w 2011 r. – dodaje Boris Wenzel.

Jadwiga Grabowska

Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekać

Czytaj więcej: Dominik Landa: Nie będziemy mogli narzekaćMorza i Oceany: - Jakie plany rozwoju ma DCT na najbliższe lata?

Dominik Landa, Dyrektor Rozwoju Biznesu (na zdjęciu po prawej stronie): - DCT Gdańsk planuje rozwijać się w kierunku bałtyckiego hub’u kontenerowego. Obecne zdolności przeładunkowe terminalu wynoszą około 1 mil TEU rocznie. Wciąż będziemy rozbudowywać istniejące nabrzeże oraz planujemy budowę kolejnej fazy, która około 2015 roku pozwoli osiągnąć nam łączne zdolności przeładunkowe na poziomie sięgającym nawet 4 mln TEU rocznie.

Morza i Oceany: Czy nowe inwestycje, związane są z dynamicznymi przeładunkami kontenerów?

Dominik Landa: - Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez DCT Gdańsk wciąż rośnie i przewyższa nasze zdolności, dlatego musimy stale inwestować. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę naszej bocznicy kolejowej, a także zakup nowego sprzętu do obsługi kontenerów oraz adaptację nowych placów składowych.

Morza i Oceany: - Czy w tym roku ruszą zapowiadane inwestycje?

Dominik Landa: - Oczywiście – już rozpoczęliśmy rozbudowę bocznicy kolejowej tak samo jak adaptację nowych placów składowych. Lada dzien otrzymamy zamówione 3 nowe suwnice RTG, których w sumie z końcem maja br. będziemy mieć 16.

Morza i Oceany: - Czy jesteście zadowoleni z I kwartału w przeładunkach kontenerów?

Dominik Landa: - I kwartał 2012 r. pokazuje dobre tendencje rynku (osiągnęliśmy wzrost o ponad 28% w porównaniu do I kwartału 2011 r.). Jeśli te tendencje utrzymają się na dotychczasowym poziomie, nie będziemy mogli narzekać na 2012 rok.

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Chińska środa w DCT

Czytaj więcej: Chińska środa w DCTJuż do tradycji należy, że w każdą środę tygodnia do gdańskiego DCT wpływają największe kontenerowce świata. I tak będzie dzisiaj. Chiński kolos spodziewany jest około godziny 17.00.  

- Co do ilości przywiezionych kontenerów  – ciężko podać konkretną liczbę, bo ta zmienia się na bieżąco, ale na tych największych mamy około 5000/ 5500 ruchów (ruch obejmuje kontener bez względu na jego wielkość oraz rozumiany jest jako załadunek lub wyładunek) – powiedziała nam Jadwiga Grabowska z DCT.

Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO

Czytaj więcej: Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEODCT Gdańsk, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał certyfikat AEO (Authorized Economic Operator). AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Certyfikat akceptowany jest przez służby celne na całym świecie. Firmy i instytucje zaangażowane w międzynarodową wymianę dóbr, m.in. importerzy, eksporterzy, przewoźnicy, porty, lotniska, operatorzy terminalowi, którzy zostali uhonorowani certyfikatem AEO, jako niezawodni partnerzy, czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych. Terminal DCT Gdańsk rozpoczął starania o przyznanie certyfikatu pod koniec 2010 r. Rozległe przygotowania objęły wszystklie działy w firmie i były nakierowane na sprostanie wymaganiom stawianym przez Urząd Celny i inne instytucje, takie jak Ministerstwo Finansów. Ich zwieńczeniem był dogłębny audyt zewnętrzny. - Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią otrzymanie przez DCT Gdańsk certyfikatu AEO – mówi Jean-Jacque Moyson, Starszy Dyrektor Handlowy w DCT.

 

 

 

Czytaj więcej: Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO– Dzieki niemu będą mogli korzystać z uproszczonych procedur celnych oraz wielu usprawnień związanych z bezpieczeństwem. Oficjalna ceremonia wręczenia Certyfikatu odbyła się w poniedziałek, 26 marca 2012 r., w siedzibie Izby Celnej w Gdyni.