TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Rekordowe tempo odpraw celnych w DB Port Szczecin- „eliminujemy dodatkowe koszty ponoszone przez klientów”

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Rekordowe tempo odpraw celnych w DB Port Szczecin- „eliminujemy dodatkowe koszty ponoszone przez...

DB Port Szczecin jest terminalem znakomicie zlokalizowanym na głównej trasie transportowej, przebiegającej z północy na południe kontynentu. Terminal kontenerowy posiada możliwości przeładunkowe wynoszące do 120 tys. TEU rocznie. Jednym ze sposobów na podniesienie atrakcyjności przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie procesów przeładunkowych. Rekordowe tempo odpraw celnych w szczecińskim terminalu kontenerowym to zasługa zarówno sprawnych procedur administracyjnych, jak i nowoczesnego systemu informatycznego. O istocie systemu szybkich odpraw celnych w szczecińskim terminalu kontenerowym z punktu widzenia klienta, wypowie się Marcin Bykowski, kierownik terminalu.

W pierwszym kwartale 2015r. prasa branżowa pisała o rekordowej szybkości odpraw w Państwa terminalu (średni czas odprawy wynosił  kilkanaście minut). Jakie elementy składają się na zespół stosowanych w terminalu rozwiązań sprawnej organizacji przeładunku, co wyróżnia na tym polu DB Port Szczecin?

Osiągnięcie tak dobrych wyników  jest zasługą bardzo dobrej kooperacji wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie kontenerowym  ( UC, GPKW i inne inspekcje kontrolne). Należy podkreślić pozytywne i prorynkowe spojrzenie urzędów, które w ramach przepisów potrafią wypracować odpowiednie formuły współpracy z terminalem. Umożliwiło to wprowadzenie rozwiązań opartych na idei „single  window” oraz „one stop shop” na długo przed wejściem w życie tzw. IV ustawy deregulacyjnej.

Co do konkretnych rozwiązań, niewątpliwym atutem jest stworzenie w ramach naszego systemu operacyjnego TOS płaszczyzny, która służy do wymiany on-line informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami (urzędy, spedytorzy, importerzy). Rozstrzygnięcia służby celnej są widoczne dla innych zainteresowanych podmiotów i pozwalają na ich szybką  reakcję.

Kluczowym elementem jest też współpraca na poziomie logistycznym z urzędami, co pozwala szybko i bezproblemowo realizować zlecenia naszych klientów. Realizacja idei „one stop shop” odbywa się w dwóch miejscach na placu kontenerowym oraz u Lekarza Weterynarii.

Już dzisiaj jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową usługę dla kontenerów chłodniczych od wyładunku kontenera ze statku poprzez kontrolę weterynaryjną, rozformowanie kontenera do zdania kontenera na depot. W naszej pracy operacyjnej mamy tak ustalone procesy, by eliminować dodatkowe koszty dla naszych klientów poprzez łączenie niektórych usług.  

Jaka jest istota rozwiązania informatycznego CMS? Skąd czerpali Państwo wzorce, gdy był on wprowadzany?

System CMS Autostore nie przewidywał takich funkcjonalności. Całość rozwiązań została oparta o własne doświadczenia wypracowane wspólnie ze służbami celnymi oraz rozmowami z naszymi klientami, którzy akcentowali takie potrzeby .

Dla porównania  jakie rozwiązania funkcjonują w innych, dużych, polskich portach (jakie są szanse na upowszechnienie rozwiązań stosowanych w Szczecinie w innych polskich portach)?

Każdy terminal ma własne systemy informatyczne, które  pracują w ramach własnych uwarunkowań. Doświadczenia Szczecina były wykorzystane w pracach nad ustawą deregulacyjną ( tzw. IV ustawa deregulacyjna ). Wprowadzenie tych przepisów jest  dużym ułatwieniem dla operatorów portowych. Potwierdzeniem roli DB Port Szczecin w procesie usprawnień obrotu było wyróżnienie, które zostało przyznane przez Szczecińską Izbę Celną dla byłego prezesa spółki Pana Manfreda Michela.

Możliwość usprawniania i udoskonalania systemu przeładunkowego.

Mamy kilka pomysłów nad którymi pracujemy, są one w różnych fazach zaawansowania. Na tym etapie nie chcę podawać szczegółów, ale co do zasady zmierzają one do zwiększenia usprawnień obrotu, wszystko z myślą o naszych klientach.

M.O.

Czytaj więcej: Rekordowe tempo odpraw celnych w DB Port Szczecin- „eliminujemy dodatkowe koszty ponoszone przez...

 

 

Paweł Wac nowym Prezesem Zarządu DB Port Szczecin

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Paweł Wac nowym Prezesem Zarządu DB Port Szczecin

1 sierpnia br. Manfred Michel, wieloletni Prezes DB Port Szczecin, spółki należącej do DB Schenker Rail Polska, zakończy pracę na tym stanowisku, obejmując jednocześnie stanowisko Senior Consultant Region East w DB Schenker Rail oraz funkcję członka Rady Nadzorczej spółki DB Port Szczecin. Nowym Prezesem zostanie Paweł Wac (na fot.). W skład zarządu wejdzie również Daniel Saar.

Manfred Michel pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 1 sierpnia 2010. Przez pięć lat pod jego przewodnictwem spółka z sukcesem przeszła restrukturyzację, wzmocniła swoją pozycję i stała się kluczowym terminalem przeładunkowym na trasach ze Skandynawii do Europy Południowej.

Swoją karierę zawodową Manfred Michel rozpoczął w Grupie Deutsche Bahn w roku 1970. W 1985 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Organizacji Transportu w spółce Transfracht. W 1995 roku został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Transportu Łączonego w DB. Od roku 1997 jako członek komitetu „NDX Cooperation” pracował nad rozwiązaniami dla transportu intermodalnego w Europie pomiędzy firmami kolejowymi z Holandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W latach 1992-2009 z sukcesem pełnił liczne wysokie funkcje zarządcze w grupie DB oraz firmie DUSS GmbH, niemieckim największym operatorze pojedynczych intermodalnych terminali kolejowych w Europie. W tym samym czasie był organizatorem transportu kombinowanego, usługi realizowanej na rzecz obszaru intermodalnego w grupie DB. Z inicjatywy DB i Ministerstwa Transportu Kolejowego w Chinach w latach 2007-2009 jako Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych był odpowiedzialny za rozwój terminali i sieci przewozów całopociągowych w Państwie Środka.

„Chciałbym serdecznie podziękować Manfredowi Michelowi za jego wkładi ciężką pracę na rzecz firmy. Wraz z zespołem, bardzo skutecznie zbudował skalę działania portu, która pozwala na stabilne funkcjonowanie i konkurowanie ze wszystkimi graczami na tym trudnym rynku. Życzę mu wszystkiego dobrego oraz satysfakcji z zadań realizowanych na nowym stanowisku” – powiedział Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Schenker Rail Polska. - „Cieszę się, że Radzie Nadzorczej można było zaproponować wewnętrznego następcę w osobie Pawła Waca oraz Członka Zarządu w osobie Daniela Saara. W ostatnim czasie Panowie ściśle ze sobą współpracowali, tak aby zapewnić uporządkowane przekazanie zadań. Kolegom z zarządu życzę wielu sukcesów w zakresie realizacji strategii przedsiębiorstwa i koncentracji na skuteczności.“ – dodał Marek Staszek.

Paweł Wac karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku pracując dla międzynarodowych kancelarii prawnych SALANS LLP (Niemcy), LINKLATERS (Belgia, Polska, Niemcy), Pöllath&Partners (Niemcy) oraz Görg (Niemcy). Pracę w Deutsche Bahn AG rozpoczął w roku 2009 przejmując odpowiedzialność za Dział Prawny w grupie DB Schenker Rail Polska. Z sukcesem przeprowadził liczne transakcje przejęcia i zbycia udziałów oraz łączenia spółek w ramach procesu restrukturyzacji prawnej grupy DB w Polsce. Skutecznie reprezentował interesy firmy przed organami regulacyjnymi, antymonopolowymi oraz sądami.

W latach 2011-2013 równolegle z funkcją Dyrektora Działu Prawnego pełnił funkcję Członka Zarządu spółki DB Polska Acquisition Sp. z o.o. Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Śląskiego Centrum Logistyki S.A. W kwietniu 2015 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu DB Port Szczecin.

Daniel Saar ukończył studia magisterskie na Politechnice Szczecińskiej, uzyskując w 2001 roku tytuł inżyniera. Do roku 2008 pracował na stanowisku inżyniera, starszego inżyniera oraz kierownika projektu w firmie Volker Wessel (Wielka Brytania). W 2009 roku przeszedł do firmy Herman Kirschner Poland, gdzie zajmował się koordynacją kosztową wielomilionowych projektów budowy autostrad. Pracę w Grupie Deutsche Bahn rozpoczął w 2010 roku na stanowisku Kierownika Projektu DB Port Szczecin, koordynując budowę nowego terminala kontenerowego na nabrzeżu fińskim. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Techniki i Zakupów w DB Port Szczecin. Równolegle jest członkiem Rady Nadzorczej spółki DOKER PORT Sp. z o.o. oraz członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

DB Schenker Logistics 

DB Port Szczecin: kilkunastoprocentowy wzrost przeładunków

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: kilkunastoprocentowy wzrost przeładunkówW pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym, przeładunki kontenerów w terminalu DB Port Szczecin wzrosły o 15%. O 11% wzrosły natomiast przeładunki towarów drobnicowych (nieskonteneryzowanych).

– Stało się to dzięki pozyskaniu nowych klientów i poprawie koniunktury u naszych dotychczasowych kontrahentów. Szacujemy, że ten trend się utrzyma, co pozwoli na koniec roku osiągnąć wielkość 64 tys. TEU w kontenerach i 1,6 mln ton drobnicy. W następnych latach również spodziewamy się dalszego wzrostu, zwłaszcza w zakresie przeładunków intermodalnych – ocenia w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl Monika Żaboklicka z DB Port Szczecin.

Na razie udział DB PS w obsłudze kontenerów jest niewielki. Gros przeładunków kontenerów następuje w portach w Gdyni i w Gdańsku – w 2013 r. w tych portach przeładowano w sumie 96,8% wszystkich kontenerów, jakie przeszły przez polskie porty.

Z drugiej jednak strony – DB Port Szczecin jest najmłodszym terminalem zlokalizowanym w portach morskich w Polsce, zajmującym się obsługą kontenerów (został on otwarty w 2010 r.). Oprócz terminala kontenerowego, DB PS oferuje kontrahentom także terminal drobnicowy i Wolny Obszar Celny. Spółka dysponuje 8 nabrzeżami, ok. 110 tys. m kw powierzchni magazynowej i ok. 182 tys. m kw powierzchni placowej.

W całym kompleksie portowym Szczecin/Świnoujście w I kwartale 2014 r. także nastąpił istotny wzrost przeładunków – o 13% w porównaniu z I kwartałem 2013 r. Ubiegły rok, który zamknął się dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście bilansem 22,7 mln ton przeładunków, był najlepszy od 1980 r.

Port otwarty dla wszystkich

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Port otwarty dla wszystkichSzczecin portem stoi – i to od dawna! Odwiedź zabytkowy statek „Bembridge” i najstarszą część portu, zobacz co pozostało, a także jak wiele się zmieniło od czasu, gdy 23 września 1898 r. Cesarz Wilhelm II uroczyście otworzył port słowami: „Nasza przyszłość związana jest z morzem”. Od tego czasu port w Szczecinie przeszedł przez wiele rąk i bardzo się rozwinął.

Zapraszamy do zwiedzania zabytkowego statku pilotowego „Bembridge” z 1938 r., wysłuchania koncertów szant hiszpańskich w sobotę o 12:00 i w niedzielę o 17:00, a także do obejrzenia galerii zdjęć i pokazu filmów o tym, jak port wyglądał dawniej, i jak żyje i pracuje obecnie.

Każdego dnia trwania finału Regat w godzinach 10.00 – 20.00 jest udostępniona zwiedzającym część portu: zapraszamy na ulicę Bytomską, wejście jak do Kantyny Portowej - bramą „A” przy budynku Zarządu Morskich Portów i 150 m dalej prosto.

 

Czytaj więcej: Port otwarty dla wszystkich

 

 

 

 

 

Nowa hala magazynowa w DB Port Szczecin - inwestycja w przyszłość

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Nowa hala magazynowa w DB Port Szczecin - inwestycja w przyszłośćOd 20 maja bieżącego roku DB Port Szczecin zaczął użytkowanie nowego tymczasowego magazynu o powierzchni 1000 m2.

Konstrukcja jest oparta na szkielecie aluminiowym i jest pokryta poszyciem z PCV w barwach biało- szarych. Obiekt jest wyposażony we wrota przesuwne i boczną bramę.
 
Budowa nowego magazynu jest zarówno reakcją na zapotrzebowanie płynące z rynku na większą ilość powierzchni składowej, jak i pierwszym krokiem aby pokryć stracone miejsce składowe po magazynie nr 2, z którego nie można korzystać ze względów bezpieczeństwa.
 
Lokalizacja nowego magazynu pozwala na zoptymalizowanie operacji przeładunkowych. Dzięki temu towar może być przenoszony ze statku do magazynu bez dodatkowych operacji.