TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Usprawnienie obrotu kontenerami jako efekt współpracy Terminalu Kontenerowego DB Port Szczecin a Organami Administracji Państwowej

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Usprawnienie obrotu kontenerami jako efekt współpracy Terminalu Kontenerowego DB Port Szczecin a...Jednym z ważniejszych elementów obrotu towarowego są sprawne procedury administracyjne oraz dobra współpraca  organów państwowych z podmiotami komercyjnymi w zakresie zintegrowanej kontroli .

Uwzględniając powyższe DB Port Szczecin w trakcie wdrażania systemu operacyjnego dla Terminalu Kontenerowego  rozpoczął ścisłą współpracę z podmiotami administracji państwowej .

Zastosowanie wspólnych innowacyjnych  rozwiązań,   zaowocowały stworzeniem platformy komunikacyjnej łączącej zarówno podmioty administracji państwowej, jak i spółki komercyjne oparte na  idei  Single Window.

Osiągnięto :

- błyskawiczną  wymianę informacji pomiędzy Urzędami a klientami,
- łatwość przekazywania danych,
- zapewnienie ciągłej kontroli nad towarem,
- eliminacje formy papierowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa ładunku,
-ograniczenie przypadkowych kontroli,
- możliwości szybszych odpraw dla klientów i co za tym idzie obniżki  kosztów między innymi poprzez kontrolę ładunku na trakach przed wjazdem i wyjazdem na/z terminalu.

Powyższa współpraca odbywa się przy pomocy systemu TOS, czyli Systemu Zarządzania Terminalem Kontenerowym (ang. Terminal Operating System), który jest produktem brytyjskiej firmy Central Systems & Automation Ltd.

System  pozwala na pełną obsługę elektroniczną kontenerów poprzez Urzędy Administracji Państwowe, takie jak : 

- Urząd Celny - w zakresie elektronicznej ewidencji celnej, dopuszczenia kontenerów do obrotu, zgody na manipulacje kontenerowe, rewizje, weterynaryjną kontrolę graniczną dokonywaną przez Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej (GPKW),  monitorowania stanu kontenerów w zakresie przewidzianym przez prawo, zakładania blokad kontenerów;
- Graniczny Referat Zwalczania Przestępczości  w zakresie monitorowania stanu kontenerów w obszarze przewidzianym przez prawo, skanowania kontenerów, zakładania blokad kontenerów;
-   Straż Graniczna w zakresie monitorowania kontenerów w ruchu granicznym;
- Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej w zakresie dopuszczenia  do obrotu skonteneryzowanych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz po dokonaniu kontroli granicznej  
-   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
-   Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
-   Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zakresie: wydawania świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przekraczających granicę. 

Kolejną innowacją jest wprowadzenie wielopłaszczyznowego sytemu blokad dla kontenerów z ładunkami importowanymi, dzięki którym jeszcze przed ich przybyciem, w fazie awizacji, dokonywana jest wstępna ocena ryzyka poprzez UC, co bezpośrednio przyspiesza dopuszczenie do obrotu. Nowoczesna Służba Celna innowacyjnie wykorzystuje swoją wiedzę do świadczenie lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia. Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i środowiska gospodarczego wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą. Rozwiązania, które zaproponowano dla TOS we współpracy z DB Port Szczecin, spowodowały że możliwe było usprawnienie i zoptymalizowanie procesów organizacyjnych związanych z obsługą ruchu kontenerowego w porcie w Szczecinie. Otrzymaliśmy model zbliżony do rozwiązań „Single Window” i możliwa stała się komunikacja pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę towarów w sposób elektroniczny, co w połączeniu z cyfryzacją procedur obsługi zgłoszeń celnych dało wysoką wartość dodaną. Zmniejszył się czas obsługi instytucji kontrolnych oraz koszty po stronie wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki wdrożeniu rozwiązania „One Stop Shop” zainteresowane organy mogą wykonywać kontrole w porozumieniu z władzami celnymi w jednym czasie i jednym miejscu. Współpraca zainteresowanych instytucji pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjnych i likwidowanie barier dla przedsiębiorczości. Interesariusze Służby Celnej dzięki systemowi wystawiają urzędowi wysoką ocenę jakości poziomu świadczenia usług.- komentuje p. Robert Florczyk – Kierownik Oddziału Celnego Nabrzeże  Łasztownia.

Inne rozwiązania  pozwalają bezpiecznie dla obrotu towarowego i procedur celnych dokonać skanowania kontenerów czy plombowania w tranzycie na samochodach klientów, co  przekłada się na przyspieszenie procesu odpraw a przede wszystkim sprawia, że  obrót w tym zakresie jest bezkosztowy dla klienta .

Dużym usprawnieniem oprócz wyżej wymienionej współpracy jest także elastyczność organów UC oraz GPKW, które wpisały się w oczekiwania rynku w zakresie elastyczności podejścia do klienta przy zachowaniu stosownych przepisów. Urząd Celny przeniósł jedną ze swoich placówek na terminal kontenerowy, co w znaczny sposób ułatwiło kontakt klientom w zakresie odpraw. GPKW dostosowuje godziny swojej pracy wydłużając ją w okresach wzmożonej podaży kontenerów chłodniczych, szczególnie w czasie przedświątecznym. Priorytetem dla Granicznego Lekarza Weterynarii, nie jest utrudnianie obrotu towarowego z zagranicą oraz zakłócanie handlu, lecz ochrona zdrowia publicznego poprzez  dbałość o bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz sprowadzanych z krajów trzecich stosując kodeksową zasadę legalizmu i praworządności, komentuje p. Leszek Szostak – Graniczny Lekarz Weterynarii w Szczecinie

Specjalizacja Terminalu Kontenerowego w obsłudze ładunków chłodniczych wynika także z faktu dobrej  współpracy z chłodniami. W obrębie portu funkcjonują dwie chłodnie, które docelowo mogą pomieścić ok. 20 tys. ton produktów mrożonych . Dzięki kooperacji z nimi DB Port Szczecin może zaoferować klientom  pełen wachlarz usług obejmujący wyładunek kontenera ze statku, przewóz do Lekarza Weterynarii, przewóz do chłodni w celu rozformowania oraz przewóz  kontenera we wskazane miejsce postojowe. Usługa ta jest jednocześnie poparta przepływem informacji on-line pomiędzy terminalem a urzędami, co pozwala zgodnie z przepisami na szybsze rozformowania kontenerów a co za tym idzie na obniżkę kosztów klienta. Wszystko pod pełną kontrolą UC na bazie wymiany informacji. Jest to jednocześnie odpowiedź na oczekiwanie rynku krępowanego przez ograniczenia w zakresie przewozu ładunków kontenerowych  wpływające hamująco na możliwości swobodnego transportu drogowego kontenerów chłodniczych.

Kompleksowa oferta obsługi kontenerów chłodniczych przez Terminal DB jest oparta na  szybkiej wymianie informacji TOS, wielowariantowej opcji postępowania z towarem z punktu widzenia potrzeb biznesowych klienta w zakresie przeładunku, składowania, transportu i odprawy celnej przy profesjonalnym zaangażowaniu wszystkich partnerów obrotu. – mówi p. Laura Hołowacz prezes CSL.

Oprócz realizacji idei „Single Window” współpraca  opiera się  także  na  idei „One Stop Shop” polegającej na dokonywaniu niezbędnych kontroli w tym samym czasie i miejscu . Współpraca  służby weterynaryjnej , celnej, granicznej inspekcji sanitarnej  czy pozostałych  organów w zasadniczy sposób usprawnia procesy kontrolne wpływając na szybkość odpraw. Pomimo 24/48 godz. ustawowego terminu złożenia wniosku o dokonanie granicznej kontroli przed odprawą sanitarną staramy się reagować natychmiast, aby całość sprawy została załatwiona tego samego dnia, a w razie konieczności możemy także wykonywać zadania w dni wolne od pracy – stwierdził lek. med. Jacek Szmid Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Wyróżnieniem dla DB Port Szczecin jest fakt, że UC oparł rozwój pełnego elektronicznego obiegu dokumentów dla pozostałych podmiotów o standardy DB  .

Wozy bramowe z DB Port do Barcelony

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: Wozy bramowe z DB Port do BarcelonyWczoraj przy Nabrzeżu Fińskim w szczecińskim porcie, w rejonie otwartego niedawno terminalu kontenerowego, miał miejsce spektakularny załadunek 9 kontenerowych wozów podsiębiernych (shuttle carriers) na statek m/v Randzel.
Urządzenia te zostały wyprodukowane w Stargardzie Szczecińskim, w zakładzie skandynawskiego koncernu Cargotec. Ze względu na swoje rozmiary, do portu w Szczecinie przywieziono wszystkie duże podzespoły, gdzie zmontowano je w gotowe wozy i przygotowano do załadunku na statek.
Jest to już druga partia tych urządzeń, których docelowym odbiorcą jest port w Czytaj więcej: Wozy bramowe z DB Port do BarcelonyBarcelonie.
Każdy wóz waży 51 ton i ma wymiary 10,3 m wysokości, 9,2 m długości i 5,1 m szerokości. Wozy tego typu służą do transportu kontenerów między placem składowym a nabrzeżem portowym. Załadunek w porcie Szczecin odbył się 100t dźwigiem typu Gottwald i zrealizowany został przez operatora nabrzeża, spółkę DB Port Szczecin sp. z o.o.

Czytaj więcej: Wozy bramowe z DB Port do Barcelony

DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwartyWczoraj na nabrzeżu Fińskim szczecińskiego portu uroczyście otwarto nowy Terminal Kontenerowy. Gospodarzem uroczystości był operator terminalu kontenerowego i jednocześnie jeden z przeładowców szczecińskiego portu – spółka DB Port Szczecin.

 

Uroczystość oficjalnie rozpoczął Manfred Michel, prezes Zarządu DB Port Szczecin sp. z o.o (zdjęcie nr 2),, który witając zaproszonych gości, podkreślił, że „Spotkaliśmy na uroczystościch otwarcia nowego terminalu kontenerowego w Szczecinie. Jest to ważne wydarzenia dla nas i ZMPSiŚ SA”. Słowo Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwartywstępne wygłosił także Jarosław Siergiej, prezes Zarządu ZMPSiŚ SA (zdjęcie nr 3), który w krótkich słowach podkreślił istotę wydarzenia, będącego efektem współpracy obu spółek. Z kolei Hans-Georg Werner prezes Zarządu DB Schenker Rail SA (zdjęcie nr 4) w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że „Stajemy się mocni i na lądzie i na wodzie”, Natomiast Andrzej Massel, wiceminister Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zdjęcie nr 5) podkreślił, że polska staje się coraz mocniejsza w przeładunkach kontenerowych; „Powstają nowe terminale i należy się cieszyć, że przeładowują one coraz więcej kontenerów”

 

Uroczystość otwarcia terminalu kontenerowego to ważne wydarzenie, zarówno dla DB Port Szczecin sp. z o.o., jak i dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Jako podmiot zarządzający portami w Szczecinie i Świnoujściu, ZMPSiŚ SA był inicjatorem działań związanych z budową infrastruktury pod lokalizację nowego terminalu kontenerowego w Szczecinie. Dotychczas wykorzystywane miejsce do obsługi kontenerów na nabrzeżu Czeskim, z założenia tymczasowe (o czym świadczy funkcjonująca przez wiele lat nazwa „Tymczasowa Baza Kontenerowa”) było w ostatnim czasie wykorzystane niemal w 100%. Koniecznością stało się przygotowanie nowego miejsca, które umożliwiłoby wzrost obrotów kontenerowych. W ramach budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim - inwestycji, za którą odpowiadał ZMPSiŚ SA - powstało nowe nabrzeże Fińskie, przebudowane zostało sąsiadujące nabrzeże Spółdzielcze, a także powstał plac manewrowy, dojazd drogowy i kolejowy oraz doprowadzone zostały media. Inwestycja, za którą odpowiadał ZMPSiŚ SA, była współfinansowana z funduszy unijnych. W ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 75 %. 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwartyBudowa infrastruktury dla bazy kontenerowej trwała 2 lata. Po jej zakończeniu, w drodze przetargu publicznego, wyłoniony został operator terminalu kontenerowego. Jego działalność kontynuuje spółka DB Port Szczecin sp. z o.o. Obecnie spółka DB-Port Szczecin rozpoczyna inwestycję dostosowującą przygotowaną infrastrukturę do potrzeb funkcjonowania terminalu. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z ZMPSiŚ SA i będzie dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jako beneficjent tych funduszy, spółka DB Port Szczecin odpowiadać będzie za roboty budowlane związane z budową terminalu kontenerowego oraz zakupi sprzęt i wyposażenie (suwnice RTG, ciągniki kontenerowe, wózki widłowe, dźwigi samojezdne i przyczepy ro-ro) wykorzystywane na terenie terminalu. Nowy terminal kontenerowy jest odpowiedzią portu w Szczecinie na potrzeby rynku, idealnie wpisującą się w strategię rozwoju, realizowaną konsekwentnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

 

 

 

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

 Czytaj więcej: DB Port Szczecin; Terminal kontenerowy otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB Port Szczecin: Unikalny port

 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port  DB Port Szczecin jest bramą na Bałtyk i świat dla krajów Europy Środkowej, znakomicie zlokalizowaną na głównej trasie transportowej ze Skandynawii na południe Europy. Jako nowy członek rodziny DB, DB Port Szczecin wykorzystuje swoje znakomite położenie geograficzne jeszcze bardziej efektywnie i konsekwentnie.

Dzięki najkrótszej odległości Portu w Szczecinie od 5 stolic: Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu i Bratysławy oraz temu, że ze wszystkich portów północnoeuropejskich i bałtyckich leży najbliżej portów adriatyckich: Triestu i Kopru, DB Port Szczecin jest Państwa terminalem w Polsce. Port Szczecin jest głównym portem przedpola Berlina. Oferuje połączenia liniowe ze Skandynawią i Afryką Zachodnią oraz 5 zawinięć feederów (serwisów dowozowych) kontenerowych tygodniowo,  łączących nas z portami północnoeuropejskimi: Rotterdamem, Hamburgiem, Bremerhaven, Kłajpedą, St. Petersburgiem, Gdynią, Gdańskiem, Kopenhagą i Malmö. Celem firmy jest stać się wiodącym przeładowcą portowym w Polsce. Port chce czerpać korzyści z międzynarodowego przepływu towarów. W porcie obsługiwane są wszystkie typy ładunków, włączając w to kontenery oraz  drobnicę zjednostkowaną, tj. papier i celulozę, granity, wyroby stalowe, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe itd. Firma wykonuje operacje przeładunkowe swoim sprzętem, do którego należą: suwnice nabrzeżowe STS, 6 suwnic placowych RTG o udźwigu od 35 do 50 ton, dwa samojezdne dźwigi Gottwald o udźwigu do 100 ton, układarki o udźwigu od 15 do 25 ton, reachstackery o udźwigu do 45 t oraz inny sprzęt. Co warto wiedzieć o DB Port Szczecin? - ma ponad 4 km nabrzeży, 40 dźwigów, 330 osób wysoko wykwalifikowanego personelu, łącznie 55 ha powierzchni, dzięki funduszom grupy DB i UE rozbudowujemy nowy terminal kontenerowy, mający zdolność 120 000 TEUjesteśmy tylko 200 m od nowego Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego o powierzchni 14 ha, zgodność z komputerowymi systemami armatorskimi: swobodny przepływ informacji, możliwość przeładunku towarów niebezpiecznych Oprócz tego, DB Port Szczecin jako jedyny w Polsce ma certyfikat NATO. Umożliwia to przeładunki sprzętu wojskowego, transportowanego do i z wojskowego poligonu i misji wojskowych.

DB Port jest również jednym z pierwszych na świecie portów dowozowo-odwozowych, który spełnia standardy Container Security Initiative (CSI). Oznacza to, że kontenery, które przypływają z DB Port Szczecin nie muszą przechodzić dalszej inspekcji podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. To zapewnia niższe koszty frachtowe. DB Port Szczecin to nowoczesny i ciągle rozwijający się terminal, gdzie doświadczona i  zaangażowana załoga oferuje usługi najlepszej jakości. Jest to jedyny Port w Polsce który ma połączenie z siecią żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie Zachodniej. DB Port Szczecin, obsługujący jednostki intermodalne w tym kontenery i wiele innych ładunków, ma przewagę optymalnego położenia na ważnych szlakach transportowych.

Tak jest dzisiaj a jak było wcześniej. Kilkadziesiąt lat temu na tych terenach, właściwie wyspie, mieszkali ludzi i prowadzili „wiejskie” życie, hodując np. krowy i inne zwierzęta potrzebne do normalnego życia. Pokazuje to znany i ceniony fotograf Marek Czasnojć. Poniżej jego zdjęcia Ostrowa Grabowskiego, gdzie w najbliższy poniedziałek odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Terminalu przeładunków kontenerów. Relacja i fotoreportaż z otwarcia w poniedziałkowym wydaniu Mórz i Oceanów. Zapraszamy. (bt)

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

Czytaj więcej: DB Port Szczecin: Unikalny port

 

 

 

 

 

 Zdjęcia: Marek Czasnojć 

 

 

19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…

 • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: 19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…W siedzibie CUPT została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I.DB Port Szczecin Sp. z o.o. otrzymał ponad 19,5 mln zł dotacji ze środków Funduszu Spójności na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego.Projektowany terminal zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego oraz w środkowej części Łasztowni. Będzie on zdolny do obsługi 120 000 TEU rocznie.

Planowane rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie, jakie zostanie zlokalizowane na terenie terminalu, umożliwiać będą: przeładunek kontenerów dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzyt (samochody, kolej) oraz import i eksport drogą morską, przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo-Lo, spedycję środkami transportu lądowego (samochody, kolej), wjazd i wyjazd masy towarowej oraz przemieszczanie jej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim   placami.

W ramach I Fazy I Etapu wykonane zostaną następujące elementy: place składowe w rejonie Nabrzeża Fińskiego - w pierwszej fazie pierwszego etapu budowy terminalu zostaną wykonane dwa place - sektor 1A i 2A, budowa drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowo-manewrowym.

Ponadto, terminal będzie wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów (suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarkę kontenerów pustych). Podłączenie projektowanego terminalu do lokalnej infrastruktury wymagać będzie wykonania przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Więcej artykułów…

 1. Nastawieni na drobnicę i kontenery