TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

53,8 mln zł dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Czytaj więcej: 53,8 mln zł dla Bałtyckiego Terminalu KontenerowegoBałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie której przyznane zostało dofinansowanie największego w historii Spółki programu inwestycyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 53 mln 800 tys. zł., a łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu zgłoszonego przez BCT to ponad 153 mln zł. BCT otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  W ramach programu inwestycyjnego do 2015 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy zainwestuje w sprzęt, infrastrukturę i systemy informatyczne. Zakupione zostaną m.in. nowe suwnice nabrzeżowe, placowe i kolejowe. Zmodernizowane zostaną place i drogi na terenie terminala, pojawi się również więcej stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Utworzony zostanie także system pozycjonowania kontenerów DGPS oraz automatyzacji bram. Inwestycja podniesie znacznie zdolność przeładunkową terminalu. Obecnie jest ona na poziomie 750 000 TEU. Realizacja inwestycji jest pierwszym krokiem do  osiągnięcia w przyszłości mocy przeładunkowej rzędu 1.2 mln TEU.

BCT na rzecz pogłębienia Portu Gdynia

Czytaj więcej: BCT na rzecz pogłębienia Portu GdyniaStale zwiększający się popyt na przewozy towarów kontenerami wymusza na armatorach budowę statków o większej ładowności. Dlatego też niezbędne jest przystosowanie Portu Gdynia do przyjmowania jednostek o większym zanurzeniu. Transport kontenerów drogą morską i dalej przewożenie ich koleją w głąb lądu, to jeden z celów stawianych przez Unię Europejską - takie wnioski płyną z raportu „Gdynia Portem Glębokowodnym”, zaprezentowanego 1 marca na konferencji Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Warszawie.

„Gdyński port trzeba pogłębić jak najszybciej, ponieważ w przeciwnym wypadku zostanie zmarginalizowany. Lista bałtyckich portów, przygotowujących się do przyjmowania kontenerowców o pojemności powyżej 10 tys. TEU stale się wydłuża” – powiedział Krzysztof Szymborski Prezes Zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT, inicjator powstania raportu „Gdynia Portem Głębokowodnym”. „Pogłębienie ma znaczenie dla sektora transportowego, a w efekcie wpłynie na konkurencyjność i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, co wynika z rosnącego uzależnienia jej od międzynarodowych relacji handlowych” – dodał Szymborski.

Przygotowanie i publikacja Raportu „Gdynia portem głębokowodnym” oraz dzisiejsza konferencja zorganizowana w Warszawie to jedno z wielu działań Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego należącego do Grupy ICTSI podejmowanych na rzecz  pogłębienia portu i zbudowania w nim obrotnicy.   Rola i udział kontenerów w transporcie systematycznie się zwiększa, a co za tym idzie coraz większe są też przewożące je statki. Dziesięć lat  temu średnia pojemność kontenerowca wynosiła 1800 TEU (TEU to standardowy kontener 20 stopowy), a rok temu już 3000 TEU.  W ostatnich latach proces zwiększania ładowności kontenerowców przyspiesza. Największe budowane jednostki  mają  po 15 tys. TEU, a w planach są  statki o pojemności 18 tys. TEU. Porty muszą być więc przygotowane do przyjmowania coraz większych, głębiej zanurzonych statków. 

Do Gdyni mogą obecnie zawijać kontenerowce o pojemności około 5 tys. TEU i zanurzeniu do 13 metrów. Decydują o tym wielkość portowej obrotnicy i głębokość portu. Istniejąca obecnie 400-metrowa obrotnica pozwala na manewrowanie jedynie statkami o długości do 280 metrów. Konieczność   intensywnych  prac  nad  rozwojem  basenu  portowego  potwierdzają  działania inwestycyjne planowane oraz realizowane w innych portach Morza Północnego i Bałtyku. Jeżeli więc port nadal ma być konkurencyjny, musi zostać rozbudowany.

Konieczność pogłębienia Portu potwierdzili na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele władz regionalnych i państwowych oraz instytucji naukowych. W debacie moderowanej przez red. Adama Grzeszaka udział wzięli m.in. Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, dyr. Monika Niemiec-Butryn – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Krzysztof Szymborski – Prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, Janusz Jarosiński - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Dr Kazimierz Szefler - Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku, Teresa Kamińska - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz posłowie okręgu Gdyńskiego i członkowie sejmowej Komisji Infrastruktury – Janusz Piechociński, Leszek Miller, Krystyna Kłosin, Tadeusz Aziewicz, Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Robert Biedroń.  

Dagmara Łuczka