TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Ambasador Filipin odwiedza BCT w 10-lecie prywatyzacji terminalu

Czytaj więcej: Ambasador Filipin odwiedza BCT w 10-lecie prywatyzacji terminaluZ okazji 40-stej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Filipin, ambasador tego kraju, pani Patricia Ann V. Paez złożyła wizytę w  Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Spotkanie wpisało się również w obchody 10-lecia prywatyzacji spółki i jej wejścia w skład filipińskiej grupy ICTSI, zarządzającej 27 terminalami kontenerowymi w 18 krajach.

Rozmowy dotyczyły m.in. polsko-filipińskich stosunków gospodarczych oraz znaczenia inwestycji grupy ICTSI dla polskiej branży portowej. Spotkanie było okazją do zobaczenia terminalu, będącego największą filipińską inwestycją w Polsce. W skład delegacji weszła również pani Cecille Joyce Y. Lao – wicekonsul Republiki Filipin w naszym kraju.

„Przejęcie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego przez grupę ICTSI było milowym krokiem w rozwoju spółki. Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji, zastosowaniu nowego dla przedsiębiorstwa know-how, a także trafnym inwestycjom, BCT niezmiennie plasuje się w czołówce bałtyckich terminali i jest doceniany jako efektywna i innowacyjna firma” – mówi Krzysztof Szymborski, prezes BCT – „40-lecie dyplomatycznych stosunków polsko-filipińskich zbiega sięz obchodami 10 rocznicy prywatyzacji terminalu, pierwszej i jak dotąd największej inwestycji filipińskiej w Polsce. Jestem przekonany, że dekada obecności grupy ICTSI w Polsce
ma niebagatelny udział w historii współpracy obu krajów i pokazuje, jak dobrze przeprowadzone przedsięwzięcie gospodarcze może być nad wyraz korzystne dla obu stron.”
Bałtycki Terminal Kontenerowy jest uznawany przez swojego właściciela za jedną z sześciu najważniejszych spółek grupy ICTSI na świecie. Gdyński terminal inwestuje obecnie około 60 mln dolarów w unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury przeładunkowej w tym suwnic nabrzeżowych, kolejowych i placowych oraz w systemy informatyczne.

W ramach obchodów 10-lecia prywatyzacji, BCT zaprasza mieszkańców miasta i turystów m.in. na Dzień Otwarty w terminalu w sobotę 25 maja oraz wystawę historycznych zdjęć BCT. Przygotowano także atrakcje dla pracowników i klientów. Wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim zorganizowano również konkurs fotograficzny pod hasłem „Gdynia – Port przyszłości”, którego zwycięzców poznamy już w tym tygodniu.

BCT z nowym połączeniem do Warszawy

Czytaj więcej: BCT z nowym połączeniem do WarszawyBałtycki Terminal Kontenerowy 23 marca rozpoczął obsługę nowego, regularnego połączenia kolejowego na trasie Gdynia-Pruszków k. Warszawy. Jego operatorem jest Polzug Intermodal. Pociągi kursować będą dwa razy w tygodniu.

„Od kilku lat obserwujemy zwiększający się udział kolei w przewozach kontenerowych. Coraz większe nakłady na rozwój transportu intermodalnego sprawiają, że staje się on atrakcyjny cenowo, oferując jednocześnie czas przejazdu zbliżony do transportu samochodowego” – mówi Piotr Frąckowiak, kierownik działu kolejowego BCT – „Dlatego otwieranie kolejnych połączeń, zwłaszcza z tak dużymi rynkami konsumpcyjnymi jak Warszawa, jest tak istotne.

Połączenie realizowane będzie wstępnie dwa razy w tygodniu, docelowo zaś trzy razy na tydzień.Z gdyńskich terminali pociągi wyjeżdżać będą w środy i soboty, a do terminalu w Pruszkowie docierać będą odpowiednio w czwartki i niedziele. Uzupełni to dotychczasową siatkę regularnych połączeń pomiędzy BCT a licznymi terminalami śródlądowymi m.in. w Gliwicach, Kutnie, Poznaniu, Terespolu Pomorskim czy Sławkowie.

Bałtycki Terminal Kontenerowy sukcesywnie zwiększa udział kolei w ogólnej liczbie przeładunków. Jeszcze w 2009 wynosił on 12%, by w ubiegłym roku osiągnąć rekordową wartość 42%. Ten najwyższy wynik pośród polskich terminali, ale również i jeden z najwyższych w Europie, plasuje BCT wśród liderów jeśli chodzi o realizację wytycznych Europejskiej Białej Księgi Polityki Transportowej, która zakłada że do 2030 r. 35% wszystkich ładunków przewożonych będzie po torach.

Polskie porty szansą dla słowackiego eksportu

Czytaj więcej: Polskie porty szansą dla słowackiego eksportuDzień po polsko-słowackim forum gospodarczym w Bratysławie, Bałtycki Terminal Kontenerowy zaprosił miejscowych przedsiębiorców do rozmowy o perspektywach, jakie otwiera rozwój korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i korzyściach jakie mogą osiągnąć korzystając z polskich portów morskich.

Bałtycki Terminal Kontenerowy reprezentował Prezes Krzysztof Szymborski oraz  Piotr Frąckowiak, intermodal manager gdyńskiej Spółki. Swoje wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele CSKD Intrans – czeskiego i słowackiego operatora kolejowego, linii żeglugowych MSC oraz Ministerstwa Transportu Republiki Słowacji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm spedycyjnych, operatorów kolejowych, linii żeglugowych.

„Rozwój korytarza transportowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem otwiera nowe możliwości dla słowackich przedsiębiorców. Eksport towarów na rynki Ameryki Północnej czy Południowej, przez port w Gdyni pozwoli zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.” – mówił Prezes Szymborski – „Prowadzone przez nas inwestycje i obrany kierunek rozwoju sprawiają, że Gdynia staje się coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla portów niemieckich czy holenderskich.”

Spotkanie było również okazją do kuluarowych rozmów, podczas których rozważano możliwości uruchomienia nowych połączeń kolejowych między oboma krajami i pogłębienia współpracy.

Spotkanie odbyło się 1 marca w Bratysławie, w Hotelu Radisson Blu Carlton. Organizatorem był Bałtycki Terminal Kontenerowy we współpracy z CSKD Intrans i MSC. Dzień wcześniej, Prezes Szymborski był jednym z prelegentów podczas Forum Gospodarczego Słowacja-Polska, stanowiącego zapowiedź Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013.

BCT na European Economic Congress 2013 Roadshow

Czytaj więcej: BCT na European Economic Congress 2013 Roadshow28 lutego w Bratysławie spotkali się polscy i słowaccy liderzy biznesu i polityki. Celem forum była identyfikacja kwestii o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego obu państw. Podczas sesji dotyczącej infrastruktury rozmawiano o rynku przewozów towarowych, a także o miejscu Polski i Słowacji na szlaku korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Słowacja ma coraz lepszą infrastrukturę wzdłuż korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk. Jestem tu dziś po to, żeby namawiać słowackich decydentów i przedsiębiorców by wspólnie z nami wykorzystywali szansę jaką jest fakt, iż unijny korytarz to najkorzystniejsze połączenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Korzystając z polskich terminali morskich, w tym z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, europejskie firmy zyskują nowy, alternatywny dostęp do rynków azjatyckich i amerykańskich. Cieszy mnie, że tyle razy padła tu nazwa Zwardoń-Skalite – jest to w tej chwili najbardziej perspektywiczne połączenie między naszymi krajami – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

Vladimír Ľupták z Kolei Słowackich (ZSSK Cargo) charakteryzując słowacki rynek transportowy zaznaczył, że przewozy południe-północ stanowią jedynie ok. 10% rynku, a zatem pole do rozwoju w tym sektorze jest duże. Na drodze stają jednak wysokie koszty i preferowanie przewozów drogowych w regionie. Dodał także, że słowaccy przewoźnicy kolejowi patrzą w przyszłość optymistycznie, a rozbudowując siatkę połączeń i dbając o ekologię w najbliższym czasie będą mogli z powodzeniem konkurować z zatłoczonymi i szkodliwymi dla środowiska drogami.

Podstawą konkurencyjnego transportu jest sprawna infrastruktura – budowanie kolejnych połączeń kolejowych. Cieszy nas, że zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej realizowane są inwestycje, które powinny zakończyć się w 2015 roku. Słowacki handel zagraniczny z Azją i Ameryką Północną oraz Południową wymaga połączeń intermodalnych z udziałem kolei, które na odległościach powyżej 300 km są bardziej opłacalne od transportu drogowego – dodał Krzysztof Szymborski.

W forum zorganizowanym w ramach EEC 2013 Roadshow udział wzięli między innymi: Andrzej Dycha podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Chłoń – ambasador RP w Bratysławie, Andrzej Massel – podsekretarz stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tomáš Malatinský – słowacki Minister Gospodarki, a także liczni przedstawiciele biznesu.

BCT liderem zmian w branży TSL

Czytaj więcej: BCT liderem zmian w branży TSL11 lutego w Warszawie odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł. BCT znalazł się w elitarnym gronie firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju ekonomicznego kraju, nagrodzonych tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”. Dyskutowano o potencjale polskiej gospodarki i szansach na zwiększenie naszej wymiany handlowej drogą morską.   

 „O wyborze portu decyduje przede wszystkim cena i jakość usługi przeładunkowej.  Możemy przejąć dużą część polskich towarów, dziś przechodzących przez porty w Hamburgu czy Rotterdamie.  Jednak aby tak się stało, musimy przedstawić konkurencyjną ofertę, która pozwoli zaoszczędzić zarówno czas jaki pieniądze. Przekształcenie Gdyni w międzynarodowy hub kontenerowy będzie możliwe, gdy zostanie wybudowana nowa obrotnica dla statków
i sprawnie przeprowadzone zostanie planowane pogłębienie basenów portowych.” – mówił Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego – „Ważne jest również usprawnienie procedur importowych i eksportowych, w tym celnych i fitosanitarnych. Na koniec budżet państwa otrzyma 25% opłat celnych za import spoza Unii na teren Polski i docelowo Słowacji, czy innych państw regionu. Do skorzystania z oferty polskich portów zachęcać będziemy 28 lutego  w Bratysławie."

Finałem spotkania była wieczorna gala, podczas której wręczono tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł”. W gronie uhonorowanych znaleźli się m.in. BASF Polska,  Jan Kulczyk, połączenie Zakładów  Azotowych w Tarnowie i Puławach czy ArcelorMittal Poland. W uzasadnieniu przyznania nagrody Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu podkreślono zaangażowanie spółki w tworzenie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz konsekwentne zwiększanie udziału kolei w prowadzonych przeładunkach, co plasuje BCT w czołówce europejskich terminali.

„Przed nami wielkie wyzwanie - pogłębienie portu Gdynia, tak by mógł przyjmować największe statki. Ten projekt infrastrukturalny będzie mieć znaczenie nie tylko dla branży i regionu. Zaważy na przyszłości polskiej wymiany handlowej, kluczowej dla całej gospodarki.” – powiedział prezes Szymborski odbierając nagrodę z rąk Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki oraz prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.