Porty morskie z dużym znaczeniem dla gospodarki

lip 5, 2016 | Polskie nowości

1abcportgdyniadori

Polskie porty morskie generują ok. 230 tys. miejsc pracy – tak wynika z raportu „Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji”, przygotowany przez Actia Forum na zlecenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni we współpracy z Radą Interesantów Portu Gdynia. Przedstawia on analizę podstawowych wskaźników społecznych i ekonomicznych generowanych przez porty morskie.

Z raportu wynika, iż porty morskie generują 227 tys. miejsc pracy, stanowiąc 1,6% rynku zatrudnionych w skali krajowej. Wyliczenia pokazują, że jedna osoba zatrudniona w porcie morskim przekłada się na 6 zatrudnionych w jego otoczeniu i 33 osoby zatrudnione w sektorze przemysłu i transportu w kraju. Sektor portowy obejmuje 3,5 tys. przedsiębiorstw, zaangażowanych we współpracę z 42 tys. firm w całej Polsce.

Opracowanie analizuje wskaźniki generowane przez porty również pod kątem wartości dodanej brutto oraz produktu krajowego brutto tworzonego w sektorze. Wynik a z niego, że w portach morskich tworzone jest 28,5 mld zł, czyli 1,6% PKB naszego kraju. Badaniu poddane zostały również przychody podatkowe z sektora portowego. Wpływy podatkowe z VAT, akcyzy oraz cła na poziomie krajowym wynoszą łącznie 17,8 mld zł, natomiast podatek PIT płacony w sektorze portowym wnosi dodatkowe 1,9 mld zł rocznie. Kasy władz samorządowych zawdzięczają portom roczny przychód w wysokości 185 mld zł z tytułu podatku od nieruchomości.

– Raport powstał z potrzeby edukacyjnej. Jego celem jest pokazanie, jaka rolę odgrywają porty w polskiej gospodarce, zarówno w skali makro, jaki i w lokalnych regionach czy miastach nadmorskich. – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes zarządu BCT i przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia – Otóż okazuje się, że jest on potrzebny nam, portowemu środowisku gospodarki morskiej, nieomal tak samo, jak ośrodkom władzy w Warszawie, ale też w Gdańsku czy Szczecinie. Naturalnie, że kierujemy go również do społeczności Śląska i wszystkich regionów kraju, gdzie pracują nasi ważni partnerzy gospodarczy – dodał. 

Jak dotychczas zależności pomiędzy wpływem aktywności portów od produkcji oraz konsumpcji w kraju oraz ich rolą przy tworzeniu miejsc pracy nie zostały szczegółowo analizowane. Raport zlecony przez BCT oraz Radę Interesantów Portu Gdynia wypełnia tą lukę, i potwierdza silne związki występujące pomiędzy portami oraz ich otoczeniem. Autorem raportu jest dr. hab. Maciej Matczak, pracownik naukowy Akademii Morskiej w Gdyni, jednocześnie szef działu konsultingu firmy Actia Forum. 

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl