Porty morskie a obronność RP

sty 25, 2018 | Polskie nowości

img 4089 800x533

25 stycznia w Warszawie odbyło się III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2018. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Natomiast resort reprezentował wiceminister Grzegorz Witkowski.

Bezpieczeństwo morskie w kontekście obronności Rzeczpospolitej to przede wszystkim porty. O roli portów w obronności państwa w swoim wystąpieniu mówił wiceszef MGMiŻŚ.

– Przez ostatni rok, a to także za sprawą tego Forum, przez porty w Szczecinie i Gdańsku udało się przetransportować wiele ładunków wojskowych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Polski –  stwierdził minister Witkowski podczas wystąpienia.  – To niezwykle ważne, że już nie musimy się opierać na portach w Niemczech. Mamy w Polsce porty, które mogą w sposób szybki, skuteczny, bezpieczny i efektywny wyładować taką masę ładunków i przetransportować je dalej – podkreślał.

Paweł Krekora z Departamentu Gospodarki Morskiej podczas wystąpienia mówił o portach morskich a obronność RP”.

Na całej długości polskiego wybrzeża funkcjonuje kilkadziesiąt portów morskich. Wszystkie z nich stanowią ważne ogniwa rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Rocznie przeładowywanych jest w nich ok. 70 mln ton różnych ładunków (bez uwzględniania masy własnej jednostek ładunkowych) – począwszy od masowych ciekłych (np. ropa naftowa) i suchych (np. węgiel), poprzez ładunki toczne (np. samochody ciężarowe), kończąc na kontenerach, które często służą przewozom ładunków wysoko przetworzonych.

Wkład portów w prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i państwa jest duży i nie ma co do tego wątpliwości. Postrzegać je należy jednak także przez pryzmat systemu obronnego państwa. Porty morskie aktywnie uczestniczą w tworzeniu gospodarczych podstaw obronności, dając możliwość dokonywania przeładunków na rzecz Sił Zbrojnych, przyjmowania dostaw strategicznych i transportów wojskowych, lecz także zabezpieczając działanie całej gospodarki, która w razie zagrożenia może zostać przestawiona na tzw. tory wojenne i bezpośrednio tworzyć zdolności obronne kraju.

Szczególne znaczenie największych portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście podkreśla to, że podmioty nimi zarządzające wskazane zostały jako tzw. przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Infrastruktura portowa w postaci odpowiednich nabrzeży, bądź stanowisk portowych wraz z urządzeniami przeładunkowymi, suprastrukturą itp. może być wykorzystywana na potrzeby dostaw uzbrojenia i środków walki, amunicji, pojazdów wojskowych, zaopatrzenia i innego sprzętu. Warto wskazać, że poszczególne składniki infrastruktury portowej stanowią tzw. infrastrukturę krytyczną. Przykładowo, Gazoport w Świnoujściu (Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), a w Gdańsku Naftoport – tworzą fundament w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych – co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Obronność stanowi ważny powód do dalszego rozwijania zdolności polskich struktur portowych. MGMIŻŚ prowadzi prace nad strategicznym dokumentem rządowym pn. „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywa do 2030 roku)”, który będzie kierunkować dalszy rozwój portów w celu pełnego wykorzystania ich potencjału. Jednym z jego priorytetów będzie rozwój infrastruktury portowej, która w czasie zagrożenia może odegrać ogromna role.

W kontekście tworzenia bezpieczeństwa państwa i obronności warto podkreślić także inwestycje w postaci m.in. Budowy drogi wodnej, leczącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, który umożliwi swobodna żeglugę do Portu Elbląg – a nie jak dotychczas przez wody Federacji Rosyjskiej.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji by w tym dialogu uczestniczyć.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ