Portowe porozumienie

maj 9, 2013 | Port Szczecin

1porozumienieW szczecińskim Urzędzie Miejskim podpisane zostało w środę porozumienie w sprawie strategicznych inwestycji związanych z działalnością portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Porozumienie zawarte zostało między Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, a Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez prezydenta Piotra Krzystka, oraz Gminą Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez prezydenta Janusza Żmurkiewicza.

– Podpisujemy bardzo ważny dokument dla portów w Szczecinie i w Świnoujściu. Rozwój portów, gospodarki morskiej to jeden z naszych priorytetów – mówi Piotr Krzystek. – To wielka szansa dla gospodarki naszych miast oraz na tworzenie przestrzeni, która będzie służyła nie tylko województwu zachodniopomorskiemu, ale także polskiej gospodarce.

Zgodnie z porozumieniem pilne i konieczne są realizacje przedsięwzięć związanych z poprawą dostępu drogowego do obu portów morskich. Chodzi przede wszystkim o modernizację dostępu drogowego do portu w Szczecinie, czyli przebudowę węzła drogowego od Basenu Górniczego do mostu Długiego oraz przebudowę i rozbudowę układu drogowego na terenie Świnoujścia, zapewniającą sprawny i bezpieczny dojazd do terenów portu.

Strony uznały za równie ważne podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępu do portów drogą wodną wzdłuż cieśniny Świny i rzeki Odry, m.in. poprzez pogłębienie toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m, jak również poprzez pogłębienie toru podejściowego do portu morskiego w Świnoujściu dla osiągnięcia docelowej głębokości 17 m od strony Morza Bałtyckiego.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ma przekazać gminom dane dotyczących rozwoju obu portów. Zgodnie z porozumieniem ma powstać Zespół Koordynujący realizację porozumienia, w skład którego wejdą przedstawiciele stron.

Źródło: kurier24.pl

TREŚĆ POROZUMIENIA