Portowa służba rycerzy św. Floriana

maj 20, 2014 | Port Gdańsk

1portowasluzbaMiędzynarodowy Dzień Strażaka – oddający hołd poległym spod znaku czerwono-niebieskiej wstążki oraz szacunek dla wykonujących zawód strażaka za trud i narażanie życie – zainicjowany prawie dwie dekady temu w Australii, obchodzony jest w świecie 4 maja. Załogi jednostek Morskiej Straży Pożarnej „SOPG” i Portowej Straży Pożarnej „Florian” świętowały dzień swojego patrona 19 maja.

Uroczyste spotkanie wyznaczono przy Basenie Roboczym Portu Północnego. Prezes Zarządu ZMPG SA – Dorota Raben – dołączając się do okolicznościowych życzeń podkreśliła, że służba strażaków zasługuje na najwyższe uznanie, a ich codzienna praca zapewnia bezpieczeństwo portowym załogom i ochronę infrastruktury, mającej strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

– Historia Portowych Straży Pożarnych w gdańskim porcie sięga roku 1946 – przypomniał kmdr Antoni Rudoman, Prezes Spółki „Straż Ochrony Portu Gdańsk”. – W ciągu kolejnych lat, w wyniku zmian organizacyjnych, zaakceptowanych w 2013 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dział morski „SOPG” uzyskał status jednostki ochrony przeciwpożarowej i przyjął nazwę „Morska Straż Pożarna”. Obecnie pracują w Porcie Gdańsk dwie jednostki ochrony przeciwpożarowej – morska i lądowa. Utrzymując stałą gotowość bojową, zajmują się kompleksowym zabezpieczeniem zagrożeń pożarowych i ekologicznych od strony wody i lądu. Pełnią asysty ppoż. w czasie przeładunków i chronią majątek firm działających na terenie portu. Obie jednostki zatrudniają łącznie ok. stu strażaków, przeszkolonych w państwowych szkołach pożarniczych i posiadających specjalistyczne uprawnienia do pracy w warunkach morskich. PSP „Florian” prowadzi także Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, dysponujący trenażerami do ćwiczeń w ekstremalnych warunkach.

Dzień rycerzy św. Floriana, od 2003 roku oficjalnie ustanowiony przez Sejm RP, jest tradycyjnie okazją do podziękowania wyróżniającym się strażakom za ofiarność. Po wręczeniu przez komendantów bryg. Krzysztofa Rogińskiego, Zastępcę Komendanta KW PSP i st. bryg. Wojciecha Prusaka, Szefa MSP w Gdańsku okolicznościowych dyplomów i medali „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz gali wodnej statków pożarniczych, uczestnicy obchodów zaproszeni zostali do udziału w uroczystym otwarciu II etapu rozbudowy poligonu Ośrodka Szkolenia PSP „Florian”, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Północnego.

Janusz Kasprowicz