Port w Kołobrzegu bardziej dogodnym i przyjaznym…

cze 28, 2012 | Port Kołobrzeg

Morza i Oceany: – Jak przebiega realizacja modernizacji Portu Morskiego Kołobrzeg?

HRupnikHenryk Rupnik, Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.: – Port systematycznie realizuje prace inwestycyjne związane z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa w Porcie Kołobrzeg. Korzystając ze wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Port w Kołobrzegu staje się bardziej dogodny i przyjazny dla właścicieli jednostek rybackich, chcących bezpiecznie cumować przy nabrzeżach administrowanych przez ZPM Sp. z o.o.. Nabrzeża są w pełni wyposażone z przeznaczeniem dla Rybaków. W miarę pozyskiwania środków staramy się regularnie modernizować mienie Spółki.

Morza i Oceany: – Czy zamierzone inwestycje dobiegają końca i jakie jeszcze trwają?

Henryk Rupnik: – W przeciągu ostatniego półrocza zakończono dwie inwestycje polegające na modernizacji Portu Jachtowego w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz udostępnieniu falochronu wschodniego w Porcie Kołobrzeg do użytku dla wszystkich zainteresowanych możliwością spaceru po blisko 500 metrowym falochronie. W tej drugiej inwestycji zainstalowano na długości 512 m barierki zabezpieczające, wyrównano nawierzchnie betonową na długości 262 m. W wyznaczonych miejscach umieszczono tablice informacyjne, zakazu oraz ostrzegawcze, ponadto dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zamontowano trzy stanowiska monitorujące których docelowo będzie pięć. Na chwile obecną realizowane są prace polegające na wyposażeniu Nabrzeżu Remontowym w Porcie Rybackim polegające na zakupie  i montażu Żurawia słupowego, stojaków pod łodzie kontenerów mających służyć jako mały warsztat w raz z jego kompleksowym wyposażeniem. Kolejnym realizowanym działaniem jest modernizacja Basenu Łodziowego polegająca na wymianie elementów betonowych, żelbetonowych i stalowych istniejących nabrzeży, montażu wejściowych drabinek bezpieczeństwa, montażu odbojnic (opony staro-użyteczne) na nabrzeżach, montażu pachołów cumowniczych, malowanie linii bezpieczeństwa na nabrzeżach, wymiana oświetlenia na nabrzeżach wraz z szafkami rozdzielczymi.

Morza i Oceany: –  Jakie są plany na przyszłość?

Henryk Rupnik: – W niedalekiej przyszłości ZPM Kołobrzeg planuje wykonać drobne zamierzenia inwestycyjne na terenie całego portu tzn. na terenie Portu Rybackiego uregulowanie dna przy Nabrzeżu Skarpowym, dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania tego zadania jest już realizowana. Kolejnym zamierzeniem jest wybudowanie trzeciego basenu w Porcie Jachtowym i tu również dokumentacja techniczna jest w realizacji dodatkowo w bieżącym roku planowana jest drobne inwestycje w Nabrzeże Szkolne.  Ponadto ZPM Kołobrzeg przymierza się do realizacji modernizacji Nabrzeża Zbożowego w Porcie Handlowym.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski