Port w Gdańsku wypięknieje

lut 20, 2017 | Port Gdańsk

9

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wprowadza w życie projekt estetyzacji, czyli upiększenia terenów przy wejściu do portu. Uroczysta prezentacja inwestycji planowanej przez ZMPG odbyła się 16 lutego br. w Kapitanacie Portu Północnego w Porcie Gdańsk. Efekty przedsięwzięcia powinny ucieszyć nie tylko interesantów portu, ale wszystkich mieszkańców Gdańska, a także turystów.

W 2016 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny zorganizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże”, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk. Zwycięzcami konkursu zostali młodzi gdańscy architekci z trzech pracowni: Restudio, Studio R oraz Midi. W swoim projekcie zaproponowali stworzenie przed budynkiem Kapitanatu Portu miejsc widokowych i wypoczynkowych w układzie teatralnym, z których można będzie obserwować wpływające do portu statki. Centralnym elementem projektu był porośnięty trawą kopiec u wejścia do portu, na szczycie którego zaplanowano podświetlany napis „Port Gdańsk”.

Nowy zarząd ZMPG, powołany po rozstrzygnięciu konkursu, postanowił jednak nadać projektowi szerszy wymiar, zwłaszcza użytkowy. Z myślą, aby ta część portu miała jakiś element, który zaktywizuje działalność społeczno-kulturalną. Coś co zachęci Gdańszczan i turystów do odwiedzin. – Dotychczasowa koncepcja, z którą mieliśmy okazję się zapoznać, w ocenie nowego zarządu ZMPG rodziła obawy stworzenia w tym miejscu zakątka, który będzie przez mieszkańców i miłośników portu odwiedzany rzadziej, niż byśmy tego chcieli. Rodzi to także niebezpieczeństwo wandalizmu zwłaszcza w czasie jesienno-zimowym wtedy, gdy pogoda nie sprzyja spacerom – mówi Łukasz Greinke Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. – Dodanie do koncepcji estetycznej elementów użytkowych takich jak miejsce na usługi gastronomiczne czy rozwijanie wydarzeń kulturalnych i społecznych daje szansę, by ta część portu tętniła życiem przez cały rok i współtworzyła zarówno te materialne, jak i niematerialne wartości – dodaje.

Zamiast samych liter – restauracja i taras

W rezultacie nowy zarząd Portu Gdańsk przedstawił zwycięskiemu zespołowi architektów wskazówki do modyfikacji projektu. Na ich podstawie autorzy znacząco zmienili pierwotną koncepcję kopca. Porośnięty trawą kopiec nie będzie jedynie podstawą dla napisu „Port Gdańsk”. Zgodnie z nowym projektem w jego wnętrzu znajdzie się wielofunkcyjny obiekt z częścią gastronomiczną i wystawienniczą, a także punkt informacyjny ZMPG. Ściany obiektu od strony Zatoki Gdańskiej i kanału portowego będą przeszklone. Na szczycie kopca zostanie zbudowany przestronny taras widokowy, który stanowić będzie przedłużenie znajdującej się tuż obok promenady wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej. Taras wypełniony zostanie zielenią charakterystyczną dla klimatu nadmorskiego, którą podziwiać będzie można spacerując po ścieżkach oddzielających poszczególne tzw. ogrody tematyczne. Zmodyfikowana koncepcja uwzględnia instalację napisu „Port Gdańsk”, podświetlanego po zmroku, w formie konstrukcji przestrzennej tworzącej obejście wzdłuż budynku.

Oprócz argumentów społecznych i użytkowych, ważna w nowym pomyśle jest również troska o koszty. Projektant ocenił, że zmiany tylko w nieznaczny sposób podwyższą wydatki związane z budową. Jednocześnie, zagwarantowane zostaną przychody z najmu obiektu, co zapewni dodatkowy, stały zastrzyk finansowy dla tego przedsięwzięcia.

Obecni na spotkaniu w Kapitanacie Portu Północnego goście, w tym Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Gdańskiej, Urzędu Morskiego oraz Portowej Straży Pożarnej Florian, przyjęli z zainteresowaniem nową koncepcję estetyzacji portu.

Pierwsze efekty nowego wizerunku portu i zabudowy poznamy najprawdopodobniej już w 2018 roku.

 

Port Gdańsk