Port Szczecin-Świnoujście: Dwie dekady portowych inwestycji z unijnym wsparciem

maj 13, 2024 | Port Szczecin

20 inwestycji na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumowuje dwie dekady unijnego członkostwa.

To był intensywny czas dla portów Szczecin-Świnoujście. W jego trakcie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zrealizował i realizuje ambitne plany inwestycyjne, odważnie sięgając po środki unijne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz CEF Łącząc Europę.

Lista inwestycji obejmuje 20 projektów o wartości prawie trzech miliardów złotych. Ich efekty to m.in. powstanie portu zewnętrznego w Świnoujściu i budowa tam dwóch nowych stanowisk statkowych na terminalu LNG, jednego służącego do importu skroplonego gazu oraz drugiego umożliwiającego zarówno import, jak i eksport tego paliwa. Z kolei na terminalu promowym w Świnoujściu powstało nowe stanowisko do obsługi promów oznaczone numerem 1, natomiast stanowiska promowe nr 5 i 6 w wyniku przebudowy połączono w jedno i przystosowano do obsługi ładunków intermodalnych.

Zmodernizowano system drogowy i kolejowy w obu portach. W Szczecinie w sąsiedztwie elewatora Ewa zmodernizowano nabrzeże Zbożowe i od podstaw zbudowano nowe nabrzeże Niemieckie. Z kolei na Ostrowie Grabowskim powstały nabrzeża Fińskie, Norweskie i Duńskie, w Basenie Kaszubskim mamy nowe nabrzeże Dąbrowieckie. Akweny portowe dostosowywane są do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czyli 12,5 metra. Jeszcze w tym roku w porcie Świnoujście powstanie pierwszy w kraju terminal do obsługi morskich farm wiatrowych, warto tu dodać, że Zarząd Portów ma w planach jego rozbudowę.

Niebawem rozpoczną się też prace związane z powstaniem multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin.

Celem zrealizowanych i będących w toku, jak również zaplanowanych inwestycji jest poprawa konkurencyjności naszych portów, ich zrównoważony rozwój oraz podnoszenie jakości i ilości ładunków obsługiwanych w portach.

Lista inwestycji dofinansowanych w ramach funduszy unijnych:

1. Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie w Szczecinie.

2. Budowa infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.

3. Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu.

4. Rozbudowa infrastruktury portowej w płn. części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie.

5. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujście.

6. Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujście.

7. Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe.

8. Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie.

9. Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez ZMPSiŚ SA.

10. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

11. Budowa systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla promów.

12. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

13. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego.

14. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego.

15. Przystosowanie infrastruktury TPŚ do obsługi transportu intermodalnego.

16. Eliminacja wąskich gardeł ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego w TPŚ.

17. Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu – proj. wspólny z PKP/PLK.

18. Zakup statku pożarniczego.

19. Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej.

20. Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie.

Źródło: ZMPSŚ