Port Szczecin – bogatszy o dwa nabrzeża

lip 28, 2023 | Polskie nowości

W porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie (I Etap). Z kolei istniejące Czeskie i Słowackie przechodzą gruntowną modernizację. Poszerzany i pogłębiany jest także sam Kanał Dębicki. Wszystko to w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Celem tych działań jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Prace idą pełną parą

W połowie 2023 roku stan zaawansowania prac wyniósł 65 procent. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielono na IV etapy. Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane stalowe pale wzmacniające to nabrzeże, zakończono prace żelbetowe oraz torowe. Z drugiej strony Kanału, w toku jest budowa nowego nabrzeża Norweskiego. To tutaj powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim o długości 300 metrów oraz na nabrzeżu Duńskim (I etap) o długości ok. 778 metrów. Tworzone jest też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 metra. Na tym polu zostanie odłożone ok. 1.000.000 metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie trwają. Aby zapewnić komunikację na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy oraz ułożono rurociąg o długości ok. 3 km do transportu urobku z robót czerpalnych.

Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku portów bałtyckich. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

Zakres prac

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.
Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Ciekawostki

• Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.
• Łączna długość rur stalowych – 20 km.
• Ilość urobku wydobywana z dna Kanału Dębickiego wypełniłaby cztery razy nowobudowany Stadion Pogoni w Szczecinie lub półtora razy Stadion Narodowy.
• Zbrojenie (pręty żebrowane i proste), ilość ton zbrojenia (1600 ton) równa jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.
• Beton konstrukcyjny, projektowana ilość m3 betonu pozwoliłaby na zabudowanie Jasnych Błoni w Szczecinie warstwą o grubości 0,30 m betonu.