Port Nad Odrą – Otwarty na świat!

lip 8, 2015 | Polskie nowości

1tytulowefosfan

Zakończona została inwestycja rozbudowy Nabrzeża Fosfatowego, wchodzącego w skład kompleksu Port Nad Odrą. Wczoraj odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli firmy oraz lokalnych władz samorządowych. Koszt inwestycji to prawie 8 mln złoty. 

Port Nad Odrą należący do szczecińskiej firmy Fosfan, specjalizuje się w przeładunkach i magazynowaniu ładunków sypkich oraz chemikaliów płynnych. Remont nabrzeża rozpoczął się pod koniec października 2014 roku. Prace obejmowały remont kapitalny, polegający na budowie nowej ścianki szczelnej o głębokości 14 m, naprawie oczepu i montażu nowych urządzeń odbojowych.Nabrzeże Fosfatowe (oficjalna nazwa) zostało zmodernizowane na całej długości, tj. 246 m. Wykonawcą prac była firma ze Szczecina – Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service. Nabrzeże Fosfanowe, w związku ze specyfiką działalności spółki, wykorzystywane jest przede wszystkim do celów własnych, związanych z rozładunkiem surowców przeznaczonych do produkcji nawozów oraz do eksportu już wyprodukowanych, wysyłanych drogą morską.

Nowe nabrzeże jest przeznaczone do przeładunku surowców, produktów sypkich. Chcąc poszerzyć naszą ofertę zostaliśmy niejako zmuszeni do przebudowy nabrzeża aby mieć możliwość przyjęcia większych jednostek.” – powiedział Mirosław Warenik, dyrektor ds. rozwoju -„ Przebudowa nabrzeża daje możliwość pogłębienia do głębokości technicznej 7,5 m, co pozwoli na obsługę w Porcie Nad Odrą statków o nośności 8-10 tyś. ton. Nabrzeże to nie jedyny element całego cyklu inwestycyjnego. Potrzebujemy także dużych powierzchni magazynowych, które już są w planach.”

Firma posiada także Nabrzeże Dalbowe, o długości 185 m przeznaczone do obsługi chemikaliów płynnych. Jest ono połączone z bazą zbiorników, której pojemność wynosi 10 tyś. m3. Równocześnie Fosfan S. A. kończy budowę dróg i placów składowych o łącznej powierzchni 9 tyś. m2.

W przyszłości planowana jest budowa terminalu magazynowo – przeładunkowego chemikaliów płynnych oraz produktów naftowych klasy III, o łącznej pojemności 40 tyś. m3 . Wówczas możliwości magazynowe wzrosły by do 50 tyś. m3, a po pogłębieniu nabrzeża firma będzie obsługiwać statki o nośności do 15 tyś. ton. 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

1amorza i oceany PNG logo big