„Port na fali”

lut 20, 2015 | Port Szczecin

1podsumowanieporttytuloweDzisiaj w hotelu „Villa Ogrody” odbyło się konferencja wynikowa zorganizowania przez ZMPSiŚ. Była to dobra okazja do przedstawienia mediom wyników działalności Spółki za 2014 rok, a także najważniejszych wydarzeń portowych minionego roku.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście ma za sobą bardzo dobry rok. Oba porty tworzą uniwersalny kompleks portowy o zrównoważonej strukturze obsługiwanych towarów, co potwierdza uzyskany w 2014 zysk operacyjny. Wolumen przeładowywanych ładunków wzrósł w porównaniu do 2013 roku o blisko 3% osiągając wynik 23,4 mln ton.

Wzrosty odnotowano niemal we wszystkich grupach towarowych, tj. kontenery +25,9% (78 439 tys. TEU),  inne masowe +12,6% (3,25 mln ton), drobnica +10,1% (10,34 mln ton), drewno +3,6% (17,4 tys. ton), ropa +3,1% (1,67 mln ton), węgiel +1,6% (4,6 mln ton). Nieznaczny spadek odnotowano tylko w przypadku rudy i zbóż. Spółka osiągnęła również znakomity zysk netto przekraczający 45 mln złotych.

Uzyskane wyniki satysfakcjonują i motywują do kolejnych działań ukierunkowanych na dalszy rozwój zdolności przeładunkowych. Należą do nich inwestycje wewnątrz-portowe współfinansowane z funduszy unijnych, na które w latach 2007-2014 wydano blisko 600 mln złotych. Należą do nich ukończona w 2014 r. modernizacja dróg kołowych, czy kolejowych, jak również dobiegająca końca w 2015 r. budowa w Szczecinie nowego Nabrzeża Niemieckiego oraz rozbudowa Nabrzeża Zbożowego. Terminalowi Promowemu w Świnoujściu przybędzie w 2015 szóste stanowisko promowe. Także w Świnoujściu w br. roku uruchomiony będzie terminal LNG. Obydwa porty wzbogacą się o blisko 600  nowych miejsc parkingowych. Na dalsze inwestycje w latach 2015-2019 spółka planuje wydatkowanie kwoty blisko 643 mln zł, z tego w samym 2015 r. ponad 123 mln złotych. Działania te oraz koniunktura w transporcie morskim na światowym rynku stwarzają solidne podstawy do przewidywania dalszego dynamicznego wzrostu obrotów towarowych w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście w bieżącym 2015 roku.1podsumowanieport2

„ W wymiarze korporacyjnym całej spółki udało nam się poprawić sprawność portów, również rozwiązać od lat dyskutowane, nierozwiązane problemy typu akcje pracownicze, czy opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Co powoduje na przyszłość, większe możliwości do działania” – mówił prezes Zbigniew Miklewicz, który przedstawił również inwestycje portu na kolejne lata – „ Cała nowa perspektywa Unijna stanowi pewną spójną całość – będzie 12,5 metra i przygotujemy port do możliwości obsługi dwa razy większych statków ”

Dla przyszłych partnerów biznesowych ZMPSiŚ SA ma bogatą ofertę dzierżawy zarówno w zakresie wolnych terenów, jak i powierzchni magazynowych i biurowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Elewator Ewa – budowla o unikatowej na światową skalę ponadczasowej myśli inżynieryjnej umożliwiająca składowanie 50-55 tys. ton zboża. Aktualnie ZMPSiŚ SA oczekuje na oferty przyszłych dzierżawców. Można je składać do 24 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.port.szczecin.pl.

Warto podkreślić, że szczeciński port należy do liderów w zakresie poprawy procesów obsługi wewnątrz portu ukierunkowanych na usuwanie barier biurokratycznych i wprowadzanie rozwiązań i procedur, których celem jest maksymalne skrócenie czasu załatwienia formalności niezbędnych do odprawy towaru. I tak w porcie funkcjonuje model kontroli oparty na idei One Stop Shop czyli przeprowadzenie kontroli towaru w jednym czasie i w jednym miejscu przez wszystkie zainteresowane inspekcje. Port Szczecin jako pierwszy w kraju wdrożył instytucję Single Window na terminalu kontenerowym. Jego idea opiera się na zasadzie, że odpowiednie służby kontrolne takie jak Służba Celna, Graniczny Lekarz Weterynarii, Inspekcja Sanitarna i Fitosanitarna mogą zamieszczać informacje o przeprowadzonych przez siebie kontrolach.

1podsumowanieport3Inwestycja kolejowa:

W ramach projektu przebudowano i zmodernizowano w obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. W efekcie parametry tych torów kolejowych dostosowano do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.

Wartość inwestycji to 77 mln zł, w tym dofinansowanie unijne na poziomie prawie 53 mln złotych.

Inwestycja budowy miejsc postojowych:

Budowa rozpoczęła się w połowie roku 2014. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na ko-niec czerwca 2015 roku. Łącznie w obu portach powstaje 5 placów postojowych o całkowitej po-wierzchni 9,3 ha. Zapewnią one miejsca dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych. Ponadto zwiększeniu ulega szerokości dróg z 6 do 7 m, a także zwiększony będzie dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN.

Koszt inwestycji to 72,2 mln złotych. Planowane dofinansowanie unijne to 49 mln złotych.

 

1amorza i oceany PNG logo big