Port Gdynia kupił działkę od stoczni Nauta

sie 24, 2015 | Port Gdynia

1abcnauta

Uroczyste podpisanie 24  sierpnia br.  umowy nabycia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. części terenów przy ulicy Waszyngtona 1 w Gdyni, należących do Stoczni Remontowej Nauta SA , stanowi uwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie strony.

Zawarta dzisiaj umowa stanowi kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Portu, związanej z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych. Jest również istotnym elementem procesu restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta.

Zabudowana nieruchomość  o łącznej powierzchni ponad 2 ha, stanowiąca przedmiot  umowy, zlokalizowana jest przy Nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu,  w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do ZMPG-a S.A.  i obejmuje tor kolejowy nr 701, służący do obsługi tego nabrzeża.

Zakupiony teren zabezpieczy portowi dostęp kolejowy do nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Planowana jest na nim budowa przez Zarząd Portu nowego magazynu, stanowiącego kolejny element bazy paszowo–zbożowej funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. Obecnie nieruchomości te zabudowane są, w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi, budynkami przemysłowymi.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni – rejon ul. Węglowej i Waszyngtona, opracowanym przez Gminę Miasta Gdynia, w ścisłej współpracy z Zarządem Portu i Stocznią Nauta, teren ten przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, magazynowe oraz urządzenia portu morskiego i stanowi nową granicę pomiędzy obszarami przemysłowo-portowymi i strefą miejską.

Cały teren należący do Stoczni Nauta przy ulicy Waszyngtona ma powierzchnię około 8,5 ha. Większa część gruntu przeznaczona jest pod komercyjny projekt Gdynia Waterfront. Zgodnie z planem miejscowym może tu powstać zabudowa o funkcji mieszkaniowej, biurowej i rekreacyjnej. Atrakcyjne położenie nieruchomości z szeroką ekspozycją na zatokę daje duże możliwości jej zagospodarowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule joint venture przy dużym zaangażowaniu spółek z grupy MARS. 

 

Port Gdynia