Port Gdynia: Droga Czerwona

lis 21, 2017 | Port Gdynia

1711203

Dzisiaj Droga Czerwona ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Budowa Drogi Czerwonej to konkretne wspieranie inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję i usługi około portowe oraz działań na rzecz nowych połączeń żeglugowych, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego. Droga Czerwona to utworzenie nowej „aorty” życia dla Portu Gdynia i samego miasta.

20 listopada br. w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się konferencja prasowa na temat  Drogi Czerwonej jako nowej szansy dla dalszego rozwoju Portu Gdynia i samego miasta. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Arciszewska – Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej  Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Marcin Horała – poseł na Sejm RP. 

Po wielu perturbacjach – przede wszystkim dzięki intensywnemu działaniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz gdyńskich parlamentarzystów- usunięty z listy projektów Korytarza Bałtyk-Adriatyk (BAC), projekt budowy Drogi Czerwonej, jest obecnie aktualny i realny. Podkreślmy, iż z budową Drogi Czerwonej ( projekt nr 1167) związane są bezpośrednio  współzależne projekty  nr 1149 (przebudowa Estakady Kwiatkowskiego), nr 1150 (realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta), nr 1168 (dalsza integracja i modernizacja powiązań dróg krajowych i autostrad z portową infrastrukturą drogową) i nr 1227 (rozwój Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna”).

– Droga Czerwona to być albo nie być dla Portu Gdynia – podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – W tym roku przeładujemy w gdyńskim porcie ponad 20 mln ton i bez nowego połączenia drogowego nie będziemy mieli szansy na dalszy rozwój. Wysłużona i  nadmiernie eksploatowana Estakada Kwiatkowskiego nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Portu Gdynia. Mam nadzieję, że wsparcie ze strony gdyńskich parlamentarzystów pozwoli jak najszybciej rozpocząć  budowę Drogi Czerwonej, która zdecyduje o dalszym rozwoju portu i poprawie życia gdynian…

 

Port Gdynia