Port Gdynia bije kolejne rekordy w obsłudze zbóż i pasz

kwi 10, 2015 | Port Gdynia

1a20090615fotTUrbaniak104W marcu b.r. terminale Portu Gdynia zrealizowały 506 tys. ton przeładunków produktów zbożowo-paszowych. Zdecydowaną większość tych obrotów, aż 370 tys. ton, stanowiła obsługa polskiego eksportu zboża.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. cieszy się z osiągniętych wyników gdyż potwierdzają one trafność będących na ukończeniu inwestycji w nowe magazyny o łącznej pojemności składowej ok. 100 tys. ton.

Rosnące przeładunki w Gdyni można także wiązać z przeprowadzoną przebudową Nabrzeża Szwedzkiego, co umożliwia obsługę największych statków klasy PANAMAX o zanurzeniu do 13m. W okresie wzmożonych obrotów przeładunkowych, zboża i pasze  na zapleczu lądowym obsługuje głównie transport drogowy – tu nie ulega wątpliwości, że w ubiegłym miesiącu trudny egzamin zdał także około portowy układ drogowy ulic J. Wiśniewskiego i Polskiej, zmodernizowanych z funduszy ZMPG S.A. ,wspartych środkami UE. W pełni wykorzystana była też rozbudowana niedawno sieć parkingów portowych.  Na rekordowy, marcowy wynik złożyły się przeładunki Morskiego Terminalu Masowego Gdynia, w ilości 262 tys. ton, Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia 137 tys. ton oraz Bałtyckiego Terminalu Zbożowego Gdynia 107 tys. ton. Osiągnięte wyniki umacniają Gdynię na pozycji lidera obsługi zbóż i pasz wśród polskich portów – w żadnym z nich nie zanotowano dotąd miesięcznych przeładunków powyżej pół miliona ton.

Port Gdynia